Intern mail skulle advare Støjberg inden lovbrud

Dagen inden Støjberg udsendte en ulovlig ordre om at tvangsadskille asylpar under 18 år, advarede embedsmænd i en e-mail op gennem systemet om juridiske problemer. Flere partier i Folketinget kræver nu at få udleveret den interne mail og opfordrer desuden departementschefen til at stå frem i sagen.

Politik

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bliver sat under fornyet pres i sagen om hendes ulovlige ordre om at adskille unge asylpar.

Ifølge Politikens oplysninger blev der 9. februar 2016 – dagen inden Støjberg udstedte sin ulovlige instruks – sendt en mail op til ministeriets top, der var ment som en advarsel om ikke at bryde loven. Mailen gjorde opmærksom på de juridiske problemer ved at bryde menneskerettighederne.

Alligevel valgte Inger Støjberg selv at pille en helt afgørende passus ud af embedsværkets udkast til en instruks, der med ministerens aktive handling blev ulovlig.

E-mail ikke journaliseret

Også Folketingets Ombudsmand omtaler i sin redegørelse om sagen en intern e-mail fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 9. februar, som belyser ministeriets »retlige overvejelser« forud for udsendelsen af den ulovlige instruks. E-mailen blev i første omgang – i strid med loven – ikke journaliseret i ministeriets system.

Først da Ombudsmanden for anden gang bad ministeriet om at få udleveret alt materiale i sagen i maj 2016, fremsendte ministeriet den hidtil ujournaliserede e-mail om de retlige overvejelser.

»I ministeriet foreligger alene en ikke-journaliseret intern e-mail af 9. februar 2016, som ved en fejl ikke blev medsendt ministeriets brev af 30. maj 2016«, skrev ministeriet 14. juli 2016.

Flere partier i Folketinget kræver nu at få udleveret den interne mail.

»Det er helt tydeligt for mig, at vi må få alting på bordet nu. Der synes at være advarsler, der er tilgået ministeren, inden instruksen kom ud, og det virker, som om der er vigtige oplysninger, som Folketinget simpelthen ikke har fået«, siger Radikale Venstres udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen.

SF: Støjberg ude på dybt vand

Samme krav kommer fra Enhedslisten og Alternativet.

»Det er dybt belastende for ministeren. Hvis der er sendt en skriftlig advarsel om gennem systemet, vidner det om, at enten hun eller hendes departementschef har været vidende om de juridiske problemer. Og hvis departementschefen har kendt den interne mail, er det hans ansvar at viderebringe oplysningerne til Støjberg«, siger Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg. Over for Politiken har Støjberg ikke afvist, at hun mundtligt er blevet advaret i forbindelse med drøftelserne om instruksen, men hun har sagt, at der ikke er blevet lagt noget skriftligt på hendes »bord«.

Det er dog ikke nok for SF’s udlændingeordfører, tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen:

»Det er i princippet ligegyldigt, om det er foregået mundtligt eller skriftligt. Mundtlige advarsler er lige så alvorlige som skriftlige, så hvis departementschefen eksempelvis har videregivet oplysningen til hende, har hun et problem. Jeg mener, at Inger Støjberg er ude på aldeles dybt vand i den her sag«, siger han.

Ifølge Politikens oplysninger har især afdelingschef Lykke Sørensen forsøgt at trænge igennem med et budskab om, at det ville være i strid med loven at skille de unge asylpar ad uden at foretage en individuel vurdering.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Jeg kan godt forstå, at embedsværket ikke er meget for at tale lige nu. Men i de her slags sager, der er vi simpelthen nødt til at få at vide, om embedsfolkene bakkede fuldstændig op

Og ifølge en udtalelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Ombudsmanden bærer netop denne sag præg af en række interne mundtlige drøftelser om overholdelsen af internationale konventioner og dansk ret. Drøftelser, som i vid udstrækning ikke er blevet nedfældet på skrift.

»Disse undersøgelser og drøftelser har hovedsagelig fundet udtryk mundtligt og er derfor i begrænset omfang afspejlet i de fremsendte akter«, skriver ministeriet.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Departementschef skal stå frem

Inger Støjberg har selv forklaret, at hendes embedsværk i sidste ende blåstemplede den skriftlige instruks, selv om hun aktivt fjernede de nødvendige passager om at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par. Hvis det er sandt, har ministeriets jurister og øverste embedsmænd et problem. For der hersker ingen som helst tvivl om, at Støjbergs instruks var ulovlig.

Derfor har vi over flere dage forsøgt at få Udlændinge- og Integrationsministeriets departementschef, Uffe Toudal Pedersen, i tale, men han har hverken ønsket at stille op til et interview eller svare på skriftlige spørgsmål i sagen.

Flere af Folketingets partier anmoder derfor om, at departementschefen står frem i sagen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Det er et af de afgørende punkter i den her sag. Jeg kan godt forstå, at embedsværket ikke er meget for at tale lige nu. Men i de her slags sager, der er vi simpelthen nødt til at få at vide, om embedsfolkene bakkede fuldstændig op«, siger den radikale Sofie Carsten Nielsen. Samme ønske har Alternativet.

»Hvis embedsmændene har oplyst ministeren om, at det er lovligt, når det så klokkeklart er ulovligt, er det kun rimeligt, hvis departementschefen udtaler sig. For det virker højst besynderligt«, siger Josephine Fock.

Mandag var der også tavshed at spore om sagen hos regeringskollegerne Liberal Alliance og Konservative. Ingen af de to partiers integrationsordførere ønskede at udtale sig om sagen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden