Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Fakta: Her er indholdet i børnepakken

Her er indholdet i regeringensbørnepakke, der skal styrke børn i daginstitutioner.

Fakta

Regeringen afsætter 250 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 1 mia. kr. i 2019 til et løft af dagtilbudsområdet.

Desuden afsættes der i 2016-19 i alt 2,5 mia. kr. til et samlet løft af dagtilbudsområdet.

Hovedelementer i udspillet:

Midler til mere pædagogisk personale og et løft af kompetencerne

 • De afsatte midler skal sikre et godt udgangspunkt for et bredt kvalitetsløft af dagtilbuddene. Mere og
 • bedre kvalificeret pædagogisk personale skal styrke den pædagogiske praksis og dermed understøtte
 • alle børns trivsel, læring og udvikling.

Styrket kvalitet for de 0-2-årige

 • Styrket faglig sparring i dagplejen
 • Flere indholdsmæssige krav og styrket tilsyn med private pasningsordninger

Bedre trivsel for alle børn

 • Pulje til bedre fysiske rammer i dagtilbud, som begrænser støj
 • Styrket arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær i dagtilbud
 • Ret til repræsentation af forældre fra alle enheder i fælles forældrebestyrelser
 • Tydeliggørelse af forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner

Bedre læring og sammenhæng til skolen

 • Sprogvurdering af 3-årige børn i dagtilbud
 • Udvidelse af målgruppen for obligatorisk 30 timers dagtilbud
 • Styrket sammenhæng mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole
 • Præcisering af skolens forpligtelse til at skabe sammenhængende overgange
 • Styrket indhold i SFO’er, fritidshjem og USFO’er i forhold til overgang til skole
 • Forskningsindsats i dagtilbuds betydning for uddannelse og social mobilitet

Vidensstrategi

 • Initiativet skal bidrage til at styrke rammerne for, at den pædagogiske praksis kan baseres på aktuelt
 • bedste viden og sætte en strategisk retning for vidensproduktion- og formidlingen på området. Særligt
 • skal strategien bidrage til, at arbejdet i det enkelte dagtilbud i højere grad bliver baseret på viden.

Revision af pædagogiske læreplaner

 • Revisionen skal sikre, at læreplanerne understøtter arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling bedstmuligt.
 • Læreplanerne skal i højere grad bidrage til at skabe sammenhæng til skolen. Derfor skal der fokus på, om temaerne er de rigtige og på, at ressourcerne i tilknytning til arbejdet anvendes mest hensigtsmæssigt.

Kilde: Sm.dk

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce