BILLIGERE. Vand, varme og el skal blive billigere for familier og virksomheder, mener den nye regering.
Foto: JENS DRESLING

BILLIGERE. Vand, varme og el skal blive billigere for familier og virksomheder, mener den nye regering.

Politik

Overblik: Det betyder regeringens planer for dig

Den nye VLAK-regering planlægger blandt andet at sænke skatten, ændre på priserne for vand og varme og skære i SU'en.

Politik

Henover 86 sider fortæller den nye regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, hvad den planlægger at arbejde for i de kommende år.

Politiken har samlet et overblik over de tiltag i regeringsgrundlaget, der kan få direkte betydning for dig, hvis regeringen finder flertal og gennemfører den planlagte politik.

 • Skat, pension og ferie

Skatten på arbejde skal lettes »for alle«, men især for familier med »små arbejdsindkomster«. Antallet af danskere, der betaler topskat, skal mindskes »markant«.

Pensionsalderen skal med afsæt i den gamle V-regerings 2025-plan hæves med 6 måneder fra 67 til 67,5 år. Regeringen vil også gennemføre en pensionsreform, der skal få flere til at spare op til deres alderdom.

Regeringen vil lave et nyt feriesystem, så ferie kan afholdes, i takt med at den optjenes.

 • Boligudgifter

Regeringen vil komme med et forslag til en ny boligbeskatning, men indtil nye regler træder i kræft, skal grundskylden (kommunal ejendomsskat) fortsat være frosset fast. Derfor skal boligejerne de kommende år betale det samme i grundskyld, som de gjorde i 2015 og 2016.

Forsyningssektoren skal »moderniseres« for at gøre el, vand og varme billigere for både boligejere, lejere og virksomheder.

 • Medier

Regeringen vil målrette DR og lægger op til færre kanaler og en nedsættelse af licensen. TV 2 skal privatiseres, men det er uklart, hvad det vil betyde for pris og indhold.

 • Uddannelse

Regeringen bakker op om folkeskolereformen, men vil udnytte de friheder, der ligger i den og have skolebestyrelserne til at spille en større rolle. Den nye undervisningsminister Merete Riisager (LA) har tidligere talt imod lange skoledage og obligatorisk bevægelse i skolen.

Frie grundskoler skal have større tilskud.

SU’en skal omlægges, så stipendiet bliver mindre og muligheden for lån større. Regeringen er også åben over for private uddannelsesinstitutioner, hvilket kan betyde flere udbud.

 • Sommerhusudlejning

Bundfradraget for udlejning af sommerhus og helårsbolig skal hæves, så det bliver muligt at tjene et højere beløb, før der skal betales skat af det. Også grænsen for, hvor stor en del af købssummen på sommerhus der kan finansieres over realkreditlån, skal hæves fra 60 procent til 70 procent.

Regeringen vil undersøge muligheden for forsøgsvist at lade udlændinge købe sommerhus i Danmark.

 • Sundhed og ældre

Sundhedssektoren skal være åben over for at bruge flere private løsninger. Ældre skal selv bestemme, hvem der skal levere for eksempel hjemmesygepleje og mad.

 • Transport

Regeringen vil undersøge mulighederne for en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg. Den vil også undersøge mulighederne for, at projekterne finansieres af brugerne.

En ny taxalovgivning skal skabe konkurrence på priser og service.

 • Statslige arbejdspladser

Regeringen vil fra 2018 udflytte flere statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet til resten af Danmark end de allerede planlagte 3.900.

 • Virksomheder

Regeringen vil nedsætte et råd, der skal komme med forslag til at pille ved skatte- og afgiftsregler, herunder selskabsskatten, personskatter og rapporteringskrav. Derudover skal skatten især lempes for iværksættere, og små virksomheder skal have bedre adgang til kapital.

For familieejede virksomheder skal afgiften ved overdragelse til næste generation i familien gradvist sænkes fra 15 til 5 procent frem mod 2020, og hele bro- og arveafgiften skal sløjfes inden 2025.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Regeringen vil bruge bruge 6 mia. kr. frem mod 2025 på at »lette erhvervslivets byrder« og indføre et såkaldt byrdestop.

 • Hårdere straffe

Regeringen vil skærpe straffen på en række områder.

Minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse skal hæves fra et til to års fængsel. Straffen til rockere og bandemedlemmer skal være hårdere, ligesom muligheden for prøveløsladelse skal begrænses.

Regeringen lægger også op til hårdere straffe over for unge.

 • Statsborgerskab og familiesammenføring

Regeringen vil stramme kravene til familiesammenføring, skærpe betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab og gøre det sværere for udlændinge at få velfærdsydelser.

Desuden skal der sættes hårdere ind over for dannelsen af parallelsamfund. Blandt andet har regeringen og en række partier i Folketinget over længere tid arbejdet på en lov, der skal sætte en stopper for religiøse forkyndere, »der udviser en adfærd, som er i strid med danske værdier og rettigheder«.

Kilde: Regeringsgrundlaget 'For et friere, rigere og mere trygt Danmark'

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce