Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

RUC. Det foreløbige budget viser, at RUC skal spare 20 millioner kroner i 2015.
Foto: MAGNUS HOLM (arkivfoto)

RUC. Det foreløbige budget viser, at RUC skal spare 20 millioner kroner i 2015.

Uddannelse

RUC lægger an til hård sparerunde

De økonomiske bånd snærer på universitetet uden for Roskilde. Næste år skal RUC spare 20 millioner kroner, og det kan koste ansatte deres stillinger.

Uddannelse

Der er strammere økonomiske tider i vente på universitetet uden for Roskilde. På et møde i fredags orienterede RUC’s ledelse de ansatte om, at det kan komme på tale at afskedige medarbejdere næste år.

Det foreløbige budget viser, at RUC skal spare 20 millioner kroner i 2015.

Besparelserne skyldes de årlige beskæringer på bevillingerne på to procent, som alle uddannelsesinstitutioner er underlagt, samt lavere taxametertilskud fra staten, fortæller rektor Hanne Leth Andersen.

»Vi har været vant til, at vores indtægter er steget, fordi vi har skullet optage flere og flere studerende. Men det stagnerer nu, og vi kan se, at vores forventninger for 2014 ikke helt er blevet indfriet«, siger hun.

17. december skal RUC’s bestyrelse tage stilling til, hvordan besparelserne skal findes på universitetet. Rektor vurderer, at spareøvelsen kan komme til at betyde 20-25 nedlagte stillinger.

»Vi forsøger at lande det på en fornuftig måde, men vi bliver nødt til at gøre noget nu, for vi ved, at det har været opgangstider, og sådan ser det ikke ud til at fortsætte«, siger rektor.

Det forventes ikke, at RUC nedlægger hele fagområder som del i besparelserne, men det kan komme på tale at lægge fag sammen i større enheder.

»Fuldstændig uholdbar situation«

Med sparerunden lægger RUC sig i samme spor som CBS i København, der også netop har meddelt sine medarbejdere, at uddannelsesinstitutionen skal spare 60 millioner kroner næste år, og varslet, at 70-80 stillinger nedlægges.

Både RUC og CBS får relativt få basisforskningsmidler og er derfor begge følsomme over for udsving i taxameterpenge fra staten.

Begge institutioner har i år optaget stort set samme antal studerende som sidste år og får dermed ikke tildelt flere penge, som de ellers har været vant til i de seneste år, mens optaget hvert år er steget. Samtidig bliver der barberet to procent af uddannelsesinstitutionernes bevillinger.

Fra begge steder lyder, at besparelserne vil komme til at gå ud over undervisningens kvalitet.

»Når man skal undvære medarbejdere, kan det ikke undgå at betyde noget for undervisningen, for enhver af vores medarbejdere har en værdi for uddannelsen«, siger Hanne Leth Andersen.

De studerende ærgrer sig over udsigten til ringere undervisning, og ifølge Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er sparerunderne symptom på, at finansieringen af universiteterne er forkert.

»Fyringerne på CBS og på RUC viser tydeligt, hvad det er for en fuldstændig uholdbar situation, Sofie Carsten Nielsen (uddannelsesminister, R, red.) har sat universiteterne i. Når man kombinerer strafbøder fra fremdriftsreformen med årlige nedskæringer på taxameteret og nu en aggressiv nedskæring i studiepladser på universiteterne, er det krystalklart, at det fører til fyringer og dermed en undergravelse af uddannelseskvaliteten«, siger DSF’s formand, Jakob Ruggaard.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce