Kommissioner: De tager tid og koster millioner

Siden 1999 er der taget initiativ til 9 undersøgelseskommissioner. De har taget op til 10 år og kostet op til 77 millioner kroner.

Politik

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, foreslår et nyt kontroludvalg i Folketinget, som blandt andet kan bruges som et alternativ til de ofte langvarige og dyre undersøgelseskommissioner.

Ideen er, at Folketingets politikere i det nye udvalg kan indkalde ministre og topembedsmænd til at vidne, når en betændt sag ruller.

Siden den nuværende lov om undersøgelseskommissioner fra 1999 er der taget initiativ til 9 kommissioner:

PET-kommissionen - nedsat ved lov nr. 359 af 2. juni 1999

24. august 1998 beslutter justitsminister Frank Jensen (S) at der skal nedsættes en undersøgelseskommission.

Lovforslaget fremsættes i Folketinget 28. oktober 1998

Lovforslaget vedtaget 28. maj 1999

PET-kommissionen afgiver beretning 24. juni 2009.

Pris: Cirka 77 mio. kroner.

Undersøgelseskommission i Farum-sagen

Beslutningsforslag fremsættes 2. oktober 2002 om undersøgelse af kritisable forhold i Farum Kommune. Beslutningsforslaget vedtaget 5. december 2002.

Allerede i 2. samling, 2001-02 havde SF fremsat et beslutningsforslag om nedsættelse af en undersøgelseskommission, men forslaget nåede ikke at blive vedtaget. Derimod afgav Udvalget for Forretningsorden beretning, hvori et flertal ønsker en undersøgelseskommission.

Kommissionen nedsættes 6. august 2003.

Farum-kommissionen afgiver beretning 12. april 2012

Pris: 59,2 mio. kroner

Undersøgelseskommission i Dan Lynge-sagen

24. april 2003 beslutter justitsminister Lene Espersen (K), at der skal nedsættes en undersøgelseskommission vedrørende politiets samarbejde med Dan Lynge i bekæmpelsen af rockerkriminalitet.

Nedsættes 15. september 2003 af fungerende justitsminister Brian Mikkelsen (K)

Kommissionen afgiver beretning 19. september 2006

Pris: 12,7 mio. kroner

Undersøgelseskommission til undersøgelse af skattefradragssagen (TDC-sagen)

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) oplyser i brev af 27. november 2003 til Folketingets formand, at regeringen havde besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission med henblik på en uvildig undersøgelse.

Udkast til kommissorium offentliggøres 4. december 2003. Endeligt kommissorium offentliggøres 16. december 2003

Kommissionen afleverer beretning 16. juni 2006.

Pris: 22,5 mio. kroner

Undersøgelseskommission vedr. Blekingegadesagen

Nedsættes 15. september 2010 af justitsminister Lars Barfoed (K).

Kommissionen afleverer sin beretning 26. maj 2014

Pris: 19,1 mio. kroner

Undersøgelseskommission om indfødsret til statsløse født i Danmark

8. marts 2011 beslutter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at der skal nedsættes en undersøgelseskommission om behandlingen af ansøgninger om indfødsret for statsløse personer, der er født i Danmark.

Undersøgelseskommissionen nedsættes 23. august 2011 af justitsminister Lars Barfoed (K).

Kommissionen afleverer sin beretning 17. august 2015. De to embedsmænd Claes Nilas og Kim Lunding fritages for tjeneste, da de modtager kritik i beretningen.

Pris: Per september 2014: 30,6 mio. kroner

Skattesagskommissionen vedrørende skattesagen om Thorning-Schmidt og Kinnock.

Nedsættes 12. marts 2012 af justitsminister Morten Bødskov (S).

Kommissionen afleverer sin beretning 3. november 2014

Pris: 24,8 mio. kroner

Undersøgelseskommissionen vedrørende Danmarks overholdelse af internationale konventioner i forbindelse med krigsførelsen i Irak og Afghanistan

Nedsættes 7. november 2012 af justitsminister Morten Bødskov (S).

Kommissionsformand Michael B. Elmer træder tilbage pga. samarbejdsproblemer 26. februar 2015.

Kommissionen nedlægges 2. juli 2015, efter regeringen Lars Løkke Rasmussen II er tiltrådt. Det er første gang, at en kommission nedlægges, inden arbejdet er færdigt.

Pris: per ultimo 2014: 13,3 mio. kroner

Tibetkommissionen vedrørende politiets ageren under kinesisk statsbesøg i 2012 og senere besøg i 2013 og 2014

Justitsminister Søren Pind (V) fremsender 20. oktober 2015 udkast til kommissorium til Folketinget.

Nedsættes 23. december 2015 af justitsminister Søren Pind. Landsdommer Tuk Bagger er formand for kommissionen.

Research: Lene Jakobsen, Politikens Bibliotek

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce