Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

1.000 ansatte i fængselsvæsnet bliver ramt af lockout

Kriminalforsorgen har udpeget de ansatte, som bliver ramt i tilfælde af en lockout.

Danmark

Normalt forbinder man fængsler med et sted, hvor folk bliver låst inde. Men i tilfælde af en storkonflikt, risikerer folk at blive låst ude, altså lockoutet.

Godt nok er der ikke tale om de indsatte, men de ansatte - for lige som det er tilfældet for andre statslige arbejdspladser, så er der også udsigt til lockout i Kriminalforsorgen, hvis ikke arbejdsmarkedets parter finder hinanden.

Kriminalforsorgen oplyser, at cirka 1000 overenskomstansatte står til at blive lockoutet, hvis det kommer så vidt.

Det drejer sig for eksempel om medarbejdere, der varetager socialfagligt arbejde, undervisning i fængslerne, juridisk sagsbehandling og it-udvikling.

Hovedparten af de ansatte i Kriminalforsorgen - 3000 mænd og kvinder - er tjenestemandsansatte. Det gælder for eksempel fængselsbetjentene. De kan i tilfælde af konflikt hverken strejke eller lockoutes.

500 skal fritages

Der vil altså være personale i fængsler og arresthuse til at låse indsatte og arrestanter inde, mens de 1000 overenskomstansatte bliver 'låst ude'.

Ikke alle overenskomstansatte i Kriminalforsorgen vil blive ramt af en eventuel lockout. Kriminalforsorgen har udpeget 500 overenskomstansatte, som skal fritages fra lockout.

Det drejer sig om medarbejdere, som skal sikre, at 'de mest kritiske opgaver fortsat kan løses', lyder det i meddelelsen fra Kriminalforsorgen.

Det drejer sig for eksempel om akademikere og kontorpersonale, der er 'essentielle for straffuldbyrdelsen', som det hedder i meddelelsen fra Kriminalforsorgen.

Også sundheds- og køkkenpersonale i fængsler og arresthuse får lov til at møde op og passe jobbet i tilfælde af en konflikt.

Kriminalforsorgen oplyser, at der er blevet foretaget konkrete vurderinger på hver enkelt institution af, hvilke opgaver der skal løses. Det drejer sig for eksempel om løsladelse til tiden samt medicin og mad til indsatte.

ritzau

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce