Mellem Ørestad og DR-Byen ligger det vildtvoksende område på Amager Fælled, som en ny bydel skal bygges på. Hvis der kan blive flertal for det.
Foto: Finn Frandsen

Mellem Ørestad og DR-Byen ligger det vildtvoksende område på Amager Fælled, som en ny bydel skal bygges på. Hvis der kan blive flertal for det.

København

Venstre skifter holdning: Er klar til at flytte omstridt byggeri på Amager Fælled

V bakker op om et konservativt forslag om at bygge et andet sted på fælleden. Overborgmester Frank Jensen og Socialdemokratiet står stadig mere alene med standpunktet, at der for enhver pris skal bygges på sjældent naturområde.

København

Stadig færre partier i Københavns Borgerrepræsentation holder fast i planen om at bygge 2.500 boliger på et omstridt østligt hjørne af Amager Fælled med mange sjældne planter og dyr.

Nu melder Venstre sig i tvivlernes rækker.

Partiets gruppe på rådhuset har besluttet at gå ind for en undersøgelse af, om byggeprojektet kan flyttes få hundrede meter mod vest til et område, hvor der netop er lavet lokalplan om at etablere en campingplads ved det eksisterende vandrehjem.

Dermed bygges boligerne ikke på en flere tusind år gammel strandeng, men på en under 100 år gammel tidligere losseplads.

Venstres spidskandidat ved det kommende kommunalvalg, Cecilia Lonning-Skovgaard, peger på, at »den her sag er kørt så hårdt op, og parterne står så stejlt over for hinanden, at vi bliver nødt til at se, om der er et kompromis, der kommer både behovet for boliger og naturfolkenes synspunkter i møde«.

»Kan den magiske firkant flyttes en smule, vil vi ikke lægge os i vejen«, siger hun.

V splittet

Hidtil har radikale, SF og Enhedslisten mobiliseret imod byggeriet, og med V og K som ny-skeptikere over for planen er der ikke stor politisk opslutning længere.

Cecilia Lonning-Skovgaard fortæller, at der »ikke er fuld enighed« i Venstres seks personer store gruppe på rådhuset. Men flertallet af hendes partifæller bakker op om en ide fremsat af de konservative om en flytning af byggeprojektet over på vandrehjemsområdet.

Murstensallergi

Striden om Amager Fælled har taget voldsomt til i den seneste måneds tid, hvor overborgmester Frank Jensen (S) senest på Socialdemokratiets kongres i weekenden beskyldte byggemodstanderne for at lide af »murstensallergi«.

Frank Jensen kæmper for byggeriet, som er sidste del af den nye bydel Ørestad. Det blev der lovgivet om allerede i 1992. Grunden skal indbringe 1,8 milliarder kroner til finansiering af Københavns metro.

Modstanderne fremhæver, at den naturtype, som boligerne skal bygges på, er enestående med mange former for truet flora og fauna, mens stort set resten af fælleden er opfyld og affald og ikke rummer nær samme biodiversitet.

De konservatives spidskandidat Jakob Næsager fastslår, at en forudsætning for, at hans parti nu vil gå helhjertet ind for at flytte byggeriet er, at det »kan påvises, at der virkelig er tale om et område med en helt unik natur«.

»Men kan vi få det godtgjort af nogen med forstand på biologi, er vi parat til at stemme for en flytning af projektet«.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Paradokset

Det paradoksale er, at stort set hele Amager Fælled blev fredet for tyve år siden - det vil sige den del som er menneskeligt opfyld - mens de sidste cirka ti procent gammel strandeng, hvor byggefeltet skal ligge, ikke er fredet.

Det skyldes, at den lov om Ørestad - som Folketinget vedtog i 1992 - udspecificerede præcis hvor, byggeriet skal ligge. Samtidig med at Folketinget forhindrede en fredning af netop den bid af fælleden.

Politiken har spurgt professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh om det mulige i at flytte byggeriet fra det ikke-fredede strandsengsområde til det fredede areal ved vandrehjemmet, hvor en campingplads ikke strider mod fredningen - men det gør boliger.

Let bliver det ikke.

»Der er ved lov taget stilling til arealanvendelsen, og samtidig forudsættes det, at de eksisterende fredninger respekteres. Dette må efter min opfattelse betyde, at det vil kræve en lovændring, hvis man vil flytte fredningen og frede det areal, der nu forudsættes bebygget«, skriver Peter Pagh i et mailsvar.

»Hvis loven ikke var der, kunne der rejses en ny fredningssag om ændring af fredningen – hvilket vil tage nogle år – men den mulighed mener jeg ikke eksisterer, medmindre man først ændrer lov om Ørestad«, fortsætter professoren.

Partierne Radikale, Enhedslisten og SF har advokeret for at flytte byggeriet til helt andre steder i byen end fælleden. Eller at hente en del af den manglende indtægt fra grundsalget, som udebliver, i kommunekassen.

Lidt længere at gå til metroen

SF's spidskandidat ved kommunalvalget i København Sisse-Marie Welling understreger over for Politiken, at hendes parti er åbent overfor K-V-forlaget om bygge projektet på vandrehjemsgrunden.

»Det er først og fremmest spændende, at Venstre nu også flytter sig. Vi vil helst bevare så meget af fælleden som muligt, men vi skal have alle muligheder på bordet - især hvis der bliver et grønt flertal efter kommunalvalget. Vi mangler endnu at se de konservatives ide om at bygge ved vandrehjemmet som et konkret forslag«, siger Sisse Marie Welling.

De konservative har endnu ikke skrevet et konkret forslag, forklarer partiets Jakob Næsager, men vil først drøfte sagen med partierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Et argument for at fastholde byggeriet på hjørnet af fælleden er, at der er bygget en metrostation lige overfor. Og at den er bygget netop der for at betjene den kommende bydel.

Hverken Jakob Næsager fra de konservative eller Cecilia Lonning-Skovgaard mener, at en flytning byggeriet nogle hundrede meter er det store problem.

»Bydelen vil med den placering fortsat have metrobetjening, selv om der bliver lidt længere at gå«, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce