Gentagelse. Ligesom for ti år siden igangsætter justitsminister Søren Pind (V) en informationskampagne, med fokus på offentligt ansattes ret til at ytre sig kritisk.
Foto: Jens Dresling (Arkiv)

Gentagelse. Ligesom for ti år siden igangsætter justitsminister Søren Pind (V) en informationskampagne, med fokus på offentligt ansattes ret til at ytre sig kritisk.

Politik

Overblik: 10 års kamp om kritikeres taleret

Talrige undersøgelser har vist frygt blandt offentligt ansatte for at ytre sig kritisk. Alligevel er meget lidt sket for at beskytte dem bedre.

Politik

2006: En undersøgelse viser, at 53 procent af de adspurgte offentligt ansatte mener, at det kan få negative konsekvenser for dem at udtale sig om kritiske forhold på arbejdspladsen.

Samtidig konkluderer et ekspertudvalg under Justitsministeriet, at offentligt ansatte er tilbageholdende med at ytre kritik. VK-regeringen afviser at beskytte offentligt ansattes ytringsfrihed yderligere, men beslutter at igangsætte en informationskampagne.

2009: En samlet rød blok - Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten - vil have nedsat et uafhængigt nævn til at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Nævnet skal rådgive og støtte offentligt ansatte, der ønsker at ytre sig om kritiske forhold på deres arbejdsplads.

Forslaget bliver efterfølgende stemt ned af VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

2010: En ny undersøgelse blandt 2.557 offentligt ansatte viser, at knap halvdelen har oplevet forhold på arbejdspladsen, som offentligheden burde få kendskab. Præcis 90 procent af dem valgte ikke at træde frem med kritikken.

Senere på året viser en undersøgelse fra Folketingets Ombudsmand, at arbejdsgiverne i mange sager ikke respekterer de ansattes ret til at ytre sig.

2011: S-R-SF-regeringen indskriver i sit regeringsgrundlag, at man vil styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Men de første to år sker der ikke noget.

Imens kræver Enhedslisten, at regeringen nedsætter det uafhængige nævn, som de ønskede før valget. Regeringen vælger at stemme forslaget ned.

2012: En ny undersøgelse blandt den faglige hovedorganisation FTF’s medlemmer viser, at flere offentligt ansatte end tidligere frygter at ytre sig kritisk på grund af sanktioner på arbejdspladsen.

2013: S-R-SF-regeringen nedsætter et nyt ekspertudvalg til at kulegrave problemer vedrørende offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget får også til opgave at vurdere, om der er brug for en statslig whistleblower-ordning.

2014: En ny undersøgelse viser, at hvert tredje medlem af Dansk Magisterforening har haft kendskab til problematiske forhold på sin arbejdsplads, som offentligheden burde have kendskab til, mens kun en ud af otte offentligt ansatte har ytret sig om disse forhold.

Nogenlunde samtidig kommer det frem, at en ud af tre embedsmænd har følt sig presset til at udelade væsentlige oplysninger i deres arbejde, som efter en faglig vurdering burde have været med.

2015: Justitsministeriets ekspertudvalg anbefaler, at offentlige myndigheder overvejer muligheden for at etablere whistleblower-ordninger. Derudover anbefaler udvalget, at man fortsætter en løbende informationsindsats om retten til at ytre sig kritisk.

2016: Ligesom for ti år siden i 2006 igangsætter justitsminister Søren Pind (V) en informationskampagne, der skal sætte mere fokus på offentligt ansattes ret til at ytre sig kritisk. Samtidig afviser man at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed ved lov.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce