Danskerne: Nej til krig uden FN

Politikerne i Folketinget går imod et massivt flertal af danskerne, som er imod, at politikerne sender Danmark i krig uden FN-mandat.

Politik

Danskerne vil have et FN-mandat i ryggen, når Danmark skal i krig.

Men politikerne gør, som det passer dem.

Det er konklusionen i en rapport fra tænketanken Ny Agenda.

Senest gik Danmark ind i Irakkrigen uden et FN-mandat, og generelt er afstanden mellem befolkning og politikere blevet større, mener en af forfatterne til rapporten:

»Dansk udenrigspolitik er ved at udvikle sig til et skisma mellem befolkningen på den ene side og de politiske partier på den anden. Danmark og andre vestlige lande burde bruge deres kræfter på at forbedre og styrke FN - ikke det modsatte«, siger Lave K. Broch, cand.scient.pol., medlem af FN-forbundet og Folkebevægelsen mod EU.

Danskerne vil have et FN-mandat
Rapporten viser befolkningens holdning over for politikernes til FN – De Forenede Nationer – i militære aktioner.

Som en del af rapporten har Synovate Vilstrup lavet en undersøgelse blandt 1.157 danskere.

Den viser, at 79 procent ikke mener, det skal være muligt at gå i krig uden et FN-mandat.

Og det er ikke nogen ny holdning. I 2002 viste en tilsvarende undersøgelse fra Vilstrup, at danskerne var imod at gå ind i Irak uden FN i ryggen.

Trodser baglandet
En anden af rapportens konklusioner er, at partiernes medlemmer heller ikke støtter politikerne.

65 procent – det laveste antal blandt partimedlemmerne – af Dansk Folkepartis medlemmer kræver et FN-mandat for at gå i krig. Resten af partierne har endnu flere medlemmer imod sig på spørgsmålet.

»Når politikerne støtter militæraktioner uden FN-mandater, så er de langt fra deres vælgergrupper. Deres bagland vil have, at der skal ligge et FN-mandat til grund for at gå i krig«, siger Lave K. Broch.

FN på et sidespor
FN blev oprettet efter Anden Verdenskrig for at sikre verdensfreden.

Men de senere års krige i Kosova og Irak er eksempler på, at politikerne nu handler uden om FN, påpeger Lave K. Broch og advarer om, at det i sidste ende kan undergrave hele ideen med FN:

»Hvis Kina og Rusland også begynder med at gå i krig uden FN’s opbakning, så vil hele verdenssystemet jo hurtigt bryde sammen. Det er næsten den største trussel«.

Lykketoft: Det kan være nødvendigt uden FN
Socialdemokratiets udenrigsordfører, Mogens Lykketoft, forstår godt, befolkningens holdning:

»Katastrofens omfang i Irak har forstærket synspunktet i befolkningen. Der er vi lige præcis vadet ud i en katastrofalt dårligt forberedt invasion, og det har bidraget til, at konsekvenserne er blevet så katastrofale«, siger Mogens Lykketoft.

Han mener dog ikke, at Danmark helt kan udelukke at skulle gå i krig uden et FN-mandat. I visse tilfælde kan det være nødvendigt, mener han:

»I Kosovo var vi nødt til at gå uden om et russisk veto. Men vi bør da selvfølgelig bruge al vores kraft på at styrke FN’s autoritet og altid sørge for, at der er et FN-mandat, ligesom i Afghanistan«.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce