Øremærkning. På weekendens landsmøde vedtages blandt andet partiets politik om øremærket barsel.
Foto: Jens Dresling

Øremærkning. På weekendens landsmøde vedtages blandt andet partiets politik om øremærket barsel.

Politik

Radikalt bagland vil holde partitop fast på partilinjen

Forslag skal bringe den officielle politik tilbage på dagsordenen.

Politik

Det radikale bagland kommer denne weekend til at vedtage en række resolutioner om alt fra drengeomskæring til kvælstofudledning, der derefter er partiets officielle politik. Men folketingsgruppen vil ikke være ikke bundet af beslutningerne.

Denne frihed har de seneste år betydet, at folketingsgruppen er gået stik mod landsmødets vedtagelser på flere centrale områder. Beslutninger om at se bort fra den vedtagne politik i spørgsmål om øremærket barsel for mænd og offentlighedslov har fået en gruppe radikale til at fremlægge et resolutionsforslag, der skal holde partitoppen fast på partilinjen.

»Det er et forsøg på konstruktivt at komme af med en frustration, der ligger i baglandet i forhold til at have føling med og forstå beslutningerne«, siger David Munis Zepernick, der er en af forslagets stillere.

Forslaget går konkret ud på at forpligte folketingsgruppen til at redegøre for indsats og resultater for de gældende resolutioner. På den måde bliver partitoppen på Christiansborg stillet til ansvar for realiseringen af den vedtagne politik

»Det skal ses som brobygning mellem bagland og partitoppen. Forslaget skal give landsmødet bedre mulighed for at forstå folketingsgruppens prioriteringer af partiets officielt vedtagne politik og samtidig give folketingsgruppen mulighed for at forklare sig«, siger David Munis Zepernick.

Partiets resolutionsudvalg har indstillet forslaget til afvisning uden debat, men forslagsstillerne har fundet 25 stillere til at bakke op, og derfor kommer forslaget alligevel til diskussion på weekendens landsmøde i Nyborg.

Det er et forsøg på konstruktivt at komme af med en frustration, der ligger i baglandet

Strid om barsel og aktindsigt

Der er mange eksempler på uoverensstemmelser mellem bagland og folketingsgruppe. Den nok mest bemærkelsesværdige og besværlige for partiet de seneste år har været offentlighedsloven. Landsmødet i 2012 vedtog en resolution, der klart tog afstand fra indskrænkninger i muligheden for aktindsigt, men få måneder senere bakkede den radikale folketingsgruppe op om den nye offentlighedslov, der netop indskrænkede muligheden for aktindsigt på den måde, som landsmødet havde taget afstand fra.

På samme måde har folketingsgruppen i den forgangne valgperiode valgt at se bort fra resolutioner om øremærket barsel.

Lone Loklindt var en del af folketingsgruppen indtil valget i juni, men står nu som medstiller på resolutionsforslaget, der skal holde partitoppen fast på partilinjen. Hun forklarer, at forslaget kommer oven på en ekstra vanskelig periode, hvor partiet måtte tage hensyn til regeringspartneren Socialdemokraterne.

»Jeg synes selv, at jeg tog det ret alvorligt, hvad der blev besluttet på landsmøderne, og vi var da også mange i gruppen, der eksempelvis gerne ville have haft øremærket barsel til mænd. Jeg tror, der var en del, der oplevede, at vi ikke kommunikerede det godt nok, og det synes jeg, man skal tage til efterretning«, siger Lone Loklindt.

Partiet har allerede i dag et såkaldt politisk regnskab, hvor hovedbestyrelsen stiller ordførerne til regnskab for resolutionsforslagene, og det er en tilstrækkelig evalueringsmodel, mener partiledelsen.

»Jeg synes, at vi lytter. Men der er altid mulighed for forbedring. Vi skal altid være i dialog med vores medlemmer. Jeg tror bare ikke, man behøver at formalisere det på denne måde, men jeg stiller til enhver tid gerne op og svarer på spørgsmål«, siger gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen.

Har man reelt indflydelse, når man som medlem kommer til landsmøde?

»Det synes jeg. Enhver kan komme på talerstolen, og hvis man samler nok, så kan man netop stille resolutionsforslag. Vi har jo en partistruktur, hvor folketingsgruppen ikke skal følge alle resolutioner. Der er også nogle resolutioner, som virkelig afspejler nogle store uenigheder i Radikale Venstre. Men det betyder da noget. Vi skal rapportere til landsmødet hvert år, vi skal aflægge politisk regnskab til hovedbestyrelsen. Vi bliver hele tiden stillet til ansvar«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce