Det er her ved brofæstet, et af de store problemer ved Inderhavnsbroen opstår. Her skal gående på tværs af cykelruten, hvor farten på grund af broens hældning kan være ganske høj.
Foto: Jens Dresling

Det er her ved brofæstet, et af de store problemer ved Inderhavnsbroen opstår. Her skal gående på tværs af cykelruten, hvor farten på grund af broens hældning kan være ganske høj.

København

Efter kritik: Nu vil København sikre Inderhavnsbroens landgang i Nyhavn

Lokale beboere har kritiseret trafiksikkerheden og trængslen efter indvielsen af den nye cykel- og gangbro. Nu vil kommunen ombygge brofæstet, så det gøres tydeligt, at der krydser fodgængere en vigtig cykelrute.

København

Kombinationen af et flisefortov med uklare færdselsregler, hurtigtgående cyklister og besøgende turister i adstadig og målløs slentren rundt har vist sig at være uheldig.

Københavns Kommune kommer nu beboerne i Nyhavn i møde efter deres kritik af færdselssikkerheden ved den nye Inderhavnsbro. Der vil blive ændret på indretningen af krydset, hvor broen lander i bunden af Nyhavn.

Det afslører Steffen Rasmussen, der er chef for kommunens Center for Trafik og Byliv.

»Vi deler bekymringen for, at det kryds er en udfordring for cyklister og fodgængere«, siger han.

Vi skal først og fremmest kigge på krydsningspunktet. Det er en reel udfordring for trafiksikkerheden.

»Det er en vigtig cykelrute i byen. Det er glædeligt for os, at så mange cyklende og gående har taget broen til sig. Der er over 17.000 cyklister, der bruger broen hver dag«.

Hurtige cyklende og fodgængere skal deles om område

Problemet er indretningen af området ved foden af broen, hvor meningen har været, at cyklende og gående skulle blandes i harmoni med hinanden.

»Når cyklisterne kommer ned ad broen, kører de stærkt. Ved brofæstet er der lagt op til en løsning, vi kalder shared space. Det fungerer ikke perfekt. Det vil vi gerne kigge på, så det bliver tydeligere for fodgængerne, at her krydser de en befærdet cykelrute«, siger centerchefen.

»Vi skal først og fremmest kigge på krydsningspunktet. Det er en reel udfordring for trafiksikkerheden«.

Vil I se på trafikafviklingen videre op mod Kongens Nytorv? I sommerperioden er den præget af trængsel med mange gående turister på strækningen?

»Når cyklisterne er ude på strækningen, ved de trods alt, at der kan komme fodgængere«.

Hvornår vil I lave ændringerne?

»De skulle gerne være i funktion inden næste sommer. Det her har især været et sommerproblem på grund af de mange turister. Men det kan godt være, at det på grund af vinteren først ændres til foråret«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce