Foto: Jens Dresling
Danmark

Statsrevisorer: Stigende forskel i kvalitet på sygehuse

Der er stigende forskel i behandlingskvaliteten på sygehusene alt efter patienternes baggrund, viser analyse.

Danmark

Ifølge sundhedsloven skal der være let og lige adgang for patienter til behandling af høj kvalitet på sygehusene over hele landet. Men det er i stigende grad ikke tilfældet.

Det konkluderer Statsrevisorerne på baggrund af en såkaldt registeranalyse foretaget af Rigsrevisionen.

Analysen viser, at en stor del af forklaringen på forskellene i behandlingen findes uden for sygehusene.

Det betyder nemlig en del for behandlingen, hvor gammel man er, hvilken uddannelse man har, og om man eksempelvis er i job.

Men når man renser for disse faktorer, er der stadig en ulighed tilbage, forklarer Klaus Frandsen, der er næstformand for statsrevisorerne og udpeget af De Radikale.

»Nogle socialt dårligere stillede grupper ender med at få en dårligere behandling end andre«.

»Det skyldes blandt andet, at de er mindre proaktive, og måske er dårligere til at følge de anvisninger, der bliver givet«.

»Det skal man være opmærksom på i måden, som man tilrettelægger et behandlingsforløb på, og det har vi bedt Sundhedsministeriet gøre til et fokusområde«, siger han.

Statsrevisorerne bemærker, at opfyldelsen af det nationale mål om behandling af høj kvalitet har udviklet sig negativt både på landsplan og i regionerne fra 63,5 procent til 57,5 procent i perioden 2015 til 2017.

Oplysningerne kommer kort efter, at regeringen har fremlagt sit sundhedsudspil, hvor man foreslår at nedlægge regionerne.

En af regeringens begrundelser er netop, at der er for stor forskel i behandlingen alt efter, hvilken baggrund patienterne har.

Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har siden 2012 overvåget og skabt viden om regionernes behandlingskvalitet.

Hidtil har målet været at kortlægge eventuelle forskelle mellem regionernes og sygehusenes kvalitet.

Den nye registeranalyse fra Rigsrevisionen viser, at der er 'betydelige ikkebegrundede kvalitetsforskelle i behandlingen af forskellige patientgrupper, og at en betydelig andel patienter ikke fuldt ud modtager den anbefalede behandling'.

»Dette kan have betydning for patienternes risiko for genindlæggelse og død«, hedder det.

På den baggrund konkluderer Statsrevisorerne, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne i højere grad kunne have taget initiativ til at få viden om de ikkebegrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.

»Den her metode er ny, og derfor er vores kritik heller ikke så alvorlig, som den kunne have været. Men vi opfordrer ministeriet om at tage den til sig og de resultater, der er kommet frem«.

»Det er de sundhedsfaglige grupper, der på hvert enkelt område må vurdere, hvilke parametre, man skal kigge på, og hvor man bedst kan komme disse patienter i møde«, siger Klaus Frandsen.

ritzau

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce