Politisk. Statens udflytning af arbejdspladser kommer til at koste et ukendt antal årsværk i tabt effektivitet.
Foto: Finn Frandsen (arkivfoto)/POLFOTO

Politisk. Statens udflytning af arbejdspladser kommer til at koste et ukendt antal årsværk i tabt effektivitet.

Politik

Regningen for statens udflytning rummer ukendte millionudgifter

Udgifterne for udflytning af statslige arbejdspladser vil vokse i de kommende år.

Politik

Regeringens officielle skøn frem mod 2021 lyder på 944 millioner kroner i såkaldt midlertidige udgifter.

Finansministeriet vil ikke give offentligheden indsigt i de konkrete udgiftsposter bag de 944 millioner kroner, men fra de få offentliggjorte regnskaber fra involverede styrelser kan man se, at udgifterne skal gå til blandt andet dobbelt husførelse, fratrædelsesgodtgørelser, flyttegodtgørelser, flytteudgifter og udgifter til rekruttering af medarbejdere.

Finansministeriet oplyser alene, at skønnet indeholder »alle de midlertidige udgifter, som ministerierne skønner at skulle afholde i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser«.

Det er ikke muligt at sige, hvor meget der går til fratrædelsesgodtgørelser og flytteudgifter. Og det er heller ikke muligt at sige, i hvilket omfang skønnet inkluderer produktionstab som følge af de masseopsigelser, der forventes i mange berørte styrelser. Mange steder venter man, at omkring 80-90 procent vil opsige deres stillinger. Men hvad betyder det i produktionstab, når embedsmænd med erfaring på et bestemt område skal erstattes med nye medarbejdere, som skal oplæres?

Naturstyrelsen, der skal flytte 89 årsværk til Sydjylland, har ikke regnet på produktionstabet. Vicedirektør David Fjord Nielsen siger: »Der vil være en stor omskiftning i medarbejderstaben. Vi regner med, at omkring 20-25 procent flytter med. Det er ekstremt svært at regne på, hvad det videnstab giver i produktionstab på vores interne funktioner. På de målbare borgerrettede funktioner – for eksempel på skovlovafgørelser – gør vi en ekstra indsats for stort set at kunne fastholde målsætninger for produktion og sagsbehandlingstider«.

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen venter tilsammen varige merudgifter på cirka 277 mio. kr. frem mod 2021.

I et notat fra august 2015 anslår Skatteministeriet, at det kostede dem 150.000 kroner i produktionstab, da man i 2005 skulle lære nye medarbejdere op i Ringkøbing. Og det gjaldt kun for stillinger med rutineprægede opgaver med lav kompleksitet. Videnstunge opgaver med høj kompleksitet betød et produktionstab på 300.000-600.000 kroner per årsværk. Hvis der under regeringens flytteplan bliver et produktionstab på bare 150.000 kroner for hver af de næsten 4.000 årsværk, svarer det til 598 mio. kr.

Hverken Skatteministeriet eller Finansministeriet har svaret på Politikens henvendelser om, hvorfor skønnet for udgifter til den kommende udflytning er så meget lavere end Skats erfaringer.

Senere på året vil regningen vokse med et endnu ukendt millionbeløb til permanente meromkostninger. Kort fortalt kommer disse meromkostninger ved at splitte styrelser op i flere enheder. Mens trenden i mange år er gået i retning af fusioner i det offentlige for at spare på administration, betyder flytteplanen fissioner, hvor der bliver behov for flere ledelseslag og mere administration.

Regeringen mener ikke, at man endnu kan sige noget om de samlede varige meromkostninger, men man kan få en indikation ved at se på Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, der begge har regnet på de varige meromkostninger. De to styrelser, der står for cirka 12 procent af de udflyttede arbejdspladser, venter tilsammen varige merudgifter på cirka 239 mio. kr. frem mod 2021.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce