Festlivet i de indre dele af København har taget overhånd, mener beboere, som plages af larmen fra den gang i gaden, det har ført med sig. Arkivfoto fra Distortion i Latinerkvarteret.
Foto: Peter Hove Olesen

Festlivet i de indre dele af København har taget overhånd, mener beboere, som plages af larmen fra den gang i gaden, det har ført med sig. Arkivfoto fra Distortion i Latinerkvarteret.

København

Høring om natbevillinger er endt som et nødråb til København

En lang række beboere klager deres nød over hovedstadens bevillingspolitik i en høring om at stoppe for nye tilladelser i udsatte boligkvarterer.

København

»Efter i 34 år at have boet i Larsbjørnsstræde var jeg i 2014 nødt til at flytte på grund af musik- og bilstøj i nattelivet. Flytningen kostede mig omkring 70.000 kroner«

Sådan skriver en af Latinerkvarterets nu tidligere beboere, der måtte forlade det hjem, han havde boet i gennem en halv menneskealder.

»Jeg håber, at kommunen fremover begynder at tage hensyn til beboerne«, noterer en anden.

Borgerne er spurgt om et bevillingsstop efter 24.00

De to har svaret på den offentlige høring om et stop for flere natbevillinger, som Københavns Kommune nu gennemfører i Latinerkvarteret og Gothersgade.

Der skal ikke udstedes flere bevillinger til udskænkning efter midnat i de to områder, fremgår det af forslaget, der er blevet vedtaget efter høringen. Det begrunder indskrænkningen med, at beboerne allerede har rigelige problemer med generne fra de mange værtshuse og barer, der har fået lov at åbne dørene.

Indskrænkningerne gælder dog alene nye bevillingshavere og ikke eksisterende restaurationer, fremgår det.

Høringen om ændringerne har udløst en mindre storm af nødråb til rådhuset og politikerne.

Rigtigt mange af de borgere, der har skrevet, peger på de utålelige forhold, bystyrets lempelige bevillingspolitik har skabt for beboerne.

Selvfølgelig skal der være liv i byen, men uden beboere er der ingen ’rigtig’ by

Den blev ændret af daværende overborgmester Ritt Bjerregaard (S), der ønske de at få mere gang i byen og derfor gjorde op med den hidtidige begrænsning på tilladelserne.

Flere beboerorganisationer tilslutter sig kritikken

Grønnegade Kvarters Beboerforening beder om at få udvidet begrænsningerne for natbevillinger.

»De pågældende gader er belastet i sådan en grad, at beboere har svært ved at få en almindelig hverdag til at hænge sammen – altså en overbelastning. Andre gader er godt på vej til at nå samme tvivlsomme status, som overbelastede«, skriver den i sit høringssvar og tilføjer:

»Det er helt centralt at bemærke, at hverken Københavns Kommune eller Københavns Politi pt. ikke magter opgaven at føre tilsyn og dermed sikre at håndhævelse af lovgivningen. Den eneste farbare vej er et totalstop for nye nattilladelser, indtil kommunen har sikret tilstrækkelige ressourcer til at sikre håndhævelse af den nuværende lovgivning«.

Efterlyser en samlet plan fra bystyret

Samme toner lyder fra Nørre Kvarters Beboerforening:

»Vi synes dog, at stoppet skal være permanent og følges op med en plan om, hvordan det samlede antal bevillinger kan nedbringes i Indre By. Som situationen er nu i Nørre Kvarter - med lidt mere end 60 bevillinger i cirka 200 huse (heraf har 25 barer 05-bevilling) - så vi bare een ny bar betyde, at problemerne øges voldsomt.«.

Som by har kommunen helt forladt den mangfoldige tanke om, at vi alle skal kunne leve og bo her.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Og Lokaludvalget Indre By ønsker det suppleret med et forbud mod at indtage alkohol på åben gade i tidsrummet fra 22.00 til 07.00

Branchen vil til gengæld gerne have  flere natbevillinger

Brancheorganisationen Danmarks Restauranter og Caféer erkender, at der er problemer med affald og støj som følge af den festkultur, der er opstået i gaderne.

»Fest i gaden er ikke kun afledt af restauranterne, men skyldes også trafik og forsamlinger af unge, der enten ikke er gamle nok til at blive lukket ind på restaurationerne eller andre der færdes i byen af helt andre årsager«, skriver den imidlertid.

»Bestræbelserne på at begrænse eller helt forbyde nattilladelser i bestemte dele af byen, er således med til at øge støjen fra gaden«, finder brancheorganisationen, som derfor er imod en begrænsning af nattilladelserne.

Nattelivet er helt ude af kontrol i middelalderbyens små gader.

En tilsvarende indsigelse kommer fra Horesta:

»Hvis man derimod giver tilladelse til natåbent, vil de fleste gæster blive på stedet, gæsterne vil forlade stedet mindre koncentreret, og færre vil skulle ud på gaden for at finde et andet sted, som har åbent«.

Fortvivlede beboerhenvendelser

De to organisationers forslag deles på ingen måde af beboerne i de støjramte festgader. Her ligner rækken af indsigelser nærmest et nødråb til bystyret. Her er et udpluk:

 • »Det virker som om, at der sidder nogle velmenende mennesker på rådhuset, der ikke forstår, at de sidste 10 år er beboeroplevelsen i Indre By blevet meget dårligere. Meget, meget dårligere«.
 • »Jeg håber meget på at bevillingsstoppet bliver permanent i hele Indre By. Var det mon ikke på tide at kommunen begyndteat tage hensyn til beboerne?«
 • »Selvfølgelig skal der være liv i byen, men uden beboere er der ingen ’rigtig’ by«
 • »Stramningerne bør gælde hele Indre By for ellers skubber man bare problemet videre. Man bliver også nødt til at se på hvordan man udbedre den skade, som allerede er påført byen og specielt borgerne i Indre By. Det bliver selvfølgeligt nødvendigt, at man ser på de nuværende nattilladelser. Jeg har boet i Pisserenden i næsten ti år og udviklingen har været intet mindre end grotesk«.
 • »Det er på tide, at der tages hensyn til beboere i Indre by, og ikke kun til bar-/restaurantejere«.
 • »De gener, som beboerne i middelalderbyen lever med, er gader og fortove, der flyder med affald og glasskår og husfacader og indgangspartier, som bliver brugt som pissior og toilet. Hertil kommer støjen, der uundgåeligt påvirker beboernes nattesøvn, og som i de 25 år, jeg har boet i mit kvarter, kun er blevet værre«.
 • »Byliv skal ikke forveksles med natteliv. Pisserenden mister ikke sit særpræg, hvis man sætter en stopper for bevillinger - her er særligt, fordi her bor mennesker, som bruger kvarteret og som kommer hinanden ved. Vi ønsker flere butikker, færre barer«.
 • »Man bliver derfor nødt til også at tage de allerede meddelte tilladelser op til overvejelse, hvilket kommunen imidlertid ikke ønsker at gøre. Såfremt kommunen mener det alvorligt med at beskytte borgere mod følgerne af helt uacceptabel støjbelastning, må dette standpunkt opgives«.
 • »Som by har kommunen helt forladt den mangfoldige tanke om, at vi alle skal kunne leve og bo her«.
 • »Jeg må flytte ud af København de 4-5 måneder om året, hvor det er værst. For det er som at bo på et diskotek om natten«.
 • »Jeg selv må jævnligt fortrække til mit køkken for at få nattesøvn. Som det er nu er der mere larm om natten end om dagen«.
 • »Udviklingen er helt forkert. Ud over at det er en vanvittig drukkultur som rådhuset pusher, så er den også altødelæggende for alt lokalliv. Og sætter byens beboere under et enormt pres. Hvorfor?«
 • »Vi er dybt taknemmelige for at der nu er politisk vilje til at se på beboernes muligheder for at leve et normalt liv, at kunne have sit vindue åbent uden råben direkte ind i soveværelset, at kunne færdes på gaden uden at føle at man er i undtagelsestilstand«.
 • »Beværterloven er i det store hele god nok, hvis den bliver efterlevet, som den er tænkt, men nattelivet er helt ude af kontrol i bl.a. middelalderbyens små gader«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Få høringssvar modsætter sig en begrænsning

Der er dog også røster, som er imod indskrænkninger i værtshuslivet: »Jeg mener, at vores hovedstad skal være for alle, at der i hovedstaden skal være tilbud hele døgnet og at de mange steder i byen er med til at gøre byen levende og interessant«, skriver en borger i et høringssvar.

»At bo i et centralt område af en storby, mener jeg medfører, at der også er liv og det giver desværre også nogle støjgener. En for mig naturlig konsekvens, når jeg/vi til gengæld har fordelen af at bo midt i en pulserende storby og ikke i en mere sovende forstad«.r

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

 • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce