Frustration. Enhedslisten i Århus deler ikke folketingsgruppens pragmatiske tilgang til finanslovsforhandlingerne.
Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO

Frustration. Enhedslisten i Århus deler ikke folketingsgruppens pragmatiske tilgang til finanslovsforhandlingerne.

Politik

Oprøret breder sig i Enhedslisten

Den lokale afdeling i Århus henstillede til ikke at indgå en finanslovsaftale.

Politik

Det er ikke kun en tredjedel af Enhedslistens hovedbestyrelse, der er utilfredse med, at partiet indgik en finanslovsaftale med regeringen søndag.

I flere lokale afdelinger af Enhedslisten har der været stor modstand, og bestyrelsen for Enhedslisten Århus sendte sågar en henstilling til hovedbestyrelsen om ikke at indgå en aftale uden en endelig løsning på dagpengeproblemet.

LÆS OGSÅ

Den henstilling valgte hovedbestyrelsen som bekendt at overhøre, da de godkendte finanslovsaftalen.

»Vores kritik gik særligt på, at Enhedslisten forlod det ultimative krav til, at ingen måtte falde ud af dagpengesystemet. Det valgte man desværre at overhøre«, siger talsperson for Enhedslisten Århus Lone Degn.

Århus-afdelingen sendte en samlet udtalelse, som hele bestyrelsen var enige om, til hovedbestyrelsen i starten af november.

»Det er meget svært for os lokalt at kæmpe for en løsning for dagpengemodtagerne, når folketingsgruppen giver efter«, siger Lone Degn.

Flere kritiske røster
Også i bestyrelsen for Enhedslisten Odense har man diskuteret om, der skulle sendes en lignende henstilling, men flertallet besluttede på sidste bestyrelsesmøde at droppe en henstilling.

»På vores næste medlemsmøde i Odenseafdelingen, hvor vores folketingsmedlem Pernille Skipper kommer, er der nogle medlemmer, der har ønsket, at vi sætter finanslovsaftalen på dagsordenen«, siger bestyrelsesmedlem Ingelise Bech Hansen.

Dermed rejser spørgsmålet sig, hvorvidt Enhedslistens beslutning har opbakning blandt de over 8.000 medlemmer.

»Det vil vise sig, hvor stor afstanden mellem hovedbestyrelsen og medlemmerne er i den her sag. Men folketingsgruppen skal stå til ansvar for hovedbestyrelsen, og hovedbestyrelsen overfor årsmødet. Ved næste årsmøde får vi at se, hvordan medlemmerne reagerer på den aftale«, siger Lone Degn, Enhedslisten Århus.

Årsmødet der er Enhedslistens øverste myndighed bliver afholdt i april 2013, og her vil finansloven også være en del af dagsordenen.

Men inden da skal der afholdes en række medlemsmøder rundt omkring i de lokale afdelinger.

Dobbelt kritk af aftalen

Kritkken af hovedbestyrelsen og folketingsgruppen går på to ben.

Det ene er, at Enhedslisten gav efter på det der oprindeligt var et ultimativt krav - at sikre dagpenge til dem, der stod til at falde ud.

LÆS OGSÅ

Til dem fik Enhedslisten i stedet et halvt år på, hvad der svarer til kontanthjælp, under forudsætning af at man uddanner sig.

Det andet kritikpunkt går på, at aftalen strider mod en beslutning fra årsmødet i 2010.

Her blev det besluttet, at Enhedslisten »stemmer under ingen omstændigheder for en finanslov, som opsummerer et års nedskæringspolitik, gennemført sammen med partier til højre i salen«.

»Den her aftale er på kanten af vores beslutning fra årsmødet 2010, hvor vi fastlog at vi ikke kan stemme for en finanslov, der opsummerer et års politik med de borgerlige. Den beslutning blev taget fordi, vi netop godt kunne forudse denne situation«, siger Lone Degn.

Hun bliver bakket op af flere medlemmer i hovedbestyrelsen, der ifølge hovedbestyrelsemedlem Jakob Lindblom, uden held forsøgte at få vedtaget en mindretalsudtalelse, der blandt andet indeholdt følgende:

»Hovedbestyrelsen kan på ovenstående baggrund ikke tiltræde et finanslovsforlig, som det er skitseret på Hovedbestyrelsesmødet den 8. november, da dette ligger udenfor Årsmødet 2010s mandat til indgåelse af finanslove med Enhedslisten som deltager«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce