Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

FAKTA: Her er regeringens ligestillingsmodel

Se de fire punkter, der skal få kvinder ind i bestyrelser og ledelser.

Fakta

Regeringen har i dag præsenteret fire punkter, der skal få flere kvinder ind i de 1.100 største virksomheders bestyrelser og ledelser.

De fire punkter er:

1) De cirka 1.100 største virksomheder skal opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen og lignende).

Den enkelte virksomhed skal opstille konkrete måltal, der er realistiske og ambitiøse for virksomheden selv.

2) De skal desuden have en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt.

Den enkelte virksomhed skal skabe det rette rekrutteringsgrundlag baseret på virksomhedens konkret behov og idéer.

3) Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal i årsrapporten, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning.

Derudover skal de oplyse om politikken i årsrapporten, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Sker dette ikke, er der mulighed for at pålægge virksomhederne bøde.

4) Statslige virksomheder skal uanset størrelse opstille måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen.

I dag bør de statslige virksomheder have en ligelig kønsmæssig sammensætning - nogle offentlige virksomheder skal endda kun i vidt muligt omfang have en ligelig sammensætning.

Det er nyt, at de skal opstille et måltal og udarbejde en rekrutteringspolitik. Kommuner og regioner opfordres til at udarbejde fælles retningslinier for, hvordan man kan fremme kvinder i ledelsen på regionalt eller kommunalt plan.

Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce