Privatisering. Finansministeriet har afgjort, at konsulentvirksomheden McKinsey & Co. vinder opgaven. Der er afsat 4,5 millioner kroner.
Foto: JENS DRESLING (arkiv)

Privatisering. Finansministeriet har afgjort, at konsulentvirksomheden McKinsey & Co. vinder opgaven. Der er afsat 4,5 millioner kroner.

Politik

Corydon er parat til at udlicitere kernevelfærden

Regeringen betaler konsulentfirma millioner for forslag til at udlicitere bl.a. ældrepleje og børnepasning. SF -formand: Det er »usympatisk«.

Politik

Langt flere af de såkaldt varme hænder inden for ældreomsorg, børnepasning og handikaphjælp kan være på vej til udlicitering blandt private aktører.

Det viser et udbudsmateriale fra Finansministeriet, som Politiken er i besiddelse af.

Regeringen har et generelt mål om at øge konkurrencen i det offentlige, men den har ikke givet konkrete svar på, hvilke områder den vil satse på at udlicitere.

4,5 millioner til McKinsey og Co. I al hemmelighed har Finansministeriet imidlertid bedt landets førende konsulenthuse komme med konkrete anbefalinger til, hvordan konkurrencen kan øges – specifikt med fokus på den helt borgernære velfærd.

Især tre områder har prioritet, viser oplægget til konsulenthusene: ældreomsorgen med personlig pleje, genoptræning og drift af ældreboliger. Dagtilbud som børnehaver og vuggestuer. Og endelig nævnes det specialiserede socialområde, som omfatter hjælpen til udsatte unge og voksne samt handikappede.

»Det er centralt, at analysen munder ud i konkrete forslag (anbefalinger/tiltag/initiativer) i forhold til at forbedre bl.a. kvalitet og omkostningseffektivitet ved klassisk offentlig-privat samarbejde«, hedder det i udbudsmaterialet.

Finansministeriet har afgjort, at konsulentvirksomheden McKinsey & Co. vinder opgaven at udarbejde rapporten med anbefalinger, der skal være klar om kort tid. Til det formål er der afsat 4,5 mio. kr.

Produktivitetskommissionen: Stort potentiale
Allerede i dag er der i Danmark en høj grad af udlicitering på de mere tekniske områder som eksempelvis vej- og anlægsarbejde. Den borgernære velfærd, der fylder meget i statsbudgettet, er i langt højere grad offentligt drevet.

Men ifølge kommunalforsker Kurt Houlberg fra forskningsinstitutionen Kora, som har læst udbudsmaterialet, kan der meget vel blive ændret på det i bestræbelserne på at spare 12 mia. kr. i den offentlige sektor frem mod 2020.

»Jeg læser ud af dette materiale, at der er en klar dagsorden om, at udlicitering af velfærdsområderne skal fylde noget mere i det fremadrettede fokus i regeringens politik«, siger Kurt Houlberg.I mandags fremlagde Produktivitetskommissionen en rapport, der konkluderer, at der generelt er et stort økonomisk potentiale i at øge konkurrencen på offentlige opgaver.Men mens resultaterne er dokumenteret på de tekniske områder – populært sagt at reparere huller i en vej – er der ifølge en række forskere ikke sikker viden om gevinsterne inden for velfærdsområder, der typisk er langt mere individuelle og komplicerede.

I Sverige har der ifølge kritikere været direkte negative resultater af, at dele af skoleområdet er privatiseret.

»De få analyser, der er lavet på det sociale område, peger i mange forskellige retninger. Der er ikke et særlig stort vidensgrundlag – og det, der er, kan man ikke basere håndfaste konklusioner på«, siger Kurt Houlberg.

SF: Nej til eksperimenter med børn

Blandt regeringens støttepartier vækker det harme, at også den nære velfærd nu ser ud til at blive genstand for større konkurrence. SF’s nye formand, Pia Olsen Dyhr, kalder ideen »usympatisk«. »Jeg mener ikke, at vi skal eksperimentere med de ældre og vores børn. Vi skal have skabt noget tryghed omkring vores kernevelfærd. Dette her skaber usikkerhed. Og gevinsterne er højst tvivlsomme. Vi kæmpede imod dette her internt i regeringen. Og det vil vi fortsætte med at gøre«, siger Pia Olsen Dyhr. Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, kalder perspektivet i den øgede udlicitering »skræmmende«.LÆS OGSÅ Bjarne Corydon udtaler i en mail, at konsulentrapporten skal levere »et kvalificeret vidensgrundlag, som politikerne kan træffe beslutning på baggrund af«. »Regeringen har ikke en dogmatisk tilgang til offentlig-privat samarbejde – det skal selvfølgelig kun bruges, når det giver bedre velfærd og effektiviseringer, og ikke rulles ud på alle områder uden at skele til, om det giver mening«.Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce