Lastbilkørsel til og fra materielpladsen inde midt i Assistens Kirkegård skaber bl.a. frygt for, at de tunge køretøjer skader kirkegårdens alléer.
Foto: Jacob Ehrbahn

Lastbilkørsel til og fra materielpladsen inde midt i Assistens Kirkegård skaber bl.a. frygt for, at de tunge køretøjer skader kirkegårdens alléer.

København

København anmeldt for at bruge en del af Assistens ulovligt

Lastbiltrafik og et depot for blandt andet storskrald fra resten af Nørrebro strider ifølge organisationer mod fredningen af bydelens grønne park og gravplads.

København

H. C. Andersen ligger der. Det samme gør Dan Turéll, H. C. Ørsted og Michael Strunge.

Og nu ligger der også en materielplads. Københavns Kommune bruger i dag en del af den fredede Assistens Kirkegård til skrotaffald, depot for storskrald og central for fejevogne og lastbiler fra byens renhold.

Resultatet er blandt andet, at de gamle træalléer er i fare. En række af gamle rønnetræer er slemt medtagne af påkørsler, når tonstunge lastbiler skal bakses rundt om kirkegårdsstiernes hjørner.

Jeg kan godt se, at det er praktisk for kommunen, men det slider på det åndehul, den udgør i bydelen.

Langs den centrale poppelallé vidner dækspor i rabatten om, at lastbiler giver jorden over trærødderne traktose.

Anmeldt for brud på fredningen

Det har fået Danmarks Naturfredningsforening og Miljøpunkt Nørrebro til at anmelde kommunen til fredningstilsynet for overtrædelser af de love, der skal beskytte Assistens Kirkegaard.

»Vi vil gerne have, at fredningsbestemmelserne bliver efterlevet. Tingene må gøres på en måde, så de ikke påvirker kirkegården væsentligt, og man ikke bruger den til noget, der kan gøres et andet sted«, mener centerleder Anders Jensen fra Miljøpunkt Nørrebro.

»Det slider på bydelens åndehul«

Samme anke har Louise Hemmingsen fra Danmarks Naturfredningsforening København.

»Kommunen bruger kirkegården til noget, som ikke er i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne. De bruger den til tung kørsel og oplagring af affald fra et større område af Nørrebro«, siger hun.

»Jeg kan godt se, at det er praktisk for kommunen, men det slider på det åndehul, den udgør i bydelen«.

Den gamle kirkegård blev fredet i november 2016 ved en afgørelse, der klart slår fast, hvad der må ske på arealet. »Motoriseret kørsel er kun tilladt i forbindelse med kirkegårdsdrift, kørsel med rustvogne, handikapkørsel og driften af fredningsområdet«, står der i afgørelsen.

Lokaludvalg bad borgmestre standse trafikken

Nørrebros Lokaludvalg skrev i juni til overborgmester Frank Jensen (S) og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) for at gøre opmærksom på, at fredningsbestemmelserne bliver overtrådt.

»Vi skal derfor opfordre jer til at stoppe teknik- og miljøforvaltningens uretmæssige brug af kirkegårdens arealer«, skriver udvalgets formand, Mogens Petersen, i sit brev til de to borgmestre.

Fredningsbestemmelserne siger, at området kun må bruges i forbindelse med drift af kirkegården. Vi vil gerne bruge den lidt bredere.

Efter anmeldelsen har serviceområdechef Jon Pape meddelt, at den ulovlige drift øjeblikkeligt vil blive indstillet.

»Vi har gjort to ting: Den ene er, at vi har standset kørselen. Den anden er, at vi har søgt om dispensation til at bruge pladsen fortsat«, siger han til Politiken.

»Fredningsbestemmelserne siger, at området kun må bruges i forbindelse med drift af kirkegården. Vi vil gerne bruge den lidt bredere. Vi vil gerne have mulighed for, at fejemaskinerne på Indre Nørrebro kan læsse affald af der, og at de køretøjer, der bliver brugt i parkerne på Indre Nørrebro, kan køre derind«.

Utilfreds med skader på alleernes træer

Han beklager, at forvaltningen for sent fik øje på den begrænsning, fredningen sætter på brugen af Assistens Kirkegård - og hermed også for brugen af materielpladsen.

Kørselen har givet beskadigede træer og risiko for rodskader. Er det acceptabelt?

»Så længe køretøjerne holder sig på de asfalterede veje, er det ikke noget problem. Men vejene er ret smalle, så der er blevet kørt i siderne. Det er der, de har ramt træerne. Det er ikke acceptabelt. Så det er vi ikke tilfredse med«, siger Jon Pape.

Har I ikke alternative pladser?

»Det har vi. Men de ligger forholdsvis langt væk, i Bispebjerg, Emdrup eller ved Fælledparken. Vi har i det hele taget en udfordring, når det gælder om at finde pladser«, forklarer serviceområdechefen.

Han fastholder, at det efter kommunens mening er nødvendigt at fortsætte med at benytte pladsen.

»Hvis vi ikke får dispensation fra fredningen skal vi bruge en masse ekstra kørsel. Det vil tage tid fra vores kerneopgaver og give mere CO2-udledning«.

Redaktionen anbefaler:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce