Kollision. Eksperter mener, at Eva Kjer Hansens landbrugspakke kan være i strid med flere EU-direktiver.
Foto: Fotograf: Mads Nissen

Kollision. Eksperter mener, at Eva Kjer Hansens landbrugspakke kan være i strid med flere EU-direktiver.

Politik

Overblik: Her kan landbrugspakken kollidere med EU

Den omstridte landbrugspakke kan i værste fald føre til flere domme fra EU.

Politik

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) beskyldes i forvejen for at have fiflet med tal i den omdiskuterede landbrugspakke. Nu rejser en række eksperter og organisationer også tvivl om lovligheden i flere af planens tiltag.

Her får du et overblik over nogle af de EU-direktiver, som Danmark med landbrugspakken er i fare for ikke at overholde.

Direktiverne er EU-regler, som Danmark selv at valgt at forpligte sig til. Konsekvensen af ikke at overholde direktiverne er i værste fald, at Danmark kan blive dømt ved EU-Domstolen, hvis Kommisionen vælger at føre en sag mod Danmark.

Habitatdirektivet

En professor i miljøret og Dansk Naturfredningsforening udtaler i dag i Berlingske og Information, at regeringens landbrugspakke er i strid med EU's habitatdirektiv.

I direktivet forpligter Danmark sig til at beskytte såkaldte Natura 2000-områder, der er betegnelsen for beskyttede naturområder.

Men når landbruget som følge af pakken får lov til at gøde mere, indebærer det ifølge regeringens egen miljørapport »en risiko for negativ påvirkning« af de områder, der har brug for en særlig beskyttelse af hensyn til truede og sjældne plante- og dyrearter.

Som kompensation for lempelsen i landbrugspakken, lægger regeringen op til, at frivillige initiativer skal modvirke den negative påvirkning. Men det holder ikke i EU-retten, lyder det fra professor i miljøret Ellen Margrethe Basse.

»På grund af forsigtighedsprincippet har myndighederne bevisbyrden for, at der er sikret en generel beskyttelse mod den sandsynlige forringelse og forstyrrelse. Når man laver sådan en frivillig ordning, så er det jo ikke staten, der træffer nogle foranstaltninger, sådan som man ellers skal ifølge direktivet«, siger hun til Information.

Vandrammedirektivet

I 2004 underskrev Danmark Vandrammedirektivet, der forpligter os til, at vandmiljøet skal være i en såkaldt »god økologisk tilstand«. EU har ikke sat præcise tal på, hvor meget kvælstof Danmark må udlede, for at vi overholder direktivet, men ifølge forskere fra Aarhus Universitet skal de 57.000 tons kvælstof, som vi i dag udleder hvert år ned på 42.000 tons om året, for at EU ikke kommer efter os.

Det er blandt andet på grund af dette direktiv, at der er så stor diskussion om regeringens beregning af, hvor meget kvælstof Danmark vil udlede som følge af regeringens landbrugspakke. Her viser regeringens beregninger, at Danmark vil udlede mindre kvælstof de næste fem år, men det regnestykke kritiserer flere forskere, fordi udefrakommende faktorer, som ikke har noget med landbrugspakken at gøre, udgør den primære forklaring på, at miljøet går i plus de første år i regeringens regnskab.

Samtidig har regeringen for 2016 indregnet effekter fra de tre foregående år, og det er ifølge flere forskere metodisk problematisk.

Professor Stiig Markager fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet laver hvert år en redegørelse for den økologiske tiltand i 120 havområder. Han fortæller i dag til Jyllands-Posten, at kun fem af de 120 områder har opnået en god økologisk tilstand.

Kravene skulle oprindeligt have været opfyldt i 2015, men kan, hvis der er særlige forhold, udsættes til 2021.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Vi har allerede fået en dom fra EU for ikke at have leveret planerne til tiden. Nu har mljø- og fødevareministeren sagt, at hun vil udsætte opfyldelsen til 2027 - det er interessant, hvis hun har lov til det«, siger professoren til avisen.

»Min forståelse af Vandrammedirektivet er, at enkelte lande ikke skal kunne få konkurrencefordele ved at dumpe miljøkrav, så jeg kunne godt forestille mig, at EU vil være en smule skeptisk overfor regeringens landbrugspakke«, siger han.

Danmark blev i 2014 dømt for ikke at have lavet gyldige vandplaner, som er en del af Vandrammedirektivet. Planerne skulle ifølge EU's regler have været iværksat tilbage i 2009.

Havstrategidirektiv

Ligesom Vandrammedirektivet er formålet med dette direktiv at fastholde eller etablere »god miljøtilstand« i havområder. Hvor deadline for Vandrammediraktivet allerede er overskredet, er forpligtelsen i havstrategidirektivet, at der skal være god miljøtilstand i havene senest i 2020.

Det er også regeringens omdiskuterede kvælstofregnestykke, der kan betyde, at Danmark ikke kommer til at overholde dette direktiv.

Nitratdirektivet

Nitratdirektivet skal beskytte grundvandet og det øvrige vandmiljø mod nitrat fra landbruget. Danmark er ifølge Dansk Naturfredningsforening særligt udsat, fordi det meste af vores drikkevand kommer fra grundvandet og mange af de danske fjorde er sårbare vandmiljøer.

Landbrugspakken lægger op til, at landbruget kan øge mængden af kvælstofgødning på de danske marker. Det vil automatisk øge udvaskningen, og det er i strid med EU-direktivet, vurderer Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet Tænk og Danmarks Naturfredningsforening, som sammen har sendt et fælles brev til EU-Kommissionen, hvor de udtrykker bekymring for, at Danmark er ved at komme på kant med EU's miljøregler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Minister er opmærksom på EU-problemer

I et notat fra december skriver Miljø- og Fødevareministeriet, at der er en risiko for, at regeringen med landbrugspakken ikke vil leve op til alle EU-direktiver.

»Med fødevare- og landbrugspakken gennemføres et grundlæggende paradigmeskift i reguleringen af landbruget. Det betyder, at der ikke med fuld sikkerhed kan gennemføres en juridisk vurdering, der entydigt afklarer om EU-Kommissionen og EU-domstolen vil vurdere om omlægningen af reguleringen lever fuldt op til alle direktivforpligtelser«, står der.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce