Cykelstierne i København
Foto: Jacob Ehrbahn

Cykelstierne i København

København

Københavns cykelstier er enestående - men er de gode nok over alt?

Den danske cykelkultur er berømmet. Årtiers indsats har givet hovedstaden et godt netværk af cykelstier, selv om der er plads til forbedringer.

København

Gode trafikløsninger og et godt netværk af cykelstier betyder, at der i dag kører flere cykler end biler ind i det indre København.

Men der er fortsat steder, hvor de valgte løsninger - set fra cykelstyret - kan diskuteres.

Her er en række eksempler på nogle af nutidige vejindretninger.

Politiken har bedt formanden for Cyklistforbundets københavnsafdeling, Erik Hjulmand, og en cykelkonsulent komme med deres betragtninger om de valgte løsninger. Konsulenten er anonym af hensyn til de opgaver, hans virksomhed kan få i Københavns Kommune.

Foto: DRESLING JENS

Venstresvingsbane yderst på smal cykelsti, Gammel Kongevej/Bagerstræde.

Cyklistformanden: Her er konklusionen knapt så entydig. Løsningen kan umiddelbart virke uhensigtsmæssig - og i hvert fald trang (specielt i kontrast til den løsning man har valgt længere ude på Gammel Kongevej, hvor pladsen dels er bredere, dels er de svingende cyklister placeret til højre for de ligeud-kørende).

Foto: DRESLING JENS

Men som cyklist, der jævnligt benytter mig af at svinge her, kan jeg se fordele ved at placere de venstresvingende på ydersiden, da venstresvingsbanen ligger midt i en "grøn bølge" fra Vodroffsvej videre til Bagerstræde - en grøn bølge som en placering til højre for de ligeud-kørende ville have umuliggjort, som jeg umiddelbart kan vurdere det. Nu kan man altså tage den i én uafbrudt bevægelse gennem to grønne lys.

Det er klart, at allerbedst ville det være, hvis cykelstien kunne udvides her (såvel som mange andre steder på Gammel Kongevej).

Cykelkonsulenten: Begge løsninger er finde. 'Svinglommen' fordrer dog, at de cyklende ikke vælger at tage venstresvinget før signalskift. I begge løsninger er det selvfølgeligt vigtigt, at der er nok plads til de ventende cyklister.

Foto: DRESLING JENS

Vejkryds, hvor venstresvingende cyklister skal trykke på en knap for at få grønt. Vasbygade/Vestre Teglgade.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Cyklistformanden: Jeg kender ikke stedet specielt godt - og kun som ligeud-kørende cyklist, men det ser umiddelbart ud som om der er tilstrækkelig plads - på et sted hvor jeg formoder, at cykeltrafikken ikke er specielt voldsom. Men her er det formentlig "trykknaps-løsningen", der er problemstillingen. Den ser Cyklistforbundet ikke noget problem i som sådan, men det kræver at den fungerer, og at tryk altid udløser grønt lys.

Cykelkonsulenten: Generelt mener jeg ikke, at cyklende skal benytte knap/tryk for at kunne krydse en vej. Som minimum burde det skiltes.

Foto: DRESLING JENS

Cykelstien ender i bomme. Havneholmen.

Cyklistformanden: Billedet viser med stor tydelighed, at der her er tale om en hel basal, mangelfuld planlægning - især når man derudover kender historikken. Cykelstien, der slutter ved bommene kom nemlig længe før bebyggelsen i baggrunden, og derfor må man formode, at bommene var tænkt som en foranstaltning til sikring af cyklisterne før de begav sig ud på den byggeplads, som Havneholmen var igennem lang tid. Det logiske havde været at planlægge, så cykelstien kunne fortsættes foran bebyggelsen efter at denne var færdiggjort. Men nej: Byggelinjen er lagt så langt ude, at der ikke har været plads til en cykelsti eller blot en fornuftig fortsættelse af vejforløbet for cyklisterne. Nu tvinges man efter bompassagen ud på den relativt smalle vej (på vejen videre mod Bryggebroen; ét af de til gengæld mange succesfulde cykelinfrastruktur-tiltag i København). Dårlig løsning.

Cykelkonsulenten: Ikke den bedste løsning, cyklende burde kunne ledes fra cykelsti og ud på kørebanen uden denne forhindring. Eller cykelsti kunne eventuelt fortsætte ligeud hvor parkerede biler holder, hvis der er tilstrækkelige pladsforhold.

Foto: Jens Dresling

Cykelstribe er meget ofte i brug som p-plads. Løngangsstræde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Cyklistformanden: Her er etableret en såkaldt 'modstrømscykelbane', der skal medvirke til at signalere for de modsatkørende bilister (og andre), at her må man altså godt cykle i begge retninger. Men det fordrer selvfølgelig, at cykelbanen holdes fri for parkerede biler, sådan som det ikke just er tilfældet her. Da vejprofilen i forvejen er meget smal som følge af stabler af skurvogne, må det have været en problematisk affære at være cyklist i Løngangsstræde (uanset hvilken retning, man cykler i) på det tidspunkt, hvor billedet er taget.

Cykelkonsulenten: Løsningen er sådan set god nok, mere et spørgsmål om håndhævelse, hvilket ikke sorterer under kommunen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce