Undskyldning. Svigt. Tidligere på året foreslog formand Mette Frederiksen (S) at man burde undskylde for behandlingen af anbragte børn og udviklingshæmmede, som Pernille Rotsenkrantz-Theil nu ønsker at oprette en kommission til at undersøge.
Foto: Morten Langkilde(Arkiv)

Undskyldning. Svigt. Tidligere på året foreslog formand Mette Frederiksen (S) at man burde undskylde for behandlingen af anbragte børn og udviklingshæmmede, som Pernille Rotsenkrantz-Theil nu ønsker at oprette en kommission til at undersøge.

Politik

S-udspil: Staten skal undskylde for vold og sterilisation

Børnehjemsbørn fik tæsk. Udviklingshæmmede blev fikseret, steriliseret, hjerneopereret. Folketinget skal vurdere, om det skal udløse en undskyldning.

Politik

Når drenge på børnehjem i 50’erne og 60’erne blev tævet, ydmyget og mishandlet, svigtede staten.

Det skal det danske samfund nu sige undskyld til de nulevende ofre for, fremgår det af et beslutningsforslag, som Socialdemokraterne nu fremsætter.

Men også andre udsatte og svage mennesker var udsat for decideret vanrøgt i samfundets navn.

Metoderne i datidens åndssvageforsorg over for udviklingshæmmede og psykisk syge – i form af blandt andet tvangssterilisation, tvangsfiksering samt hjerneoperationen ’det hvide snit’ – var så grelle og ude af trit med den menneskelighed, man kunne have forventet af samtiden, at de personer, der stadig lever med arrene på krop og sjæl, skal have en undskyldning, siger Socialdemokraternes ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

»Vi skal gøre op med det, der er foregået i samfundets navn, og som ikke bare set med nutidens øjne ikke var i orden, men som man også set med datidens briller burde have grebet ind over for«, siger hun.

Mørk side af dansk socialhistorie

De børnehjemsbørn, der var udsat for systematisk vold, afstraffelse og seksuelle krænkelser,står i første række til at få et stort samfundsundskyld. Men undskyldningen skal også omfatte dem, der på psykiatriske hospitaler og åndssvageforsorgens anstalter oplevede »en mørk side af dansk socialhistorie«, som der står i forslaget.

Her peger Pernille Rosenkrantz-Theil på tvangssterilisationerne, fikseringerne og hjerneoperationerne. Hun indrømmer, at der er tale om gråzoner, hvor det ikke er enkelt at trække stregen mellem, hvad der var overgreb også set med datidens øjne, og hvad der var et alment menneskesyn dengang.

At sigeundskyld vilvirke som etopgør med et menneskesyn, som jeg vil vove at påstå, at viikke helt har forladt

Derfor fremgår det af beslutningsforslaget, at der frem til august i år skal gennemføres et udredningsarbejde om de socialfaglige og juridiske spørgsmål.

Var der ikke dengang stor forståelse for, at såkaldte åndssvage, sinker og andre unormale skulle steriliseres? Og kan man så undskylde et halvt århundrede efter?

»Det er derfor, vi skal have nedsat en kommission. Jeg får jo lyst til at sige undskyld for det hele. For mig at se er det en fascistisk tanke at tvangssterilisere. Man har opfattet dem som undermennesker. Men der skal laves en meningsfuld afgrænsning, så vi gør op med det, staten burde have grebet ind over for«.

I forslaget argumenteres der med, at det vil være en del af helingsprocessen for ofrene, at uretten bliver anerkendt.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil peger også på en anden effekt: »Hvis vi kan danne præcedens for, at staten kan sige undskyld, kan vi skærpe opmærksomheden på, om vi også lige nu måske begår noget, vi senere vil skamme os over«.

Den sagkyndige gruppe skal også vurdere, om der skal udbetales erstatning. Det mener Pernille Rosenkrantz-Theil dog ikke er afgørende.

Anerkendelse vigtigere end penge

Om beslutningsforslaget kan blive vedtaget, er uvist. Da Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, i efteråret i Politiken varslede, at det ville komme, afviste socialminister Karen Ellemann (V) tanken.

Landsformand for de udviklingshæmmedes organisation, LEV, Sytter Kristensen, hilser udspillet velkommen. Blandt andet blev der foretaget mange det hvide snit-operationer alene af hensyn til forskning, vurderer hun. Tvangssterilisationen var også et kæmpe overgreb.

»At sige undskyld vil virke som et opgør med et menneskesyn, som jeg vil vove at påstå, at vi ikke helt har forladt«.

Sytter Kristensen peger på, at der for ti år siden blev indført skanning for misdannelser til alle ledsaget af rådgivning, som efter LEV’s opfattelse ikke er objektiv – med det resultat, at forældre med fostre i risikozonen altid vælger abort.

»Der er ikke nogen, der advokerer for, at det også kan være en berigelse. Det handler stadig om samfundets interesser«.

LEV’s formand mener ikke, at kontante erstatninger er afgørende: »At få en anerkendelse af, at det, de er gået igennem, var en kæmpe fejl, vil være en meget store lettelse for disse mennesker. Meget mere værd end penge«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce