Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

talenter. Københavns Universitet vil lancere et talentprogram for studerende, der er interesserede i internationalisering og entreprenørskab.
Foto: Daniel Hjorth (arkiv)

talenter. Københavns Universitet vil lancere et talentprogram for studerende, der er interesserede i internationalisering og entreprenørskab.

Uddannelse

Universiteter vil udfordre eliten

Københavns Universitet lancerer talentprogram for de dygtigste studerende. Aarhus Universitet er allerede i fuld gang med at tilbyde særlige elitespor.

Uddannelse

De dygtigste og mest ambitiøse studerende på universitetet skal have mulighed for at føre deres evner ud i livet og blive udfordret til det yderste, mens de er studerende.

Derfor lancerer Københavns Universitet (KU) inden længe et særligt program, der skal give de mest talentfulde studerende bedre muligheder for at markere sig internationalt.

I ’Global Talent’ får udvalgte studerende fra universitetet mulighed for et forløb, der lægger op til, at de tager en del af deres uddannelse i Indien, Brasilien eller andre lande, der har særligt gode vilkår for vækst i de kommende år.

Desuden vil universitetet uddele stipendier, der tiltrækker op mod 50 dygtige studerende om året fra disse lande til Københavns Universitet.

Ekstra kurser for udvalgte

Studerende, der er særligt dygtige og motiverede inden for innovation, kan komme på et talenthold, der får ekstra kurser i innovation og entreprenørskab og samarbejder tæt med virksomheder. Når de forlader universitetet, vil de få et særligt guldrandet eksamensbevis i hænderne som bevis for deres indsats.

Talentprogrammet er en del af KU’s plan for at løfte kvaliteten i undervisningen, siger prorektor Lykke Friis.

»Vi vil gerne motivere de særligt dygtige studerende inden for nogle bestemte områder, og så bruger vi programmet som murbrækker til internationalisering og til at arbejde mere strategisk med innovation og entreprenørskab. Vi har nogle studerende, der er særligt interesserede på de felter, og nu vil vi se, hvad vi kan gøre for at lave et program, der specielt indfrier deres behov«, siger hun.

Plads til cirka 100

Det er endnu ikke helt fastlagt, hvor mange studerende der skal kunne få plads på Global Talent-programmet, og heller ikke hvilke kriterier de skal udvælges ud fra, men der bliver plads til i alt cirka 100.

Programmet har været i universitetets støbeske længe, men først når en ny lov om talentudvikling er vedtaget i Folketinget, formentlig inden sommerferien, kan eliteprogrammet føres ud i livet.

Samlet set har landets universiteter øget optaget med 43 procent over de seneste syv år.

Den udvikling skal ikke nødvendigvis fortsætte, lyder det nærmest samstemmende fra rektorerne. Københavns Universitet har besluttet at indføre et minimumskarakterkrav på 6 for at sortere nogle fra. »Det allervigtigste er, at vi bliver nødt til at hæve barren og blive bedre til at rekruttere studerende, der er motiverede«, siger Lykke Friis.

Behov er vokset med større optag

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har allerede sat gang i deres talentprogrammer. På Aarhus Universitet har flere naturvidenskabelige uddannelser i to semestre haft et særligt forløb for talenter, som får tilbudt ekstra undervisning. På fysik har 10-12 procent af de studerende taget imod tilbuddet, fortæller dekan for uddannelser, Mette Thunø.

»Vi har nogle studerende, der har et overskud til at ville lære noget mere og dybere end det, vi kan tilbyde i de ordinære uddannelser. Den talentmasse vil vi ikke gå glip af«, siger hun.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Er universiteterne kommet til at optage så mange studerende, at der er for mange, som egentlig ikke har evnerne og trækker niveauet nedad?

»Både og. Behovet for talenthold er vokset i kraft af den større diversitet i studentermassen, som er kommet med det voksende optag. Men det ligger også meget mere i tidsånden, at det er acceptabelt at tilbyde noget mere til de studerende, der har talentet og gerne vil have noget mere, uden at de dermed bliver betragtet som morakkere«, siger hun.

Advarsel fra studerende

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) advarer universiteterne imod at bruge for mange ressourcer på nogle få studerende.

»Mange af de argumenter, jeg hører for eliteprogrammer, er, at de studerende efterlyser mere forskerkontakt, bedre vejledning og mere undervisning. Hver gang jeg hører det, tænker jeg, at den slags burde være tilbud, som universitetet tilbyder til alle«, siger formand for DSF Jakob Ruggaard.

Han anerkender, at det store optag på universiteterne har givet udfordringer for undervisningen.

»De studerende har i dag mange forskellige baggrunde. Det betyder ikke nødvendigvis, at niveauet er faldet, men at det er mere forskelligartede studerende med forskellige talenter. Det giver nogle udfordringer for universiteterne til at udvikle nye måder at undervise på«, siger han.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce