Handikappede får sværere ved at købe sex

Dansk Handicap Forbund mener, at handikappede tages til gidsler i debat.

Politik

Handikappede landet over får sværere ved at købe sex hos en prostitueret, og det møder kritik fra de handikappede selv.

Socialstyrelsen har udsendt en ny håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse, og ordlyden om hjælp til købesex er en ganske anden end hidtil.

Den tidligere vejledning fra 2001 lagde op til, at det socialfaglige personale skulle indtage en aktiv rolle og hjælpe den handikappede med »kontakt til en prostitueret«.

»Hjælpepersonen må i nogle tilfælde følge personen til den prostituerede. Det kan også være relevant, at hjælpepersonen har en samtale med den prostituerede for sammen med personen at formidle ønsker, sørge for, at der er afsat tid nok etc.«, står der i den tidligere vejledning.

Men disse formuleringer er fjernet i den nye håndbog, som netop er kommet på gaden.

Medarbejdere kan sige fra
Den nye håndbog slår blot fast, at prostitution ikke er strafbart for derefter at påpege, at en medarbejder altid kan sige nej til at skaffe en prostitueret.

»I enkelte tilfælde oplever fagpersoner, at en borger udtrykker ønske om hjælp til at tage kontakt til en prostitueret. Fagpersoner har ikke pligt til at formidle en sådan kontakt«, står der.

DOKUMENTATIONServicestyrelsens håndbog fra 2012(eksternt link)

Dansk Handicap Forbund tager afstand fra den nye håndbog. Til Jyllands-Posten siger formanden for forbundets etiske råd, Karsten Jensen, at handikappede bliver taget som gidsler i en diskussion om prostitution.

»Det er dobbeltmoralsk. Hjælperen skal ikke gøre sig til dommer, og det er lovligt for én gruppe mennesker at købe sex, skal det også være muligt for en anden. Det føles som smagsdommeri«, siger han.

LÆS MERE

Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, afviser kritikken.

»Den gamle vejledning manglede fuldstændig forståelse for, at prostitution er et alvorligt socialt problem. Det var helt urimeligt, at medarbejderne på egne vegne skuldre skulle bære ansvaret for, at en prostitueret - som ofte har et misbrug og store personlige problemer - bliver betalt for sine ydelser«, siger han til Jyllands-Posten.

Socialstyrelsens vejledning er kun vejledende, og de enkelte kommuner kan indrette sig som de vil under lovens rammer.

Regeringen blæser til kamp
I regeringsgrundlaget betegnes prostitution netop som »et alvorligt socialt problem«, og at regeringen vil »iværksætte en forstærket indsats mod prostitution«.

Det indebærer blandt andet »en grundig undersøgelse af et forbud mod købesex«.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce