Dagplejer Randi Cederlund er en af dem, der har været i børne- branchen i mange år. Men hun er en truet art i dag, hvor stadig flere forældre vælger at sende deres småbørn i vuggestue.
Foto: Ditte Valente

Dagplejer Randi Cederlund er en af dem, der har været i børne- branchen i mange år. Men hun er en truet art i dag, hvor stadig flere forældre vælger at sende deres småbørn i vuggestue.

Danmark

Antallet af dagplejepladser er i frit fald

Stadig flere forældre foretrækker vuggestue frem for dagpleje. Derfor falder andelen af dagplejepladser i stort set alle landets kommuner, viser nye tal. Det kan gå ud over en gruppe sårbare børn, mener ekspert.

Danmark

Mens godt hvert tredje barn blev passet hos en dagplejer i 2007, er tallet i 2017 nede på godt hvert femte, viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Udviklingen bekymrer Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet.

»Hvis dagplejerne forsvinder, er der en børnegruppe, som får en hårdere start på livet, og det har konsekvenser, der rækker videre ind i børnenes liv«, siger han og henviser til, at dagplejen især kan været et rigtig godt tilbud til sårbare børn. Den gruppe kan udgøre op til 10 procent af en børneårgang, vurderer han.

Nogle af de små børn mellem 0 og 2 år har brug for en blødere start med små overskuelige rammer og få relationer at skulle forholde sig til. Og det er lige netop det, en dagplejer kan tilbyde, understreger Per Schultz Jørgensen.

Generelt er den menneskelige involvering i de mindste børns liv en vigtig forudsætning for deres udvikling og læring, forklarer han. Han anerkender de effektmålinger, der viser, at der for det brede udsnit af børn er flere positive effekter at hente, hvis man er vuggestuebarn. Især når det handler om at udvikle børnenes kognitive evner. Men for en lille gruppe sårbare børn handler det helt basalt om bedre normeringer. At der er hænder nok og tid til nærvær.

Det er billigere for kommunen at drive en vuggestue, hvor man nemmere kan optimere

»Og her har dagplejen en kolossal styrke frem for vuggestuen. For dagplejeren har bedre tid til god kontakt og nær relation til den håndfuld børn, vedkommende passer«, siger Per Schultz Jørgensen.

Når selve antallet af dagplejepladser er faldet, skyldes det bl.a. et faldende børnetal. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der på 10 år er blevet ca. 20.000 færre børn i 0-2-års alderen, hvilket dog ikke kan forklare den markante procentvise nedgang på dagplejeområdet.

Mogens Bech Madsen, formand for den pædagogiske sektor i FOA, der organiserer de kommunale dagplejere, mener især, at kommunalreformen har haft stor indflydelse på dagplejernes daglige virke.

»Dengang blev der opført mange nye vuggestuer i landområderne for at give forældrene de samme valgmuligheder, uanset om de boede i byen eller på landet. Det betød, at en del dagplejere blev fyret«, siger han.

Hjørring har valgt helt ny kurs

En af de kommuner, som på landsplan har haft størst nedgang i antallet af dagplejebørn, er Hjørring Kommune. Her blev 68 procent af småbørnene passet hos en dagplejer i 2007, mens det i 2016 var 22 procent ifølge opgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den udvikling kan ifølge den konservative formand for Hjørrings børne-, skole- og uddannelsesudvalg, Kasper Maarup Andersen, forklares med to ting.

For det første vil forældre i overvejende grad hellere have deres børn i vuggestue end dagpleje, fortæller Kasper Maarup Andersen. For det andet lavede kommunen i 2015 en ny struktur inden for børnepasningsområdet, hvorefter det kun var dagplejerne i kommunens 4 største byer, som fik lov at blive. Det betød, at 13 dagplejere blev opsagt. For at efterkomme forældrenes ønske, men også for at spare penge, forklarer Maarup Andersen.

»Det er billigere for kommunen at drive en vuggestue, hvor man nemmere kan optimere. En tom dagplejeplads er dyrere end en tom vuggestueplads«, siger han og tilføjer: »Der er bare blevet længere mellem dagplejerne geografisk. Det kan selvfølgelig sagtens være en udfordring for nogle forældre, men det er ikke noget, jeg frygter bliver et problem«

KL: Forældre vælger vuggestuer

Hos Kommunernes Landsforening vurderer kontorchef Peter Pannula Toft heller ikke, at tilbagegangen er et problem.

»Det handler om udbud og efterspørgsel. Derfor kan de færre dagplejebørn ses som en spejling af forældrenes ønsker og det faldende børnetal«.

Peter Pannula Toft afviser, at udviklingen skal ses om en spareøvelse eller udfasning af dagplejen. For der er behov for dagplejere, understreger han.

»Dagplejen kan netop være et godt tilbud til de mere sårbare børn, så for nogle familier kan det være det rigtige valg«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce