Augustenborg. NaturErhvervstyrelsen  etablerer en ny kunde- og produktionsafdeling i Augustenborg.
Foto: Peter Hove Olesen (arkiv)

Augustenborg. NaturErhvervstyrelsen etablerer en ny kunde- og produktionsafdeling i Augustenborg.

Politik

Regningen for regeringens flytteplan vokser markant

Oven i milliardregningen for regeringens flytteplan kommer varige ekstraudgifter på flere hundrede millioner til ekstra administration og ledelse.

Politik

Mens den generelle udvikling i den offentlige sektor går mod stigende effektivisering, vil regeringens storstilede plan om at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden betyde varige ekstraudgifter i et endnu ukendt omfang på grund behov for yderligere administration, nye ledelseslag, dyrere husleje og andet.

Regeringen har skønnet, at flytteplanen koster 944 millioner kroner. Men det gælder kun engangsudgifterne til for eksempel flytteomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser. Hertil kommer de varige ekstraudgifter, som endnu ikke er opgjort samlet.

De fleste oplysninger om udgifter til flytteplanen er mørkelagt med henvisning til offentlighedsloven, men Politiken har fået udleveret regnskaber fra to udflytningsberørte styrelser, som viser, at ekstraregningen vil løbe op i flere hundrede millioner.

NaturErhvervstyrelsen, der skal flytte 390 medarbejdere fra København til Sønderjylland, regner eksempelvis med 81 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 30 millioner ekstra hvert år fremover. Styrelsen er som led i flytteplanen blevet splittet i to enheder og har derfor ekstraudgifter til mere administration, nye driftsomkostninger, nye ledelseslag, ekstra husleje og meget andet.

Naturstyrelsen forventer at bruge 57 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 20 millioner hvert år fremover.

»Tidligere har vi hentet gevinster ved at sammenlægge nogle administrative funktioner – nu skal vi have dobbeltfunktioner på en del områder. Begge styrelser skal lave finanslovsforslag, og begge styrelser skal have samarbejdsudvalg. Der er nogle ting, vi simpelthen skal gøre to gange«, siger David Fjord Nielsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Det er en pris, vi er parat til at betale for at nå det vigtige politiske mål

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen forventer i alt ekstraudgifter på 239 mio. kr. frem mod 2021, men udgør med omkring 463 udflyttede arbejdspladser kun omkring 12 procent af regeringens flytteplan. Så den samlede ekstraregning for flytteøvelsen kan blive omfattende, hvis andre berørte styrelser har samme udfordringer.

Danida Fellowship Center, der administrerer Danidas forskningsbevillinger, laver kapacitetsudvikling og arbejder med Danidas partnere i udviklingslande, skal flytte 15 medarbejdere fra Frederiksberg til Holbæk. De varige ekstraudgifter til udflytningen skal dækkes af de bistandsmidler, som finansierer centrets drift, fortæller direktør Anne Christensen.

»Jeg fik at vide af Udenrigsministeriet, at jeg kun skulle sende tal for etableringsudgifter. Men der er andre udgifter. For eksempel en halv million om året i ekstra husleje. Så de officielle tal er blevet barberet for løbende ekstraudgifter, og det giver således ikke det retvisende billede for os. Og vi undrer os over, at bistandsmidler må anvendes til en aktivitet, der alene er styret efter dansk politik og slet ikke har noget med bistand at gøre«, siger Anne Christensen.

Af de afsatte 944 millioner kroner til engangsudgifter har regeringen afsat 400 millioner kroner til formålet. De resterende 544 millioner skal ministerierne selv finde via besparelser. Og hertil kommer så de varige ekstraomkostninger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker ikke at stille op til interview. Politiken har derfor spurgt skriftligt, om de varige merudgifter vil blive dækket på de kommende finanslove. Til det svarer ministeren, at man vil drøfte »de respektive permanente udgiftsønsker« med de forskellige styrelser i forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ifølge Finansministeriet er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at sætte tal på størrelsesordenen af de permanente merudgifter. Men der vil komme nogle, og det er også i orden, argumenterer Claus Hjort Frederiksen:

»Det er klart, at de tilfælde, hvor der udflyttes dele af styrelser, kan medføre yderligere administrative omkostninger. Det er en pris, vi er parat til at betale for at nå det vigtige politiske mål at skabe en bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser på tværs af landet«.

Medlem af Socialdemokraternes gruppeledelse, Morten Bødskov, vil bede om en ny redegørelse fra regeringen:

»De her besparelser og udgifter skal finansieres, men så længe regeringen ikke kan garantere, at de gør det, så risikerer vi, at det betyder fyringer, og det hjælper jo ikke provinsen«.

Rettelse: I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen forventer ekstraudgifter på i alt 277 mio. kr. frem mod 2021. Det rette tal er 239 mio. kr.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce