Et  nikotinholdigt sprøjtemiddel kan være til skade for bierne, men nu har flere firmaer fået lov til at bruge sprøjtemidlet i Danmark. .
Foto: Miriam Dalsgaard/AP

Et nikotinholdigt sprøjtemiddel kan være til skade for bierne, men nu har flere firmaer fået lov til at bruge sprøjtemidlet i Danmark. .

Danmark

Danmark giver dispensation til forbudte stoffer: Bidræber-middel må godt bruges til sukkerroer

Sukkerroefrø behandlet med forbudte sprøjtemidler må fortsat sås i Danmark. Rapsdyrkerne fik nej til dispensation.

Danmark

De danske sukkerroeavlere må også i den kommende vækstsæson så roefrø bejdset med sprøjtemidler med sprøjtemidler, som EU ellers har forbudt, fordi de er særdeles skadelige for bier.

Efter flere år med et delvist forbud besluttede EU i april 2018 helt at forbyde brugen af de såkaldte neonikotinoider udenfor drivhuse. Stoffernes kemiske sammensætning og virkning ligner nikotin, og forskning har vist, at disse midler kan påvirke biernes evne til at orientere sig og til at finde mad. Også deres reproduktion påvirkes.

Easac, et fællesorgan for EU-landenes videnskabsakademier, har tidligere fastslået, at neonikotinoider udover bier også kan skade andre, nyttige insekter.

Danmark stemte sammen med tre østeuropæiske lande imod forbuddet, som rummer mulighed for at give dispensation.

Neonikotinoiderne har tidligere været brugt til at bejdse rapsfrø for at forebygge insektangreb. Det skete også på dispensation, fordi brugen af midlerne til blomstrende afgrøder har været forbudt i EU i flere år. Men i maj 2018 fik rapsdyrkerne nej til en ny dispensation.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) oplyste dengang i Folketinget, at afslaget skyldtes en faglig vurdering fra eksperter på Aarhus Universitet, der mente, at rapsavlerne kunne finde alternativer til de omstridte midler.

Men nu har Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere fået dispensation til at så sukkerroefrø, der er bejdset med et af de ellers forbudte midler, skriver Ingeniøren.

Det sker også med henvisning til rådgivning fra Aarhus Universitet. Lektor Michael Kristensen fra Institut for Agroøkologi, som har skrevet anbefalingen til Miljøstyrelsen om dispensation til sukkerroedyrkerne, har udtalt til DR’s Orientering, at »rigtig mange skadedyr« angriber sukkerroer, og at bejdsning med neonikotinoider kan løse de fleste problemer.

Han udtrykte samtidig bekymring for bierne og de andre flyvende insekter og gjorde klart, at universitetet i sin rådgivning til Miljøstyrelsen »forsøger at være loyale overfor de politiske beslutninger, der er truffet«.

Sagen har fået Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, til at stille miljø- og fødevareministeren en stribe spørgsmål. Han havde troet, at det var slut med dispensationer.

Overfor Ingeniøren henholder ministeriet sig til den faglige rådgivning. Hvis den siger o.k., er der vel ingen grund til bekymring?

»Alarmklokkerne skal simpelthen ringe, når der gives dispensation til at bruge et middel, som med god grund er forbudt i hele EU. Derfor må ministeren lægge alt frem i den her sag, og jeg har brug for, at han giver danskerne en garanti for, at det her ikke får negative konsekvenser«, siger Christian Rabjerg Madsen.

Miljøministeriet har tidligere vurderet, at udbyttet af sukkerroer vil falde med 10-23 procent, hvis frøene ikke bejdses med et neonikotinoid.

I Danmarks Naturfredningsforening siger seniorrådgiver Rikke Lundsgaard til Ingeniøren:

»Det kan ikke være rigtigt, at Danmark giver dispensation til forbudte stoffer, bare fordi der ikke findes et gangbart kemisk alternativ«.

I en tidligere version stod der, at der er givet dispensation til bejdsning af sukkerroefrø. Dispensationen drejer sig imidlertid brug af sukkerroefrø, der blev bejdset, inden forbuddet mod neonikotinoider trådte i kraft.


Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce