Afdelingschef Lykke Sørensen forlader Udlændingeministeriet for at blive såkaldt straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen.
Foto: Lars Krabbe

Afdelingschef Lykke Sørensen forlader Udlændingeministeriet for at blive såkaldt straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen.

Politik

Topembedsmanden, der advarede mod Støjbergs ulovlige instruks, stopper i Udlændingeministeriet

Afdelingschef Lykke Sørensen forsøgte sidste år at forhindre en ulovlig tvangsadskillelse af unge asylpar, som udlændingeminister Inger Støjberg gennemtvang. Nu forlader embedsmanden sin stilling.

Politik

En af de absolutte hovedpersoner i sagen om Inger Støjbergs ulovlige beslutning om at tvangsadskille unge asylpar stopper som embedsmand i Udlændingeministeriet.

Afdelingschef Lykke Sørensen, der gennem de seneste par år har været ministeriets kronjurist i udlændingeretlige spørgsmål, begynder 1. oktober som såkaldt straffuldbyrdelsesdirektør i Kriminalforsorgen med ansvaret for blandt andet afsoning, sikkerhed, resocialisering og prøveløsladelse. Det bekræfter fængselsvæsenets øverste direktør Thorkild Fogde over for Politiken.

I al ubemærkethed blev stillingen som straffuldbyrdelsesdirektør slået op 14. juni med ansøgningsfrist blot to uger senere, og de færreste nåede at opdage det ledige chefjob. Der var således kun få ansøgere til stillingen, men Thorkild Fogde har ikke yderligere kommentarer til forløbet, der ledte frem til lynansættelsen af Lykke Sørensen.

Siden foråret har Politiken i en række artikler kunnet afdække, hvordan især Lykke Sørensen som afdelingschef i Udlændingeministeriet forsøgte at advare mod en ulovlig beslutning om at tvangsadskille alle unge asylpar, hvor den ene part var under 18 år.

Men alligevel gennemtvang udlændingeminister Inger Støjberg (V) 10. februar 2016 en ulovlig instruks, om at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres sammen med deres ægtefælle eller samlever - også selv om de var forældre. Den administrerede Udlændingestyrelsen efter gennem flere måneder, indtil beslutningen til sidst blev omgjort.

Folketings ombudsmand har i en redegørelse tidligere på året betegnet sagen som 'særdeles kritisabel' og Inger Støjbergs instruks som ulovlig efter både dansk ret og internationale konventioner.

Mørklagte dokumenter

Sagen har været genstand for foreløbig to samråd i Folketinget, og undervejs har ministeren ændret sin forklaring.

Først erkendte Inger Støjberg i maj over for Politiken, at hun personligt fjernede afgørende juridiske forbehold i instruksen. Men hun oplyste samtidig, at hendes embedsmænd sagde god for lovligheden. Efterfølgende forklarede ministeren så, at instruksen udelukkende var tænkt som en pressemeddelelse med et rent politisk indhold.

Både Udlændingeministeriet, Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet har mørklagt centrale dokumenter i Støjberg-sagen, der kan kaste lys over beslutningsprocessen og den juridiske vurdering af beslutningen om at tvangsadskille de unge asylpar.

Det gælder ikke mindst en korrespondance 19. februar sidste år mellem Udlændingeministeriet og Justitsministeriet om Danmarks internationale forpligtelser. Ifølge Politikens oplysninger konkluderede Justitsministeriet, at indgrebet krævede en individuel behandling af asylparrenes sager.

Flere kilder tæt på begivenhederne har oplyst til Politiken, at Lykke Sørensen internt i ministeriet forsøgte at trænge igennem med budskabet om, at ministerens instruks var juridisk uholdbar. Ikke desto mindre blev beslutningen ført ud i livet.

Lykke Sørensen har en fortid i Justitsministeriet og som juridisk chef i Politiets Efterretningstjeneste, hvor hun gennem en årrække dannede makkerpar med den omstridte og forhenværende chef Jakob Scharf.

I 2014 måtte Lykke Sørensen også forlade PET, hvor hun var kendt som en hård hund, der lægger afgørende vægt på juraen og af princip aldrig udtaler sig offentligt.

Lykke Sørensen har ikke nogen kommentarer til, hvorfor hun nu vælger at forlade Udlændingeministeriet og søge over i Kriminalforsorgen til en direktørstilling på omtrent samme niveau.

Fra Slotsholmen lyder det i en kortfattet skriftlig kommentar, at »Inger Støjberg og resten af Udlændinge- og Integrationsministeriet er glade for Lykke Sørensens indsats i ministeriet og ønsker hende held og lykke i sin nye stilling«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce