Kilde: Politiken / Kristian Jensen, Flemming Christiansen og Heidi Skibsted

København

Overrasket partifælle: Ærgerligt at Frank Jensen er tvunget til retræte på Amager Fælled

Jakob Hougaard har heftigt forsvaret byggeriet på den gamle strandeng på Amager Fælled. Metrostation til en kvart milliard kroner mister pludselig værdi.

København

Det bliver et tab for københavnerne og for byens værdi som grøn moderne by, hvis der ikke som planlagt bygges en ny bydel med 2.500 boliger på hjørnet af Amager Fælled over for Sundby metrostation.

En station som ellers er bygget til netop den kommende bydel. Og en station som slet ikke kommer til at fungere som tiltænkt, hvis bydelen flyttes en kilometer længere væk.

Sådan lyder reaktionen fra socialdemokraternes medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation Jakob Hougaard, efter at overborgmester Frank Jensen (S) har erklæret, at der ikke skal bygges på det omstridte område - en gammel tidligere strandeng - men måske på en anden del af fælleden, som ikke på samme måde rummer sjældne dyr og planter.

Jakob Hougaard har på vegne af sit parti i lang tid argumenteret hårdest og mest ivrigt imod den voksende folkelige opinion i København mod byggeriet. Så nu ærgrer han sig:

»Vi udvikler jo på en by, hvor metroen skal ligge så tæt ved københavneres boliger som muligt for at undgå, at alt for mange bruger biler i det daglige. Men denne grønne vision for Københavns byudvikling kolliderer nu med en anden grøn vision om at bevare naturområder«, konstaterer han.

Aftalebrud

Jakob Hougaard erklærer sig overrasket over, at overborgmesteren forlader den skanse, han ellers har forsøgt at holde længe - men at han forstår den politiske »dynamik« bag beslutningen.

»Og så er jeg også overrasket over, at partier, der ellers er indgået i aftalerne om byggeriet, nu løber fra deres løfter«, siger Jakob Hougaard. Den sidste bemærkning har adresse til radikale, SF og seneste konservative og Venstre, mens Enhedslisten hele tiden har været imod byggeplanerne.

Det er konservative og senest Venstre i Politiken i går, der har peget på, at byggeriet kan flyttes en kilometer mod vest til en anden del af fælleden.

Men efter Jakob Hougaards opfattelse bliver bydelen i få fald flyttet så langt væk fra Sundby metrostation, at det er på smertegrænsen for, hvor langt københavnerne vil gå for at tage metroen.

Jakob Hougaard peger på, at man i byplanlægningen ønsker, at borgerne ikke har meget mere end 600 meter at gå eller cykle til en metrostation fra deres boliger - så er der tale om »stationsnærhed«.

Ligegyldige insekter

Jakob Hougaard har fremprovokeret vrede hos forkæmperne for bevarelse af området ved at tale om, at det omstridte byggefelt, som altså nu bliver opgivet, bare rummer en »nogle totalt ligegyldige insekter og svampe«.

Han er fortsat skeptisk over for, om den gamle strandeng virkelig skulle være så unik.

»I hvert fald ikke så unik, at det kan begrunde en så vidtgående beslutning som ikke at bygge op ad en metro, der er planlagt og bygget forlængst, og som samfundet har spyttet en kvart milliard kroner i«, siger han.

Efter hans opfattelse vil det gamle strandengsområde ikke i fremtiden nødvendigvis blive det summende og interessante biologisk særegne sted, som mange drømmer om:

»De arter, der er på stedet, er i forvejen i tilbagegang, fordi byen omgiver det, og der er lavet losseplads  ved siden af. Det er jo indkapslet i menneskelig udvikling. Jeg kan skam godt lide natur, men sådan som dette særlige område ligger i dag, er det jo ikke engang særligt tilgængeligt og attraktivt. Og det skal plejes, hvis man vil bevare de arter, der er der nu, mod invasive arter og sikre, at der kan være en naturpark på stedet«.

I øvrigt synes Jakob Hougaard også, at det er synd, at den planlagte campingplads i givet fald heller ikke bliver til noget.

»Igen: For mig er byudvikling vigtigere end at bevare en naturgrund«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce