Borgerlig splittelse om udlændinge

I dag fremlægger regeringen et udspil, der afskaffer det omdiskuterede pointsystem.

Politik

Sammenholdet i den borgerlige blok står over for en afgørende prøve. I ti år har den stramme udlændingepolitik holdt VKO-partierne sammen. Spørgsmålet er, om det sammenhold stadig er til stede.

Prøven kommer, fordi et af de mest omdiskuterede punkter i de nuværende udlændingeregler – pointsystemet for familiesammenføringer fra 2010 – står for fald. Regeringen fremlægger i dag det lovforslag, der skal skrotte regelsættet.

LÆS OGSÅ »Pointsystemet var et bevis på, at dansk udlændingepolitik var kommet alt for langt ud. Det var der jo også medlemmer af de borgerlige partiers egne folketingsgrupper og folk i dansk erhvervsliv, der mente«, siger justitsminister Morten Bødskov. Flertal er sikret Pointsystemet blev til som en del af finanslovsforhandlingerne i efteråret 2010 mellem VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Det er klart de radikale, der har vundet endnu en sejr i regeringen

Tanken var, at personer, der ønsker familiesammenføring til Danmark, skal optjene et antal point i kraft af uddannelse, job og sprogfærdigheder for at blive lukket ind – også selv om deres ægtefælle har ret til ophold i landet.Forslaget om at skrotte systemet er på forhånd sikret opbakning, fordi regeringen støttes af Enhedslisten. Nu er spørgsmålet blot, om nogle af partierne i den borgerlige opposition vil være med til at forhandle.

Til den tidligere regerings store overraskelse mødte pointsystemet nemlig massiv modstand fra uventet kant.

Erhvervslivet rasede over, at kravene til ægtefæller ville skræmme højtuddannet arbejdskraft ud af landet. Det er langtfra givet, at den indiske ingeniør, som industrien har brug for, også har en veluddannet kone.

K: Det fungerer ikke optimalt
Det fik dengang flere fremtrædende borgerlige politikere til at kritisere systemet. Og i dag skaber det fortsat splid i den borgerlige blok. De konservative siger, at man derfor vil gå ind i forhandlinger med regeringen.

»Pointsystemet fungerer ikke optimalt. Der er ting, der trænger til en justering, og de justeringer vil vi gerne være med til at foretage«, siger udlændingeordfører Mike Legarth (K), der netop angiver erhvervslivets problemer som begrundelse.

»Når erhvervslivet efterspørger kompetent arbejdskraft udefra, kan en person, der bliver ansat i en dansk virksomhed til en høj løn, ikke få opholdstilladelse til sin hustru, hvis hun ikke har et fuldtidsjob«, siger Mike Legarth.

Pointsystemet var et bevis på, at dansk udlændingepolitik var kommet alt for langt ud.Også Liberal Alliance er parat til at forhandle.

»Langt det meste lyder rigtig godt. Vi har jo tidligere indgået en aftale med regeringen om seks forskellige punkter på rets- og udlændingeområdet, og vi er åbne over for at lave andre aftaler, hvis det politiske indhold er interessant. Men vi indgår kun i aftaler, hvis vi synes, det trækker Danmark i en mere liberal retning«, siger politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll.

Venstre stejler

Han er dog skeptisk over for den del af lovpakken, som reducerer kravet om at stille økonomisk sikkerhed fra 100.000 til 50.000 kroner, fordi han mener, at udlændinge bør kunne forsørge sig selv. Venstre afviser til gengæld blankt de nye regler. Integrationsordfører Inger Støjberg (V) mener, at de stramme krav til familiesammenføring har bidraget til bedre integration.

LÆS OGSÅ »Det betyder, at vi vender tilbage til situationen fra tidligere, hvor det er mennesker, der ikke bidrager til det danske samfund, der kommer til Danmark«, siger Støjberg, der mener, at Socialdemokraterne har overgivet sig. »Der er ingen tvivl om, at det her er en lempeligere integrationspolitik, og der er heller ingen tvivl om, at det klart er de radikale, der har vundet endnu en sejr i regeringen«, siger hun.Lovforslaget fra regeringen sendes i høring i dag og fremsættes for Folketinget i februar. Justitisministeriet forventer, at forslaget bliver vedtaget i foråret.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce