Foto: JOACHIM ADRIAN (arkiv)
Politik

Staten taber principiel sag trods fire-fem gange dyrere advokat - og får så ekstra regning

Den statslige Konkurrence- og Forbrugerstyrelse og Kammeradvokaten får ikke medhold i principiel sag om, hvordan udbudsreglerne skal forståes.

Politik

Det vakte politisk forargelse, da Politiken i juli via aktindsigt kunne afsløre, at statens faste advokat, Kammeradvokaten, i en konkret sag for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde taget fire til fem gange så højt salær som modparten, Region Midtjyllands, advokat, Bech-Bruun.

Vi er naturligvis meget tilfredse med kendelsen, der er i overensstemmelse med de synspunkter, vi har gjort gældende under sagen

Men ikke nok med det. Nu viser den endnu ikke offentliggjorte afgørelsen i sagen fra Klagenævnet for Udbud, at styrelsen og dermed Kammeradvokaten taber sagen. En sag, der ifølge alle parter i sagen er meget principiel for, hvordan offentlige myndigheder fremover skal tilrettelægge udbud.

»Vi er naturligvis meget tilfredse med kendelsen, der er i overensstemmelse med de synspunkter, vi har gjort gældende under sagen,« forklarer Tina Braad, partner i Bech-Bruun, i en kort skriftlig kommentar til Politiken.

Udbud af anæstesiapparater

Konkret handler sagen om et udbud fra regionen om rammeaftaler om køb af anæstesiapparater og anæstesimonitorer. Udbuddet fra regionen kom efter, at der var indført nye udbudsregler, og det fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at beskylde regionen for at bryde de nye regler. Styrelsen mente nemlig ikke, at regionen i det konkrete udbud havde levet op til de nye udbudsregler. Ifølge styrelsen havde regionen ikke i tilstrækkelig grad i selve udbudsmaterialet angivet, hvordan de forskellige tilbud ville blive evalueret.

Regionen var dog af en anden opfattelse, hvorfor  styrelsen klagede til Klagenævnet for Udbud, der så skulle afgøre sagen. Og altså nu har afvist styrelsens klage.

Det gør ikke sagen mindre interessant, at Kammeradvokatens salær var langt højere end modpartens – og altså vinderens – advokat. Kammeradvokatens salær var inkl. moms på 479.308 kroner, mens Bech-Bruuns salær var på 98.474,75 kroner inkl. moms.

Kammeradvokatens salærer har længe været en torn i øjet på Venstre, og salærforskellen i denne sag fik da også igen partiet på barrikaderne.

Kammeradvokat: Principiel sag - derfor dyr

Fra Kammeradvokaten forklarede partner Jens Bødtcher-Hansen dog den høje regning fra Kammeradvokaten med, at der var tale m en meget principiel sag.

Klagen tages ikke til følge

»Sagen er den første af sin art herhjemme, og det er meget sjældent, KFST (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, red.) rejser sager af egen drift. For KFST er det en principiel sag om udbudslovens forhold til EU-retten. Formålet med sagen er at få skabt klarhed over retstilstanden til gavn for både myndigheder og tilbudsgivere i en udbudsproces«, forklarede han i juli til Politiken.

Og den klarhed må med afgørelsen siges at være skabt nu.

»Klagen tages ikke til følge«, som Klagenævnet for Udbud kort konstaterer sidst i kendelsen.

Og for at føje spot til skade slipper styrelsen ikke med at betale sit salær til Kammeradvokaten.

»Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal i sagsomkostninger til Region Midtjylland betale 50.000 kr«., fastslår klagenævnet i kendelsen.

Sagen kan indbringes for domstolene, oplyser nævnet.

Politiken arbejder på at få en kommentar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce