Tendens. Ifølge formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Linda Nielsen, er det ikke længere så sejt blandt unge at drikke sig fuld. På billedet ses Natteravne i samtale med unge på Rådhuspladsen i København. Arkivfoto: Martin Lehmann

Tendens. Ifølge formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Linda Nielsen, er det ikke længere så sejt blandt unge at drikke sig fuld. På billedet ses Natteravne i samtale med unge på Rådhuspladsen i København. Arkivfoto: Martin Lehmann

Samfund

Vold, slagsmål og overfald blandt unge styrtdykker

Det samlede antal voldsregistreringer er næsten halveret, viser ny rapport.

Samfund

Markant færre rammes af vold i hjemmet, på gaden og i nattelivet.

På bare 7 år er volden i Danmark reduceret med 45 procent. Det konkluderer en ny rapport fra Det Kriminalpræventive Råd.

Rapporten bygger på antallet af registrerede voldsskader, der er blevet behandlet på landets skadestuer, og de viser et støt fald siden 2007, da antallet af skader toppede efter mange års stigning.

Den udvikling glæder formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Linda Nielsen.

FRA 2012

»Tallene går jo bare ned og ned, og det er rigtig godt. Det er en god tendens, som både har varet længe, og som ser ud til at fortsætte«, siger hun.

Traditionelt er især unge mænd under 25 år overrepræsenteret i voldsstatistikkerne; det er også tilfældet i Det Kriminalpræventive Råds nye rapport.

En del af faldet skyldes helt klart en trend blandt de unge. Det er simpelthen ikke smart at være voldelig

Alligevel er det her, at det største fald viser sig i forhold til andre aldersgrupper.

Registrerede voldstilfælde er styrtdykket blandt personer under 25 år og er dermed den primære årsag til det store fald i det samlede billede.

Ifølge Linda Nielsen er der tale om en generel udvikling.

»En del af faldet skyldes helt klart en trend blandt de unge. Det er simpelthen ikke smart at være voldelig. Samtidig er der en tendens til, at de unge drikker mindre og går mere op i deres uddannelse. Og det er jo glædeligt at notere sig«, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd.

Justitsministeriets forskningschef, Britta Kyvsgaard, bekræfter udviklingen:

»Over de seneste 8 år er kriminaliteten faldet konstant blandt børn og unge, og det gælder også for voldshandlinger. I og med at man som regel slår på jævnaldrende, når man slår, er det nærliggende at antage, at der også vil være færre unge, der rammes af vold«, siger hun.

Fokuserede indsatser

Når rapporten viser, at de største fald i voldsskader findes blandt unge mænd, som ellers er dem, som rammes oftest, kan det ifølge Linda Nielsen tilskrives de kriminalpræventive indsatser som SSP-samarbejde, mentorordninger og frivillige initiativer.

»Vi har nået de unge bredt, og de, der er tilbage nu, er fra den hårde kerne, som kræver specialiserede indsatser«, forklarer hun, og sender samtidig en hilsen til sidste års diskussion af et forslag fra blå blok om en ungdomsdomstol og en sænket kriminel lavalder.

»Der er jo rumlen om at sænke den kriminelle lavalder og indføre ungdomsdomstol, og jeg skal komme efter dig. En af pointerne ved en undersøgelse som denne er faktisk, at der ikke er noget, der tyder på, at det er det, der skal til«, siger Linda Nielsen.

Sikrere natteliv

Rapporten viser også, at færre udsættes for vold i nattelivet. Selv om godt halvdelen af alle voldstilfældene stadig sker i weekenden – og mest i nattetimerne – viser målinger, at forekomsten af vold er faldet med 45 procent i gennemsnit på alle dage i timerne mellem midnat og klokken 4 siden 2008.

Samtidig viser rapporten, at den største nedgang sker i netop weekenden, der langsomt nærmer sig de lavere antal voldsepisoder i hverdagene.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ud over at dokumentere udviklingen i voldsepisoderne fungerer rapporten som en kortlægning af, hvem der ofte rammes af vold, samt hvornår det sker.

Generelt sker det oftest for unge under 25, og risikoen for at blive udsat for vold er dobbelt så stor blandt mænd som blandt kvinder. Mænd bliver også hårdere ramt og behandles oftere for alvorlige skader som åbne sår og knoglebrud. Rapporten viser, at de fleste skader forårsages af såkaldt stump vold såsom slag, spark og skub.

Samtidig er der blandt de ramte en overrepræsentation af enlige, personer på overførselsindkomst og personer med lav indkomst.

Rapporten bygger på tal fra Landspatientregisteret, der registrerer alle behandlede skader på skadestuerne, hvor vold af den ene eller anden art angives som årsag til skaden. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd og Rambøll Consulting, der står bag rapporten, regnes metoden for at være den mest sikre måde at opgøre volden på.

Der er dog også usikkerheder.

Der er en lille risiko for, at der er forskellig praksis ved registrering af skaden på skadestuerne, og samtidig kan flytning og centralisering have indflydelse på, hvor mange der opsøger skadestuerne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce