Ældreminister Thyra Frank besøger et ældrekolektiv i Farum Midtpunkt sammen med Realdanias direktør Jesper Nygaard. Her besøger hun beboer Berit Sandberg.
Foto: Jens Dresling

Ældreminister Thyra Frank besøger et ældrekolektiv i Farum Midtpunkt sammen med Realdanias direktør Jesper Nygaard. Her besøger hun beboer Berit Sandberg.

Danmark

Thyra Frank: For mange seniorbofællesskaber kuldsejler, før de kommer i gang

Ældreministeren vil have sat lup på bøvlede regler, der spænder ben for bofællesskaber for ældre

Danmark

Det passer overhovedet ikke sammen.

Hver tredje ældre, der ønsker at flytte fra deres nuværende bolig, svarende til 80.000 mennesker, kunne godt tænke sig at bo i seniorbofællesskab. Det har undersøgelser vist de sidste par år.

Den slags boliger er der i dag kun 7.000 af. Aktuelt står cirka 8.400 personer på venteliste til eksisterende seniorbofællesskaber, og den tendens tager til, da knap hver tredje af dem i de seneste to år har oplevet længere ventelister.

Men nu satser ældreminister Thyra Frank (LA) på at finde nøglen til at få sat mere skub i skabelsen af bofællesskaber for ældre.

Hun har nedsat en arbejdsgruppe på tværs af sit eget ministerium, partifællen Ole Birk Olesens Transport-, Bygnings- og Boligministerium samt Rasmus Jarlovs (K) Erhvervsministerium. Opgaven er at finde veje til at udbrede seniorbofællesskaber – både som ejer- og andelsboliger og almene boliger.

»Det kan være en lang og svær rejse, fra ideen er der, til seniorbofællesskabet er opført. Og en hel del projekter kuldsejler undervejs. Med arbejdet vil vi gerne blive klogere på, hvor forhindringerne ligger, og på, hvilke initiativer vi eventuelt kan tage for at hjælpe flere på vej«, skriver Thyra Frank til Politiken om arbejdsgruppen.

Embedsmændene er blandt andet sat til at se på mulighederne for at optage lån til bofællesskab især uden for storbyerne.

Min erfaring med bureaukrati er, at selv små – tilsyneladende underlige – regler, der spænder ben i den ene sammenhæng, nogle gange kan give mening i en anden.

Regelbenspænd

På Politikens spørgsmål, om der skal hugges ned i de bureaukratiske regler i kommunerne, der gør livet surt for dem, der vil starte bofællesskaber, svarer ministeren bekræftende:

»Min erfaring med bureaukrati er, at selv små – tilsyneladende underlige – regler, der spænder ben i den ene sammenhæng, nogle gange kan give mening i en anden. Derfor er det vigtigt, at vi får området gået efter i sømmene, og det er min klare forventning, at arbejdsgruppen kan gøre os klogere og pege på forhold, som vi kan gøre noget ved«.

Administrerende direktør for Realdania Jesper Nygård er optimist på vegne af seniorbofællesskaberne, efter at der i nogle år har været et dyk i udviklingen.

Realdania er sammen med pensionskasser og og almene boligorganisationer gået i gang med det, han kalder »en ny kickstart«, som blandt andet har form af direkte samarbejde om nybyggerier.

»Vi begyndte indsatsen for to-tre år siden og kommer også med penge til konkrete projekter. Nu er vi involveret i 7-8 byggerier, og der er kommet yderligere 5-8 i gang andre steder i landet. Jeg tror, vi inspirerer hinanden. Og det er hele ideen med at bidrage med viden og filantropiske penge: at løse en udfordring sammen«, forklarer Jesper Nyegaard.

En barriere er, at man kommer for sent i gang med at overveje, hvordan man vil bo, når man bliver ældre, understreger han.

»Al erfaring viser, at hvis ikke du planlægger, fra du er omkring 55 år, er risikoen stor for, at du kommer til at sidde alene som ældre«.

En anden snubletråd kan være, at det bare er indviklet og besværligt at starte et fællesskab af boliger. Man skal sætte sig ind i mange paragraffer og regler.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Man skal ikke være blind for, at der har været startet rigtig mange studiekredse rundt i landet, som ikke er endt med konkrete projekter, fordi det var for tidskrævende. Derfor stiller vi vores viden til rådighed. Og jeg ved, at også boligselskaberne og pensionskasserne og kommunerne gør deres yderste for at betjene borgere, så de bedre kan overskue situationen«

Jesper Nygård skyder på, at Realdania måske har været ude til 100-200 orienteringsaftener de sidste to-tre år for virksomheder, kommuner, banker og andre interesserede.

»Det vælter med mennesker, der gerne vil høre om det. Interessen er enorm. Det kan forhåbentlig omsættes til mere konkret handling fra pensionskasser, boligselskaber og private. Det er missionen, for vores undersøgelser viser, at 92 procent af dem, der flytter i bofællesskab som ældre, oplever øget livskvalitet«.

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er omkring 33.000 ældre ensomme, mens Realdania vurderer, at tallet er endnu højere.

Ensomhed kan have en alvorlige sundhedskonsekvenser med forhøjet blodtryk, dårlig søvn, stress og hjerte-kar-sygdomme. Ældre Sagen estimerer, at samfundet årligt bruger 7 mia. kr. på ensomhed i udgifter til behandling, pleje og tabt produktivitet.


Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce