Gadefesten Distortion er fyldt med glade mennesker men for beboerne er de mange arrangementer og barernes lange åbningstider en stor gene. (arkivfoto)
Foto: Joachim Adrian

Gadefesten Distortion er fyldt med glade mennesker men for beboerne er de mange arrangementer og barernes lange åbningstider en stor gene. (arkivfoto)

København

Advokat truer Frank Jensen med retssag: »Støjproblemerne i Københavns Kommune er et resultat af et politisk valg«

Beboere er trætte af larm og gadefester og har taget første skridt mod en støjretssag mod Københavns Kommune.

København

En lang række københavnere er drøntrætte. De bor i kvarterer, der har udviklet sig til at huse voldsomt mange værtshuse og diskoteker.

Høj musik og råbende nattegæster i gaderne får larmen til at buldre løs i deres lejligheder.

Kræver en effektiv indsats mod festlarmen i byen

Nu har de fået nok og taget det første skridt mod en retssag mod bystyret, der dog kan undgå at blive sagsøgt, hvis den gør noget ved problemet: Går Københavns Kommune med til at sørge for, at lovene og reglerne overholdes, så kommer der ingen retssag.

Det er kravet fra en sammenslutning af beboere i hovedstaden, hvis advokat nu har meddelt overborgmester Frank Jensen (S), at de er rede til at gå rettens vej for at tvinge bystyret til at overholde de danske miljøregler.

Han har dog straks sendt kravet videre til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) med henvisning til, at ansvaret for at få overholdt miljøbeskyttelsesloven i København ligger i hans forvaltning.

Den har endnu ikke nået at reagere på advokatens krav om, at der gøres noget for at få styr på støjforureningen fra nattelivet.

Men kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) fandt i januar, da det kom frem, at kommunen risikerer at blive sagsøgt, at »det er gået helt over gevind«.

»Det er jo en hel Roskilde-festival, der rykker ind i Indre By hver weekend«, sagde han.

Det er samlet set min vurdering, at Københavns Kommune har tilsidesat tilsynspligten.

Klagerne mener, at Borgerrepræsentationen og rådhusets forvaltninger i årevis har set gennem fingre med de omfattende problemer, satsningen på værtshuse og gadefester medfører, for de mange mennesker, der bor i den indre by - og boede der før lempelserne i bevillingspolitiken blev indført.

Den hårde satsning på at gøre det indre København til en festby kan også ses på gaderne. Affaldsmængderne er vokset betragteligt. Her ses Strøget en søndag morgen.
Foto: Jens Dresling

Den hårde satsning på at gøre det indre København til en festby kan også ses på gaderne. Affaldsmængderne er vokset betragteligt. Her ses Strøget en søndag morgen.

Flere bevillinger og flere arrangementer belaster beboelseskvarterer

Målinger viser ifølge brevet fra beboernes advokat, Mette Ravn Steenstrup, til overborgmesteren, at problemet er blevet stadigt større de seneste år.

»Det må desværre konstateres, at Københavns beboere i de sidste 7 år er blevet udsat for støjforurening fra gadefester, diskoteker, værtshuse, koncerter etc. i stadigt stigende omfang og intensitet«, konstaterer beboeradvokaten.

Hun peger på, at der ifølge kommunens egne tal gives tilladelse til 3.000 udendørs arrangementer om året. Og som det fremgår af beboernes andragende, er der ingen eller kun ringe kontrol af, om de overholder støjreglerne i miljøloven.

Det hele bunder i, at kommunen for nogle år siden gav slip på restaurationsbestemmelserne og åbnede for langt flere natbevillinger og gadearrangementer.

»Støjproblemerne i Københavns Kommune er således et resultat af et politisk valg«, påpeger advokaten.

Et ansvar, der falder gennem sprækkerne

Resultatet er voldsomme koncentrationer af værtshuse og diskoteker i flere tætbeboede bydele, blandt dem Latinerkvarteret og Pilestræde-området.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Når beboerne har forsøgt at få myndighederne til at gribe ind over for den larm og støj, det har ført med sig, er de blevet afvist. Kommunen og restauratørerne mener ikke, at de kan gøre noget ved det, der sker ude på gaderne foran beværtningerne.

Den manglende beskyttelse af borgere mod støjforurening, støjens styrke og varighed, udgør en krænkelse af den grundlovssikrede ret til at være i fred i sit eget hjem.

Derfor er der nu ingen anden udvej end en retssag, advarer beboernes advokat i sit brev til Frank Jensen.

»Det er samlet set min vurdering, at Københavns Kommune har tilsidesat tilsynspligten i henhold til miljøbeskyttelsesloven«.

Grundloven og menneskeretten i spil

Hun vurderer, at »den manglende beskyttelse af borgere mod støjforurening, støjens styrke og varighed, udgør en krænkelse af den grundlovssikrede ret til at være i fred i sit eget hjem og af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«.

Kommunen skal derfor indgå en retligt bindende aftale om at sikre, at loven følges, kræver advokaten på vegne af Foreningen Københavns Beboernetværk.

Det består af repræsentanter for en række kvartersammenslutninger i Indre By, der er gået sammen om retssagen mod Københavns Kommune.

Det eneste, de ønsker, er at få overholdt for eksempel Miljøstyrelsens regler for støj målt inden døre. Den må være på 25 decibel i nattetimerne i beboelsesrum og 40 decibel udendøre ved beboelser.

Derfor er det efter beboernes mening et problem, at kommunen har afvist at gøre noget effektivt ved de omfattende støjproblemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Advokat: Kommunen har pligt til at sørge for, at loven følges

Der er plads til et skøn, men »kommunen har dog som tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven en pligt til at foretage nærmere undersøgelser, hvis den modtager anmeldelser, som ikke åbenbart er grundløse«, skriver advokat Mette Ravn Steenstrup.

»Der er efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 en positiv forpligtelse til at beskytte individets hjem og privatlov mod forurening og støj, hvorfor Københavns Kommune ikke kan se bort fra støjforurening og er hermed forpligtet til at beskytte borgernes grundlovssikrede ret til at være i fred i deres eget hjem«.

Der festes over alt i byen uanset omgivelserne. Her ses resultatet af en tur i byen i Kongens Have.
Foto: Peter Hove Olesen

Der festes over alt i byen uanset omgivelserne. Her ses resultatet af en tur i byen i Kongens Have.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce