Susanne Lentz Friis fik en parkeringsbøde for at holde på sin egen parkeringsplads. Hun er handikappet og p-pladsen er reserveret til hende, men hun ikke havde placeret sit invialideparkeringsskilt i forruden.
Foto: Per Folkver

Susanne Lentz Friis fik en parkeringsbøde for at holde på sin egen parkeringsplads. Hun er handikappet og p-pladsen er reserveret til hende, men hun ikke havde placeret sit invialideparkeringsskilt i forruden.

København

Borgmester: Der er brug for en hårdere kurs mod p-tyve på handikappladser

Københavns teknik- og miljøborgmester efterlyser bedre muligheder for at hjælpe byens handikappede, der alt for ofte ser deres parkeringspladser optaget af almindelige bilister.

København

Der er 1.505 handikapparkeringspladser i København.

De er ofte optaget af biler tilhørende almindelige bilister til stor gene for de mennesker, der er dybt afhængige af pladserne.

Men der gøres for lidt for at hindre, at det sker, mener blandt andre Dansk Folkepartis borgerrepræsentant Finn Rudaizky. Byens teknik- og miljøborgmester er enig.

Derfor foreslår københavnerpolitikeren, at der sættes hjullåse på misdædernes biler. Det vil i givet fald kræve en tilladelse fra transportministeren.

Ifølge en opgørelse fra Københavns Kommune stikkes der i gennemsnit 1,36 parkeringsbøder pr. handikapplads ind under vinduesviskerne på ulovligt parkerede biler.

Til sammenligning er der et årligt gennemsnit på 2,45 bøder pr. almindelig parkeringsplads. Selv om det tyder på, at der trods alt er lidt mere respekt for handikappladserne, så kan det også skyldes, at kontrollen ikke er særlig intensiv.

Borgmester: Brug for flere værktøjer

Spørgsmålet er, om hjullåse er det rette for at få standset de hensynsløse bilister, som formaster sig til at sætte bilen på handikappladserne.

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) er enig med Rudaizky i, at der må gøres noget.

»Vi kan sagtens bruge flere værktøjer for at skride ind over for den slags. Derfor bakker Enhedslisten gerne op om at rette henvendelse til Christiansborg for at komme problemerne til livs«, mener hun.

Der er imidlertid det problem, at det kræver mandskab at sikre, at handikappladserne ikke optages af alle mulige andre bilisters køretøjer.

»Hvis Dansk Folkeparti vil have en forstærket indsats, kræver det flere p-vagter og dermed flere penge til området. Ellers vil en styrket indsats over for ulovlig parkering på handikapparkeringspladser betyde, at indsatsen reduceres andre steder. Det vil få betydning for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byen«, finder Hedeager.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden