Sådan ser det ud, når Kronprinsessegade åbnes for cyklister i begge køreretninger. Biltrafikken vendes, så ensretningen fremover kommer til at gå væk fra Gothersgade.
Foto: Københavns Kommune

Sådan ser det ud, når Kronprinsessegade åbnes for cyklister i begge køreretninger. Biltrafikken vendes, så ensretningen fremover kommer til at gå væk fra Gothersgade.

København

Efter to et halvt år tillader politiet cykelforbedringer i Kronprinsessegade

En vigtig cykelrute gennem Indre By kan nu forlænges, når Kronprinsessegade gøres dobbeltrettet for cyklister.

København

I 30 måneder har Københavns Kommune ventet på at få politiets tilladelse til at forbedre forholdene for cyklister i Kronprinsessegade.

Her vil kommunen gerne gøre plads til cykling i begge retninger på strækningen langs Kongens Have. I dag er den ensrettet, men teknik- og miljøudvalget i Borgerrepræsentationen skal på sit næste møde tage stilling til en modernisering af gaden, så der sikres plads til cyklende i begge retninger.


    Cyklister i det hårde vinterlys ved Gammeltorv i det indre København. Vinter, sol, trafik, fodgængerovergang.
Foto: Jens Dresling

Cyklister i det hårde vinterlys ved Gammeltorv i det indre København. Vinter, sol, trafik, fodgængerovergang.

Dermed kan den cykelrute, der blev vedtaget tilbage i 2012, føres videre. Dengang besluttede politikerne at sanere Bremerholm, der fik cykelstier i begge retninger.

Ved samme lejlighed blev også Gothersgades sidste stykke ned mod Kongens Nytorv gjort farbart for cyklende imod ensretningen.

Med åbningen af Kronprinsessegade for cykling i begge retninger videreføres Bremerholmruten, som er er en del af det såkaldte Plusnet, der omfatter de vigtigste cykelruter i hovedstaden.

Kommunen måtte vente på politiets o.k.

Det sker med den to og et halvt år lange forsinkelse, som skyldes, at politiet ikke tidligere har villet tillade moderniseringen af trafikforholdene i gaden. Årsagen er ifølge indstillingen i teknik- og miljøudvalget, at politiet ville være sikre på, at trafikafviklingen i krydset ved Gothersgade ikke blev forringet.

Samtidig er der blevet arbejdet med skybrudssikring i området, et projekt, der vil medføre gravearbejder på de stærkt trafikerede strækninger.

Men skybrudssikringen er forsinket, og nu har kommunen besluttet at gå i gang med at indrette Kronprinsessegade til moderne cykeltrafik uden at vente på, at skybrudsprojektet går i gang.

Kan give en fordobling i mængden af cyklister i gaden

Nyindretningen af Kronprinsessegade betyder, at ensretningen i gaden vendes, så biltrafikken alene må køre ad vejen fra Gothersgade. Til gengæld bliver det muligt at tage cyklen i begge retninger: Den eksisterende cykelsti opretholdes som en såkaldt modstrømscykelsti.

Samtidig etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på gadens bilbane.

Ifølge forslaget til borgerrepræsentanterne bruger hen ved 3.300 motorkøretøjer og 4.000 cyklister dagligt ruten, som den er nu. Med forbedringerne ventes biltrafikken at falde til mellem 1.300 og 2.000 køretøjer, mens antallet af cyklister ventes at nå op på 8.000.

Parkeringspladser bevares

Forvaltningen understreger i sit projektforslag, at der ikke nedlægges parkeringspladser ved projektet. Det var blevet foreslået af Indre By Lokaludvalg, som hellere så bredere fortove og to regulære cykelstier. Det er der ikke arbejdet videre med, fremgår det af indstillingen.

Pengene til nyindretningen af Kronprinsessegade blev allerede lagt til side i 2013.

Hvis de folkevalgte stemmer for projektet ved mødet i teknik- og miljøudvalget på mandag, så går arbejdet på at give cyklisterne bedre forhold på ruten i gang til marts næste år.

Siden 1970 har København haft held til at øge cykeltrafikken og dæmme op for bilernes kørsel inden for søsnittet. Grafik: Københavns Kommune.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce