Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Ældreforslag. DF skal have det store checkhæfte frem, hvis partiets 11 ældreforslag skal blive til virkelighed.
Foto: THOMAS BORBERG (arkiv)

Ældreforslag. DF skal have det store checkhæfte frem, hvis partiets 11 ældreforslag skal blive til virkelighed.

Fakta

Fakta: Se økonomien i DF's ældrepjece

Finansministeriet har regnet på Dansk Folkepartis ældrepjece.

Fakta

Finansministeriet giver i et nyt notat et skøn over udgifterne forbundet med forslagene i Dansk Folkepartis ældrepjece 'Det vil vi gøre for de ældre'.

Dansk Folkeparti har ikke konkretiseret mange af forslagene, og derfor må ministeriet melde pas på flere af forslagene. De forslag, der er regnet på, løbet samlet set op i 8,5 til 9,1 mia. kroner.

DOKUMENTATIONLæs hele notatet (eksternt link)

Herunder fremgår Dansk Folkepartis forslag efterfulgt af finansministeriets udgiftsskøn.

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre: 0,3-0,8 mia. kr. (afhængigt af niveauet)

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension: 0,9 mia. kr.

3. Høje minimumskrav til den kommunale ældreservice: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask: Ret til dagligt bad 5,2-5,7 mia. kr. Ret til ugentlig rengøring: 1,3-1,4 kr.

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering .

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering .

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer: Notatet henviser til, at regeringen allerede har sikret en ny sygehusstruktur.

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering.

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis: 1,1 mia. kr.

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering. Ændringer, der vil medføre øget nybyggeri eller ombygninger af ældreboliger, kan imidlertid indebære betydelige merudgifter for det offentlige.

11. Flere aktiviteter for vore ældre: Forslaget er ikke konkretiseret i en sådan grad, at der kan foretages en udgiftsvurdering.

For de forslag, hvor der kan foretages et skøn over udgifterne indebærer forslagene i alt merudgifter i størrelsesordenen 8,5-9,1 mia. kr.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce