Ekstremisme. Dansk Folkeparti bakker op om forslag fra Ahmed Akkari om, at muslimske friskoler og foreninger skal overvåges.
Foto: JOACHIM ADRIAN (arkiv)

Ekstremisme. Dansk Folkeparti bakker op om forslag fra Ahmed Akkari om, at muslimske friskoler og foreninger skal overvåges.

Politik

DF vil have minstre til at kigge på Akkari-forslag

DF efterlyser kontrol med muslimske foreninger og skoler. Minister lover »fokus« på forebyggelse.

Politik

Dansk Folkeparti er enig med den tidligere imam og hovedperson fra Muhammed-krisen Ahmed Akkari, når han i dag i en kronik i Politiken efterlyser større kontrol med muslimske friskoler og foreninger.

»Hans forslag minder jo om noget, som Dansk Folkeparti har været ude med før. Men det er fint, hvis der kommer et skærpet tilsyn med de muslimske fri- og privatskoler. Vi mener jo, det er oplagt, at man skærper tilsynet«, siger partiets integrationsordfører Martin Henriksen.

LÆS KRONIKEN:

Udmeldingen kommer efter, at Ahmed Akkari i dagens kronik fortæller om, hvordan han mener, at Islamisk Trossamfund, islamiske foreninger og muslimske privatskoler udgør en reel trussel mod det danske samfund med deres indoktrinering af muslimske børn.

DF og Akkari hånd i hånd
Akkari opfordrer samtidig på det kraftigste til, at de danske politikere strammer reglerne for foreningerne og skolerne.

Det skal ifølge den tidligere imam presse den stramme koran-baserede fortolkning af islam i baggrunden til fordel for en mere moderne forståelse, så undervisning, lejrskoler og andre aktiviteter tilnærmer sig den måde, det øvrige samfund opfatter almindelig dannelse på.

Og på det punkt ligger han helt på linje med Dansk Folkeparti, der dog erkender, at direkte indgreb i især foreningerne vil ligge på kanten af det lovlige herhjemme med henvisningen til grundlovens ret til foreningsfrihed.

»Det er fin balancegang. Indvandringen fra de muslimske lande har udfordret mange danske værdier, men vi er samtidig tilhængere af religions- og foreningsfrihed. Det er et spørgsmål om at sikre en grad af kontrol, så vi har sikkerhed for tingene foregår nogenlunde fornuftigt«, siger Martin Henriksen (DF).

DF: stop tilskud i slemme tilfælde
Derfor mener Martin Henriksen, at der skal indføres strengere kontrolfunktioner, der kan tage tilskud fra skoler i »de værste tilfælde«, og at kommuner kan stoppe de tilskud, som en forening eventuelt modtager fra folkeoplysningsmidlerne i kommunerne.

»Der er nogle kontrolfunktioner i dag, men det er min opfattelse, at de ikke altid fungerer optimalt«, siger han.

Derfor vil partiet nu rette henvendelse til både undervisningsministeren, der har ansvar for landets skoler, og social-, børne- og integrationsministeren, som sidder med ansvaret for selve integrationen.

»Vi vil bede dem om at kigge på muligheden for skærpet tilsyn med modersmåls- og religionsundervisningen på de muslimske skoler. Integrationsministeren beder vi om at kigge på foreningerne og udarbejde nogle retningslinjer, så man kan føre tilsyn med dem«, siger han.

Minister: Det er uacceptabelt

Det har i dag ikke været muligt at tale med social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen, men hun skriver i en mail til politiken.dk, at hun netop har fokus på den tidlige forebyggelse af den radikalisering, som Ahmed Akkari blandt andet beskriver i sin kronik.

»Det er uacceptabelt, at trossamfund eller foreninger udnytter deres frihed til at prædike intolerance og stærke antidemokratiske synspunkter. Det er en lille gruppe, der får lov til at dominere billedet og sætte lighedstegn mellem ekstremisme og islam«, skriver hun og fortsætter:

»Jeg må også erkende, at jeg undrer mig såre over, hvorfor der ikke er flere fra de muslimske miljøer, der tager til genmæle og siger fra over for de antidemokratiske muslimske miljøer. De har en forpligtelse til at sikre sig, at der bliver prædiket i overensstemmelse med grundlæggende rettigheder i vores samfund«, skriver ministeren.

Hun fortæller også, at det er hendes »første prioritet som minister på området«, at sikre at de unge, som er blevet en del af ekstreme miljøer »har et alternativ« til miljøerne her i landet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce