Danmark

Landsretten stadfæster: Kundby-pigen er skyldig i forsøg på terror

Den kun 17-årige pige fra Kundby har fået sin sag vurderet på ny i landsretten. Østre Landsret er enig med byretten: Teenageren er skyldig i terrorplaner, og hendes forklaring i retten er »utroværdig og konstrueret«.

Danmark

Den 17-årige Kundby-pige er skyldig i forsøg på terror.

Sådan lyder det i dag i Østre Landsret.

I landsretten er der brugt tirsdag, onsdag og torsdag på at få fremlagt sagen og dens beviser. Foran dommerne og nævningene i retslokalet sidder den 17-årige pige igen på anklagebænken, fordi Statsadvokaten har anket den straf, hun blev idømt i Retten i Holbæk tilbage i maj måned.

Dengang hed straffen 6 års fængsel. Men det er ikke nok, mener anklagemyndigheden, som kræver Kundby-pigen idømt forvaring på ubestemt tid.

Modsat har Mette Grith Stage, teenagerens forsvarer, indtil i dag fastholdt, at hendes klient bør frifindes.

Enige om beviserne

I byretten og nu også landsretten er det blevet gennemgået, hvordan pigen har købt og blandet ingredienser, som kan bruges til at fremstille sprængstoffet TATP. I sin kælder forsøgte hun at fremstille eksplosiverne.

Det har teenageren erkendt.

Det er kommet frem, at hun skrev sedler - planer - hvor datoer og fremgangsmåden for to terrorangreb var opridset: Først skulle teenagerens tidligere skole Sydskolen angribes, så gjaldt det den jødiske skole Carolineskolen i København, stod der. Det var pigen, der førte pennen.

Det har hun erkendt.

Og teenageren har også erkendt, at det er rigtigt nok, at hun har set jihad-videoer, søgt efter steder med mange jøder samlet, fundet en rejsebeskrivelse til den jødiske skole i København, skrevet med flere personer, som hun troede havde terror-tilbøjeligheder og bedt om hjælp, ligesom hun har hyldet terror.

Stort set alle de beviser, som anklagemyndigheden har fremlagt, har pigen faktisk erkendt, at hun står bag. Hendes forsvarer har heller ikke protesteret, hvad enten anklagemyndigheden har fremlagt online skriverier eller dagbogsnotater om jihad eller tidligere vidneforklaringer fra pigen, hvor hun siger, at hun ville slå vantro ihjel. Alt det har hun skrevet og sagt og fortalt.

Men når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt hun havde tænkt sig at føre et terrorangreb ud i livet, så nægter hun. For er beviserne i sagen et bevis på et forsøg på terror eller blot en forvirret teenager, der synes, det var spændende at sige og gøre noget helt vildt?

Det er sagens kerne.

Pigens forsvarer, Mette Grith Stage, har forsøgt at overbevise retten om, at der på anklagebænken sidder en usikker teenager og ikke en terrorist. Den eneste forbrydelse, hendes klient bør erklæres skyldig i, er, at hun gjorde alle de her ting for at få opmærksomhed. Det var endemålet. Målet var aldrig at forsøge at slå ihjel. Sådan noget ville Kundby-pigen aldrig kunne finde på, har forsvareren argumenteret.

Byretten var ikke enig.

Tværtimod var det et enigt nævningeting, der erklærede pigen skyldig i reelle terrorplaner.

Denne eftermiddag tilsluttede landsretten sig den vurdering. Der var denne gang dog ikke fuld enighed om skyldsspørgsmålet: 8 nævninger og 3 dommere stemte i Østre Landsret for, at pigen var skyldig.

1 nævning ville frifinde hende.

En trist historie

Kundby-pigen var kun 15 år på gerningstidspunktet.

I retten er der blevet opridset en tragisk historie om en teenager, der gennem hele livet har søgt bare et eller andet at identificere sig med.

Pigen er blevet erklæret psykisk ustabil.

Usikker.

Deprimeret.

Selvmordsstruet.

Hvad det formentlig bygger på, sætter en mentalundersøgelse, som der også er blevet læst op fra i retslokalet, ord på:

Kundby-pigen har haft en opvækst med »ustabile« og »disharmoniske« rammer, hvor far altid har manglet, og mor var ressourcesvag. Allerede da pigen var to år gammel, så myndighederne et menneske, som formentlig mistrivedes. Derfor har hun været anbragt uden for det hjem, hendes mor flere gange skiftede adresse på. Kundby-pigen fandt aldrig et egentlig ståtsted. Det skete først, da hun konverterede til islam.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Dog blev hendes fascination og følelse af at være en del af noget større hurtigt drejet over i noget forskruet. Hun blev »lynradikaliseret«, mener sagens anklager, der stadig i dag mener, at den 17-årig er farlig. For teenageren, der ifølge mentalundersøgelsen var fyldt af en »følelsesmæssig tomhed«, er angiveligt fortsat fyldt af lysten til at gøre skade på andre mennesker, mener anklagemyndigheden.

Derfor kræves hun idømt forvarring.

Det er også den straf, Retslægerådet har anbefalet, men som byretten altså nægtede at idømme det unge menneske.

Skriverier belaster hendes sag

Landsretten lægger i sin afgørelse vægt på, at pigen under sit grundlovsforhør først forklarede, at hendes terrorplaner aldrig blev til virkelighed, fordi hun ikke fik »ordren« af en af de personer, hun skrev sammen med på de sociale medier, og som hun troede var tæt på terrorbevægelsen Islamisk Stat.

Pigen rykkede flere gange for et svar fra vedkommende.

»Jeg er klar nu«, skrev hun.

Pigen har senere ændret forklaring og sagt, at korrespondancen blot var et forsøg på at opnå spænding. Men Østre Landsret har særligt hæftet sig ved, at teenageren på det tidspunkt havde købt remedierne til at lave sprængstof og tilmed var gået så vidt som til at advare nogle af sine kammerater på skolen i Fårevejle om et nært forestående angreb.

Generelt forkastes pigens senere forklaring i retslokalet. Den er »utroværdig og konstrueret«, mener Østre Landsret.

Det har ikke gavnet pigens sag, at hun overfaldt en pædagog på den lukkede institution, hvor hun blev anbragt efter sin anholdelse, og det har ikke gavnet hendes sag, at hun i sin dagbog efterfølgende skrev, at det skyldtes, at pædagogen er vantro.

Det har ikke gavnet hendes sag, at hun fortsatte med at skrive dagbog om jihad og had til jøder, efter myndighederne på voldsom vis var rykket ind i huset i Kundby med bomberyddere og blinklys og afspærringsbånd og en anholdelse, så man ikke kunne være i tvivl om, at det var alvorligt, det, pigen var mistænkt for.

Og det har heller ikke gavnet hendes sag, at der kort før domsafsigelsen i byretten kunne fremlægges en ny seddel, som blev fundet i pigens celle. Sedlen var dateret til to dage efter, forsvareren og anklageren egentlig havde procederet, men sagen blev genåbnet. Med pigens håndskrift stod der på den halve A4-side, som fik lov at blive fremlagt foran dommeren også:

»Lad dem tro, at jeg ikke tænker på islam, så længe jeg sidder i en celle, lader de vantro komme tættere på end en sand ven. Men Allah, den barmhjertige, den tilgivende, han ved, jeg lokker dem alle sammen i en fælde«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Dengang konkluderede senioranklager Kristian Kirk i retten:

»Hun har trods 16 måneders fængsel udvist en resistens over for omverdenen og fastholdt alle Islamisk Stats sympatier. Det er på sin vis imponerende, alder og baggrund taget i betragtning, men det er også skræmmende. Det viser, at hun skal tages alvorligt som terrorist«.

Hvorvidt Østre Landsret er enig eller uenig med anklagemyndigheden i, at hun er egnet til en af landets hårdeste straffe, er endnu uvist.

Straffen skal nu udmåles.

Kundby-pigen får sin dom senest på tirsdag.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce