Svar Socialdemokraten mangler fortsat svar på sine fire måneder gamle spørgsmål om centralt lovforslag, der andenbehandles i dag.
Foto: LARS KRABBE (arkiv)

Svar Socialdemokraten mangler fortsat svar på sine fire måneder gamle spørgsmål om centralt lovforslag, der andenbehandles i dag.

Politik

Ministre har forhalet svar om centralt lovforslag i fire måneder - S klager til Pia K

I dag forhandler Folketinget centralt lovforslag uden at kende konsekvenserne.

Politik

På trods af at Folketinget i dag, tirsdag, 2. behandler lovforslaget om blandt andet et nyt kontanthjælpsloft, en 225-timersregel for kontanthjælpsmodtagere samt en ny integrationsydelse, har de to centrale ministre, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og finansministerminister Claus Hjort Frederiksen (V) endnu ikke svaret på en række spørgsmål om lovens konsekvenser.

Det på trods af at spørgsmålene blev stillet tilbage i november - altså for omkring fire måneder siden.

Det har nu fået den socialdemokratiske finansordfører, Benny Engelbrecht, der har stillet spørgsmålene, til at klage til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF).

Når man har ventet fire måneder på at svare på det, kunne man jo godt have en formodning om, at svaret vil være et meget lille tal. Og det er klart, at det vil være en ubekvem sandhed.

»Det er med beklagelse, at jeg skal gøre opmærksom på, at Finansudvalget trods gentagne rykkere fra udvalgssekretariatet til Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet fortsat ikke har fået svar på en række spørgsmål stillet af mig i november måned, alle med henblik på at få opklaret forhold vedrørende regeringens Jobreform 1 – det, der udmøntes i forbindelse med lovbehandlingen af lovforslag L113«, skriver Engelbrecht i en mail til folketingsformanden.

Han tilføjer, at den manglende besvarelse er til trods for, at »spørgsmålene er stillet længe før lovforslagets formelle fremsættelse, og at de er yderst relevante i forhold til at få et så retvisende og fuldbyrdet billede af lovforslagets konsekvenser som muligt«.

»Utrolig stor tålmodighed«

Eksempelvis har Engelbrecht bedt finansministeren få beregnet, hvor mange personer der vil miste penge ved at arbejde under henholdsvis de nuværende regler og de kommende regler. Indtil videre har finansministeren dog ladet spørgsmålene være ubesvarede med henvisning til, at det er »tidskrævende beregninger«.

Benny Engelbrecht formoder, at svarene vil være ubekvemme for regeringen.

»Venstre gik til valg på, at et moderne kontanthjælpsloft vil være guds andet under til menneskeheden, og der var ingen grænser for de effekter, det ville have. Men det er det, vi så gerne vil have et svar på nu: Hvor meget er det så rent faktisk, det giver i effekt i sidste ende når man regner alle elementer med«, siger Engelbrecht og tilføjer:

»Jeg synes, jeg har udvist utrolig stor tålmodighed, men nu føler jeg mig påkaldet til at gå til Folketingets formand, for det er jo i dag, vi skal 2. behandle sagen. Når man har ventet fire måneder på at svare på det, kunne man jo godt have en formodning om, at svaret vil være et meget lille tal. Og det er klart, at det vil være en ubekvem sandhed«.

Du har selv siddet som skatteminister - er det virkelig den måde, det foregår på, at ministeriet venter med svar, hvis de er ubekvemme?

»Det håber jeg jo ikke«.

Det har du aldrig prøvet?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg kan jo sagtens sætte mig ind i, at der kan være spørgsmål, som kan være svære at nå at beregne inden for 30 dage, der er den normale svarfrist. Men det her er ikke så komplekse spørgsmål, at det på nogen som helst måde kan begrunde, at man skulle sidde og regne på det i fire måneder. Og det er derfor jeg har en ubehagelig tanke om, at der ligger andet bag, end blot at beregningerne er svære«, siger Benny Engelbrecht.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hvor mange flere fattige børn?

Han har ligeledes indtil videre forgæves bedt beskæftigelsesministeren få sit ministerium til at beregne, hvor meget antallet af fattige børn i kommunerne forventes at stige, hvis man bruger en tidligere brugt fattigdomsdefinition.

Pia Kjærsgaard har svaret Benny Engelbrecht, at hun vil kontakte de to ministerier.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) kalder det i en skriftlig kommentar »beklageligt«, at det trækker ud med at få besvaret spørgsmålet.

»Der skal ikke herske tvivl om, at det har høj prioritet for mig at besvare spørgsmål fra Folketinget og dets udvalg fyldestgørende og rettidigt. Derfor er det også beklageligt, når besvarelser trækker ud, således også i det konkrete tilfælde, hvor jeg har været nødt til at oversende foreløbige svar til udvalget«, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen erkender - ligeledes i en skriftlig kommentar - at »det er meget vigtigt, at jeg som minister svarer Folketinget til tiden«. Han tilføjer, at det gør han også i ni ud af ti tilfælde på de almindelige spørgsmål.

»I det konkrete tilfælde handler det naturligvis ikke om at forhale noget svar til Folketinget. Som jeg også svarede Finansudvalget i november, har det ikke været muligt at svare til tiden i denne sag, fordi Beskæftigelsesministeriet afventer bidrag fra andre ministerier«, tilføjer han.

Redaktionen anbefaler:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce