Ligeglad. Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var ikke særligt interesseret i Thornings skatteforhold, forklarede han kommissionen for et år siden. 18. december skal han vidne igen.
Foto: JENS DRESLING (arkiv)

Ligeglad. Tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) var ikke særligt interesseret i Thornings skatteforhold, forklarede han kommissionen for et år siden. 18. december skal han vidne igen.

Politik

Skattesagen: Pressechef slettede hele sin mailboks

Skatteministeriets bindeled til pressen under Thornings skattesag slettede mail.

Politik

En af daværende skatteminister Troels Lund Poulsens nærmeste medarbejdere i Skatteministeriet slettede hele sin mailboks, før hun nogle måneder efter afgørelsen i Thorning-familiens skattesag forlod ministeriet. De mange mail kan i dag ikke genskabes.

Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til Politiken på en anmodning om aktindsigt i korrespondance mellem dagbladet BT, der bragte skattesagen frem i sommeren 2010, og den daværende pressechef i ministeriet, Mette Thorn.

Mailboks er tom Ministeriet skriver, at søgningerne efter mail mellem Thorn og medarbejdere på BT ikke har givet noget resultat, da »mailboksen er tom«. Heller ikke søgning i ministeriets journalsystemer »har givet noget resultat«.

Som svar på Politikens opfølgende spørgsmål oplyser ministeriet i en mail, at det er muligt at slette indholdet af en mailboks på en måde, så indholdet efter en periode på tre måneder »ikke kan genfindes«.

Mette Thorn siger, at hun ikke vil kommentere sin »tid eller forhold på tidligere arbejdspladser«. Hun var pressechef i Miljøministeriet og tæt på Troels Lund Poulsen(V), da han var miljøminister.

Da Lund Poulsen blev skatteminister i marts 2010, fulgte Mette Thorn kort efter med over i Skatteministeriet i en nyoprettet stilling som pressechef. Hun blev valgt blandt 49 ansøgere og begyndte i jobbet 1. maj 2010, kort før dagbladet BT begyndte at skrive om Thorning-familiens skatteforhold. Mette Thorn forlod Skatteministeriet igen otte måneder senere for at vende tilbage til sit gamle job i Miljøministeriet.

Pressechefen slap for at vidne
Flere kilder har over for Politiken undret sig over, at en så central person som den daværende pressechef i Skatteministeriet ikke er blevet indkaldt som vidne i Skattesagskommisssionen, der undersøger Skatteministeriets håndtering af Thorning-familiens skattesag i sommeren 2010 og lækagen af den fortrolige afgørelse et år senere.
LÆS OGSÅ

Og den undren forstår professor i forvaltningsret, Michael Gøtze, Københavns Universitet, godt:

»Den daværende departementschef Peter Loft, der er i centrum i kommissionens undersøgelser, har jo forklaret, at han var så optaget af sagen, fordi han skulle sikre, at kvaliteten af afgørelsen var i orden, og på grund af det presseberedskab, der efter sigende var nødvendigt af hensyn til ministeren. Det virker ikke specielt professionelt, at en pressechef, som i den periode må have været central i det presseberedskab og have brugt meget af sin tid på den sag, rydder sin mailboks bagefter og fjerner alle spor«.

Burde kommissionen interesse sig for det her?

»Man kan da godt finde argumenter for, at kommissionen burde have interesseret sig for presseafdelingens medarbejdere og især chefen, som har haft så tæt kontakt med dele af pressen. De argumenter er ikke blevet ringere med oplysningerne om den tomme mailboks«, siger Michael Gøtze.

I Skattesagskommissionen siger formanden, Lars E. Andersen, at kommissionen har været opmærksom på materiale fra pressesektionen og pressemedarbejdernes rolle under skattesagen.

»Men vi valgte at se bort dem som vidner«, siger formanden, der ikke har kommentarer til de nye oplysninger om den tomme mailboks.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Mange rejser fra tom mailboks

Skatteministeriet oplyser i sit svar til Politiken, at der ikke findes regler for, om en medarbejder må slette sin mailboks, når han eller hun forlader sit job. Ministeriet tilføjer, at det ikke er ualmindeligt, at medarbejdere »rydder op« i deres mailboks, og at den derfor er tom, når de rejser. Ministeriet tilføjer, at »medarbejderne har dokumentationspligt«, men ikke en »decideret journaliseringspligt«. Det er dog ministeriets egen vurdering, at »ministeriet har en fornuftig praksis i forhold til håndtering af data«. Til det siger Michael Gøtze: »Selv om der ikke er håndfaste lovregler om journalisering, er der et dokumentationskrav for den korrespondance og de andre sagsskridt, som en medarbejder i det offentlige har udført på en sag. Man bør uden tvivl journalisere vigtige mail. Derfor kan man ikke uden videre slette alle sine arbejdsrelaterede mail, og da slet ikke i en så højtprioriteret sag. Disse mail er ikke den ansattes private ejendom«. LÆS OGSÅ

Om morgenen 2. december 2011, et par timer før regeringen offentliggjorde planerne om at nedsætte en skattesagskommission, blev der på alle skatteministeriets it-systemer kørt en såkaldt backup for at forhindre, at nogen i en fart slettede mail, inden kommissionen fik adgang til materialet. Men, skriver Skatteministeriet i dag i sin mail til Politiken:

»Denne backup indeholder imidlertid ikke indhold, som er permanent slettet fra f.eks. en mailboks. Dette indhold kan i dag ikke gendannes«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce