Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, finansminister Lars Løkke Rasmussen (V), erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K) og skatteminister Kristian Jensen ved fremlæggelsen af skattereformen.
Foto: Thomas Borberg

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, finansminister Lars Løkke Rasmussen (V), erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen (K) og skatteminister Kristian Jensen ved fremlæggelsen af skattereformen.

Politik

Nu er skattereformen på plads

Regeringen og DF ændrer ikke ved topskatte-procenten, men færre danskere skal betale den. Der skæres endvidere i rentefradraget.

Politik

Efter fem dages officielle forhandlinger har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en ny skattereform.

Aftalen er netop blevet fremlagt, og det fremgår, at der ikke pilles ved topskatteprocenten, som regeringen ellers havde lagt op til, men som Dansk Folkeparti har været modstander af.

I stedet hæves grænsen for, hvornår man skal betale topskat, til 390.000 kroner næste år, og med yderligere 18.400 kroner i 2011. Det skulle gavne 350.000 danskere.

»Der er tale om den største lempelse af marginalskatten, siden indkomstskatten blev gennemført«, siger finansministeren, som siger, at marginalskatten med skattereformen samlet vil blive sænket med 7,5 procent, selv om topskatteprocenten ikke ændres.

Regeringen regner med, at reformen vil øge arbejdsudbuddet med cirka 19.000 fuldtidspersoner.

Væk med mellemskatten Mellemskatten på 6 procent skæres væk, og bundskatten sænkes med 1,5 procent.

Der indføres en grøn chek, som differencieres efter folks indtægt, hvad regeringen først ikke havde lagt op til.

Pensionisttillægget hæves med 2.000 kroner.

Endvidere giver aftalen danskerne mulighed for at få pengene på den såkaldte sp-pension udbetalt allerede i år. Hvis en fjerdedel af danskerne gør det, vil det udløse 7-8 milliarder ekstra allerede i år, siger finansministeren.

»Der er tale om markante skattelettelser. Der bliver pumpet flere penge ud, end vi tager ind. Allerede 14 milliarder i 2010«, siger finansminister Lars Løkke Rasmussen (V), som understreger, at skattereformen er fuldt ud finansieret.

Finansministeren siger, at aktiviteten i samfundet øges med 1,5 procent af bruttonationalproduktet næste år.

Mindre rentefradrag
Der skæres i rentefradraget, men der indføres en særlig kompensationsordning, som ifølge aftalen skulle sikre, at »familier med stor gæld ikke kan miste mere som følge af lavere værdi af rentefradrag og ligningsmæssige fradrag, end de får i indkomsskattelettelser«

Støtte til privat renovering
I aftalen indgår også et beløb på 1,5 milliarder kroner i støtte til renovering og bygningsarbejde i private hjem, herunder energibesparende foranstaltninger.

Fogh er også tilfreds
Statsminister Anders Fogh Rasmussen siger på EU-topmødet i Bruxelles, at aftalen opfylder regeringens ønske om at få en markant sænkning af skat på arbejdsindkomster.

»Herunder skatten på den sidst tjente krone«, siger statsministeren.

»Så er det klart, at der er foretaget nogle ændringer i forhold til regeringens udspil. Når det gælder den fordelingsmæssige profil, der har Dansk Folkeparti ønsket en række ændringer, og Dansk Folkeparti er blevet imødekommet på en række punkter, som betyder generelt, at der bliver givet noget mere i bunden af skatteskalaen. Og det vil altså sige, at der er både til mennesker på overførselsindkomst og mere, end der var i regeringens udspil, og at der for så vidt angår skatteprocenterne for de laveste indkomster også er mere, end der var i regeringens udspil«, siger Anders Fogh Rasmussen.

Fire partier hoppede af

Regeringen kom med sit udspil i tirsdags, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen lagde vægt på hurtigt at få en aftale på plads.

Derfor begyndte forhandlingerne med de andre partier allerede om onsdagen, hvor både Socialdemokraterne og SF i skuffelse trak sig fra yderligere møder.

Siden gjorde de radikale det samme, og i går sagde Liberal Allicance stop.

Tilbage var kun Dansk Folkeparti, og de har nu indgået en aftale med regeringen.

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce