Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Foto: FOLKVER PER
Uddannelse

CBS: Vi udsultes af staten

Underfinansiering af staten er skyld i sparerunde på CBS, siger rektor.

Uddannelse

At CBS er i økonomisk knibe og formentlig må nedlægge 60-70 stillinger i de kommende måneder skyldes ikke mindst, at uddannelsesinstitutionen svigtes økonomisk af staten.

Det siger CBS' rektor, Per Holten-Andersen.

Han og den øvrige ledelse har netop sat en spareøvelse i gang, som indebærer, at CBS skal spare 60 millioner kroner årlig fra 2017. Men står det til Per Holten-Andersen har politikerne del i ansvaret for den økonomiske krise, fordi statens bevillinger til CBS ligger i absolut bund sammenlignet med de øvrige universiteter.

LÆS OGSÅ

En studerende på CBS udløser cirka 22.000 kroner i basisforskningsbevilling om året. Det er den laveste bevilling blandt de danske universiteter - de øvrige universiteter modtager mellem to og fem gange så meget i basisforskningsmidler per studerende. Og den fordeling har CBS's rektor længe forsøgt at få politikerne på Christiansborg til at ændre.

Rektor: Det er alvor for CBS
»Jeg kunne ønske, at denne situation gør, at politikerne bliver klar over, at CBS står i en situation, hvor vi decideret omprioriterer. Det er ikke et fatamorgana, at vi har sagt, at vi har brug for flere penge - det er brændende alvor. Og det betyder selvfølgelig, at vi ikke kan levere samme kvalitet til samfundet, som vi har gjort hidtil. Det er ærgerligt, og det er også uhensigtsmæssigt for Danmark. Men vores rammevilkår er i dag sådan, at vi ikke kan undgå at komme ind i denne her sparesituation«, siger Per Holten-Andersen.

På mandag offentliggør regeringens kvalitetsudvalg sin anden rapport med anbefalinger til politikerne om de videregående uddannelser. Rapporten handler om undervisningens kvalitet og hvordan den forøges. Og netop i den sammenhæng undrer Per Holten-Andersen sig over, at der ikke er politisk velvilje til at skrue CBS' bevilling i vejret.

»Lige nu snakker man om, at universiteterne skal levere det, samfundet ønsker, nemlig kandidater, der har høj privat beskæftigelse, en stærk erhvervsøkonomisk profil og som har meget erhvervsrelevante og internationaliserede uddannelser. Det er netop det, vi leverer her på CBS. Det er for mig det største dilemma, at alt det, som vi får at vide, at vi gerne skulle levere, kan vi ikke gøre i samme omfang som erhvervslivet og studerende efterspørger, for vi har ikke økonomien til det«, siger Per Holten-Andersen.

Vil gå ud over CBS' renomme
Sparerunden på CBS har vakt røre blandt medarbejderne. Blandt andet har 50 videnskabeligt ansatte udtrykt deres bekymring over konsekvenserne i et åbent brev til CBS's ledelse. De ansatte skriver, at »dyrebar erfaring overført fra ældre til yngre forskere og undervisere vil gå tabt. Nedskæringerne og den generelle usikkerhed vil formentlig også anspore nogle til at forlade CBS for at sikre sig jobs andetsteds. Etablerede undervisnings- og forskningsnetværk bliver brudt op og forbindelser til erhvervslivet, det politiske system og civilsamfundet i Danmark og internationalt går tabt«.

En ansat, der ønsker at være anonym på grund af de kommende afskedigelser, fortæller, at medarbejderne frygter, at besparelserne kan true CBS's profil som bred handelshøjskole med fokus på samfundsaspekter og business i bredere forstand, og at hele CBS's brand i offentligheden og internationalt er truet.

V: Systemet skal laves om

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R), da hun er på ferie. Ministeren har nedsat et udvalg, der skal gennemgå hele taksametersystemet, som fordeler penge mellem de videregående uddannelser. Udvalget ventes at aflægge rapport i januar.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Venstres videregående uddannelsesordfører, Esben Lunde Larsen, afviser at redde CBS ud af sin akutte krise.

»Men jeg har igennem lang tid været optaget af at få afklaret CBS's økonomiske situation. Derfor har vi foreslået at lave en taksameterkommission, som ser på problematikker omkring afregningen til uddannelser. Der er nogle historiske forhold, der gør, at CBS får mindre end de andre uddannelser, og vi skal have et system, der ikke skævvrider af historiske årsager. Det er ikke rimeligt, at CBS får en mindre bevilling af den grund«, siger Esben Lunde Larsen.

Også de studerende mener, at det er nødvendigt at se på CBS' økonomi. Det siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard.

»Det, der sker på CBS lige nu, er det mest ekstreme eksempel på konsekvenserne af den underfinansiering, der er på universiteterne. Der bliver skåret helt ind til benet. Der bliver flere og flere studerende per forsker, der bliver færre undervisningstimer, ikke så meget vejledning og den slags. Hvis de skal hæve kvaliteten, sådan som Sofie Carsten Nielsen vil have, skal de have et råderum til at ansætte. Lige nu går det stik modsat. Det er vigtigt at gøre noget ved det nu«, siger han og efterlyser en mere bæredygtig finansieringsmodel for universiteterne.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce