Foto: Thomas Borberg/Jyllands Posten
Politik

Menneskerettighedsinstitut advarer imod hadprædikantliste

Det kan medføre vilkårlighed, hvis »antidemokratiske« holdninger er nok til at forhindre indrejse i Danmark, lyder advarsel.

Politik

Når et flertal af partier i dag forventes at aftale at lave en offentlig liste over såkaldte hadprædikanter, der fremover skal forbydes adgang til Danmark, sker det med en løftet pegefinger fra Institut for Menneskerettigheder.

I et notat sendt til Kirkeministeriet skriver instituttet, at »det er instituttets vurdering, at der kan være en stor usikkerhed og risiko for vilkårlighed i forbindelse med optagelsen på en sanktionsliste med efterfølgende indrejseforbud«.

Jeg frygter, at det får den modsatte effekt, så unge mennesker, der leder efter ekstremister, som de kan lytte til, nu får en statsautoriseret liste

»Betegnelsen »anti-demokratisk« er meget bred og kan derfor føre til vilkårlighed i anvendelsen. Ligeledes anser instituttet det for problematisk, at udtalelser fremsat i en lukket kreds kan resultere i et indrejseforbud, da det stemmer dårligt overens med den almindelige tilgang i dansk retstradition: at ytringer, der sanktioneres, skal fremsættes med forsæt til udbredelse i en videre kreds og skal have en vis grovhed«, lyder det videre.

Forhandlingerne om at stække de såkaldte hadprædikanter er i nogle uger blevet ført hos kirkeminister Bertel Haarder (V) mellem forskellige ministre, S, DF, SF, LA og K. En række delaftaler er allerede landet, men endnu udestår de to mest kontroversielle forslag fra regeringen: forslaget om en offentlig liste over folk, der skal nægtes adgang til Danmark, samt forslaget om at kriminalisere visse ytringer.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har ikke lagt skjul på, at Danmark med en åben liste over hadprædikanter bliver det første land i verden med en sådan, og så sent som 10. maj fastslog hun i en pressemeddelelse, at listen skal forhindre, at prædikanter kommer til Danmark og går »til angreb på vores samfund med antidemokratiske holdninger«.

Venstre afviser vilkårlighed

I går meldte SF ud, at partiet ikke kommer til at bakke op om, at alene »antidemokratiske« holdninger skal kunne forhindre indrejse i Danmark.

Fra Venstre deltager Carl Holst i forhandlingerne, og han understreger, at listen kun vil »omfatte religiøse forkyndere og lignende«.

»Vi mener ikke, man skal rejse her ind i landet og sige, at man støtter, at det danske demokrati skal erstattes af et diktatur, autokrati eller kalifatstyre«, forklarer han og afviser den vilkårlighed, som Institut for Menneskerettigheder frygter. Det skyldes, at listen skal omfatte religiøse forkyndere fra alle religioner og ikke kun islam, som er årsagen til forslaget.

Betegnelsen "anti-demokratisk" er meget bred og kan derfor føre til vilkårlighed i anvendelsen.

Men har instituttet ikke en pointe i, at betegnelsen »antidemokratisk« er meget bred?

»Jo, det er ikke nemt. Men havde det være nemt, havde man jo nok gjort noget ved det for længst. Det, vi bare siger, er regeringens udgangspunkt for forhandlingerne, er, at udlandske forkyndere, som er kendt for at formidle ekstreme værdier og holdninger i strid med det, man kunne kalde grundlæggende demokratiske værdier, de bør ikke have adgang til Danmark«, svarer Holst og tilføjer:

»Det er derfor, vi vil indføre en national liste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere, som kan udelukkes. Formålet med den liste er, at de kan udelukkes fra at få indrejse til Danmark med henvisning til at de må anses for at være en trussel mod den offentlige orden i Danmark«.

Østergaard: Får modsatte effekt

De radikale har for længst meldt sig ud af forhandlingerne og politisk leder Morten Østergaard advarer også mod en offentlig liste over hadprædikanter.

»Jeg frygter, at det får den modsatte effekt, så unge mennesker, der leder efter ekstremister, som de kan lytte til, nu får en statsautoriseret liste. Og man lever i en fjern fortid, hvis man tror, at det at forhindre hadprædikanter i at komme ind over landets grænser, forhindrer deres budskaber i at blive udbredt. Der har vi internettet som redskab i dag, så jeg er dybt bekymret over, om ikke det gør mere skade end gavn med sådan en liste«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce