Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Finn Borch Andersen står i spidsen for PET.
Foto: Skjoldjensen Anders Rye

Finn Borch Andersen står i spidsen for PET.

Politik

Snart kan PET beholde dine oplysninger i arkiverne

Organisationer advarer mod ny lov, der skal lempe reglerne for, hvilke personoplysninger PET skal slette.

Politik

Fremover får Politiets Efterretningstjeneste i princippet mulighed for at lagre oplysninger om borgere i al uendelighed. Også selv om oplysningerne egentlig måtte være forældede.

I dag forventes et flertal i Folketinget nemlig at stemme ja til en lovændring, der betyder, at PET ikke længere er forpligtet til på systematisk vis at slette oplysninger om personer, selv om oplysningerne ikke længere er nødvendige for PET's arbejde.

En svækkelse af retssikkerheden, lyder det fra flere sider.

Lovforslaget indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver, som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste

Institut for Menneskerettigheder har i et høringssvar påpeget, hvordan konsekvensen af forslaget bliver, at personoplysninger, der måtte være »unødvendige, forkerte eller forældede ikke slettes«. På den baggrund anbefaler instituttet at droppe lovændringen, »således at der holdes fast i princippet om, at PET også fremover skal slette personoplysninger, der ikke er nødvendige for PET’s arbejde«.

Tilsyn er kritisk

  Sagen begyndte, da Tilsynet med Efterretningstjenesterne, et uafhængigt kontrolorgan, sidste år påpegede, at den lovpligtige, systematiske sletning i høj grad ikke fandt sted. I stedet for at ændre praksis svarede PET, at man ikke var enig i tilsynets udlægning af reglerne.

  Enden på striden er det lovforslag, der i dag skal tredjebehandles, og som lægger op til, at PET kun skal slette forældede oplysninger, hvis tjenesten i forbindelse med det øvrige arbejde tilfældigvis bliver opmærksom på dem. Med andre ord forsvinder den systematiske kontrolpligt.

  »Politiets Efterretningstjeneste er ikke i øvrigt forpligtet til løbende af egen drift at gennemgå tjenestens sager og dokumenter m.v. (...)«, lyder det i lovforslaget.

  Ikke mindst Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der lige som PET hører under Justitsministeriet, har været kritisk og mener, at tilsynets fortsatte kontrol  med sletning af oplysninger  dermed vil »have yderst begrænset relevans«, som det lyder i tilsynets høringssvar.

  »Lovforslaget indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver, som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste«, står der videre.

  Spørgsmål om ressourcer

  Argumentet fra Justitsministeriet - og et flertal i Folketinget - har været at undgå, at PET bruger for mange ressourcer på systematisk at tjekke oplysninger for eventuel forældelse.

  Også IT-Politisk Forening er dog kritisk og advarer om, at den nye lov vil betyde, at så længe den enkelte personoplysning står i et dokument, der fortsat er relevant, så behøver PET ikke slette oplysningen.

  »Hvis oplysninger løbende kopieres (overføres) til nye dokumenter, kan borgere i princippet være registreret hos PET i nærmest uendelig tid«, skriver foreningen i et høringssvar og mener ligeledes ikke, at det er betryggende, at regeringen retter loven ind efter PET's praksis - i stedet for omvendt.

  »Det er undergravende for den uafhængige tilsynsmyndigheds arbejde og position i forhold til PET, hvis Justitsministeriet i stedet foreslår en lovændring, således at PET’s eksisterende praksis kan fortsætte fuldstændig uændret, nu blot i lovlig form«, skriver foreningen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce