Fakta: Energiaftalen i store træk

Regeringen har indgået et bredt energiforlig med alle Folketingets partier pånær Liberal Alliance

Politik

Læs her om energiaftalen i hovedtræk:

 • I 2020 kommer 35 procent af energien fra vedvarende kilder. Halvdelen af elforbruget hentes fra vindmøller.
 • I 2020 vil Danmarks CO2-udledning være 34 procent mindre end niveauet i 1990.
 • I 2020 er bruttoenergiforbruget faldet med 12 procent i forhold til 2006.
 • Aftalen er et vigtigt skridt i Danmarks målsætning om at omstille energiforsyningen (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050.
 • En gennemsnitlig husholdning skal i 2020 betale 1300 kroner mere om året for energien end i dag.
 • Samtidig bliver borgerne i mindre grad udsat for de ventede prisstigninger på olie, kul og gas.
 • Virksomheder skal betale 200 kroner mere pr. ansat. Den samlede regning for aftalen bliver 3,5 milliarder kroner i 2020.
 • Der opstilles 600 MW havvindmøller på Kriegers Flak (Østersøen) og 400 MW på Horns Rev (Nordsøen) inden 2020.
 • Der forventes opstillet yderligere 500 MW kystnære havmøller frem mod 2020.
 • Planlægningen skal styrkes, så der kan opstilles nye landmøller med samlet kapacitet på 1800 MW frem mod 2020.
 • Der afsættes 100 millioner kroner over fire år til at støtte nye VE-teknologier til elproduktion (bl. a. sol) samt 25 millioner kroner til bølgekraft.
 • Fra 2013 bliver der stop for at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger.
 • Fra 2016 bliver der forbud mod at installere oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der er fjernvarme eller naturgas i området som alternativ.
 • 2012-2015 afsættes 42 millioner kroner i støtte til at udskifte olie- og naturgasfyr i eksisterende huse med varme fra vedvarende energi.
 • Der afsættes en pulje til at fremme effektiv brug af vedvarende energi i virksomhederne. 250 millioner kroner i 2013, stigende til 500 millioner kroner årligt i 2014-2020.
 • Brugen af biogas skal udbygges, bl.a. med tilskud til kraftvarme. Anlægsstøtten øges fra 20 til 30 procent.
 • Hvis der ikke kommer tilstrækkelig fremdrift med biogassen i 2012-2013, skal en "task-force" foreslå nye initiativer.
 • Der afsættes 70 millioner kroner til at få el og biomasse ind i transportsektoren - bl.a. ved støtte til ladestandere til elbiler.
 • Der skal blandes 10 procent biobrændstoffer i brændstof i 2020.
 • Samsø får 9,5 million kroner i støtte til arbejdet med at blive uafhængig af fossile brændsler.
 • Energiselskaberne skal opruste deres indsats for energibesparelser i husholdninger og erhverv gennem rådgivning og tilskud.
 • Der indføres en forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme til at dække statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv - samt det afgiftstab, staten lider på grund af lavere forbrug af kul, olie og gas.
 • Indsatsen billiggøres med 1,8 milliard kroner i 2020 ved en række effektiviseringer i den danske energisektor.
 • Inden 2018 drøfter forligspartierne supplerende initiativer for perioden efter 2020. Kun Liberal Alliance står uden for.
 • Kilde: Klima- og Energiministeriet (kemin.dk)

ritzau

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

 • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce