Inger Støjberg var i dag i det tredje samråd om sin ulovlige instruks om at adskille unge asylpar.

Inger Støjberg var i dag i det tredje samråd om sin ulovlige instruks om at adskille unge asylpar.

Politik

Støjberg om lovbrud: Det er myndighedernes ansvar

Der var tale om kompliceret jura, da unge asylpar blev tvangsadskilt, forklarer Inger Støjberg. Men hvorfor ventede ministeren så ikke på, at de retlige spørgsmål blev afklaret, inden loven blev brudt, spurgte oppositionen igen og igen på gårsdagens samråd.

Politik

Efterhånden synes Inger Støjberg, at hun har svaret på alt i sagen om den ulovlige tvangsadskillelse af unge asylpar.

Efter tre samråd af i alt 9 timers varighed og rundt regnet 200 skriftelige svar mener udlændingeministeren, at der er tale om en »meget grundigt belyst sag«, indledte hun dagens åbne samråd i Folketinget.

På rød bloks gentagne spørgsmål om, hvem der bærer ansvaret for, at en gruppe unge asylkvinder i 2016 blev skilt fra deres ægtefæller og samlevere uden først at blive hørt efter reglerne i forvaltningsloven, svarede Inger Støjberg:

»Det har myndighederne«.

Samtidig lagde ministeren vægt på at understrege, at hun ikke havde en finger at sætte på sine embedsmænds håndtering, fordi de juridiske overvejelser i hendes ministerium ifølge hende havde været »ret komplicerede«.

Selv blev hun først orienteret om dem flere måneder senere i april sidste år, sagde hun.

Netop denne forklaring fra Inger Støjberg endte med at blive omdrejningspunktet for en stor del af samrådet.

Vi kommer det simpelthen ikke nærmere

Oppositionen gik hårdt til, hvad de anså for at være en totalt usammenhængende forklaring fra ministeren.

For hvordan kunne Udlændingeministeriets embedsmænd være i tvivl om juraen og så alligevel sætte en ulovlig administration i gang?

Eller som Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen udtrykte det i samrådet, efter at flere i rød blok forgæves havde forsøgt at få et svar fra ministeren:

»Nu tror jeg, at det er 10. gang, vi spørger: Hvis der var så stor tvivl i dit ministerium, minister, om det her var lovligt eller ej, hvorfor ventede I så ikke med at gå i gang?«.

Da det samme spørgsmål var blevet stillet adskillige gange af oppositionens ordførere, svarede Inger Støjberg til sidst:

»Jeg har været omkring svaret rigtig mange gange. Det her har været lidt mere kompliceret, end det måske ser ud til i dag på sådan en onsdag formiddag. Det er juridiske vurderinger af en meget tung karakter, og det har jeg sådan set forsøgt at redegøre for mange gange«, sagde ministeren, der flere gange gentog: »Vi kommer det simpelthen ikke nærmere«.

Tavse embedsmænd

Sagen om den ulovlige tvangsadskillelse af unge asylpar begyndte for alvor i foråret, da Politiken kunne afsløre, hvordan embedsmænd i Udlændingeministeriet havde forsøgt at advare mod en instruks fra Inger Støjberg, der skulle forhindre tilstedeværelsen af såkaldte ’barnebrude’ på landets asylcentre.

Ifølge ministeren skulle alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skilles fra ægtefælle eller samlever – også selv om de var forældre.

Folketingets Ombudsmand har i en redegørelse kaldt ministerens instruks ulovlig og affæren særdeles kritisabel, men sagen stopper ikke her.

Flere kilder tæt på begivenhederne har således oplyst til Politiken, at især en nu fratrådt afdelingschef i ministeriet, Lykke Sørensen, forsøgte at holde ministeren på den rigtige side af loven.

Men alligevel blev Inger Støjbergs instruks af 10. februar 2016 uden embedsmændenes forbehold ført ud i livet.

Først sidst i april blev det besluttet, at de unge asylpars sager skulle genoptages, og flere af de tvangsadskilte par blev ført sammen igen efter en såkaldt partshøring, som loven foreskriver.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ingen af de centrale embedsmænd har ønsket at eller måttet udtale sig, og ministeren vil ikke fremlægge sagens mest centrale dokumenter, med henvisning til at de er interne.

Inger Støjberg har flere gange undervejs i sagen ændret forklaring og benyttede gårsdagens samråd til endnu en gang at tage Ombudsmandens alvorlige kritik »til efterretning«.

Men ministeren mener fortsat, at det var »nødvendigt at handle og handle hurtigt« for at hjælpe de unge asylpiger under 18 år.

Det var baggrunden for hendes omstridte instruks i form af en pressemeddelelse, der skulle vende sagsbehandlingen »på hovedet«, så alle par med mindreårige som udgangspunkt blev adskilt. Men sagerne blev behandlet individuelt, fastholdt hun:

»Når støvet i denne sag på et eller andet tidspunkt har lagt sig, viser det for mig, at praksisændringen, jeg ønskede med pressemeddelelsen, var helt nødvendig«.

På intet tidspunkt under samrådet konkluderede Inger Støjberg dog, at dansk ret er blevet overholdt hele vejen igennem.

Både i de mundtlige og skriftlige svar henholder ministeren sig igen og igen til, at hendes embedsmænd i Udlændingestyrelsen hele vejen igennem har administreret indkvarteringsreglerne under hensyntagen til internationale konventioner.

Men hvorfor bruger ministeren ikke formuleringen »i overensstemmelse med«, vil oppositionen gerne vide.

Inden onsdagens samråd påpegede Støjberg i et skriftligt svar, at formuleringen skyldes, at der blandt andet ikke findes nogen retspraksis på området.

»Udlændingestyrelsen har fundet, at det er mest retvisende at oplyse, at styrelsen har administreret indkvarteringsordningen under hensyntagen til Danmarks internationale forpligtelser, fordi der ikke foreligger relevante fortolkningsbidrag, for eksempel i form af retspraksis, praksis i administrative klagesager med videre«, skrev Inger Støjberg.

Ifølge jurister som forvaltningsretseksperten Sten Bønsing fra Aalborg Universitet er det dog på ingen måder rigtigt, at juraen er kompliceret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Tværtimod lærer studerende allerede på jurastudiets første del, at man ikke kan træffe en så vidtgående beslutning som tvangsadskillelse uden først at partshøre de involverede.

Oppositionen har ikke opgivet at trænge til bunds i, om Inger Støjberg sidste år bevidst tilsidesatte advarsler fra sine embedsmænd.

En samlet opposition planlægger at igangsætte en uvildig undersøgelse af sagen, hvis magten skifter ved næste valg.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce