Uddannelse. Kvalitetsudvalg har præsenteret endelig rapport om, hvordan man styrker de videregående uddannelser.
Foto: DALSGAARD MIRIAM

Uddannelse. Kvalitetsudvalg har præsenteret endelig rapport om, hvordan man styrker de videregående uddannelser.

Uddannelse

Ekspert-udvalg: Bachelorer skal ud på arbejdsmarkedet

Regeringens kvalitetsudvalg anbefaler flere ændringer af de videregående uddannelser.

Uddannelse

Studerende skal ud på arbejdsmarkedet, så snart de har fået deres bachelor.

Det anbefaler kvalitetsudvalget for videregående uddannelser, der er nedsat af regeringen, i en rapport, der netop er blevet offentliggjort.

»De studerende skal i langt højere grad have mulighed for at indtræde på arbejdsmarkedet som akademiske bachelorer«, skriver kvalitetsudvalget i rapporten.

Kvalitetsudvalget skriver desuden, at de studerende skal have mulighed for at »tone« deres bachelor i én af to retninger, hvor den ene retning er med henblik på at komme ud på arbejdsmarkedet, mens den anden skal forberede den studerende på direkte optag på en kandidatuddannelse med mulighed for eventuel forskningsmæssig uddannelse.

DOKUMENTATIONLæs hele kvalitetsudvalgets endelige rapport (eksternt link)

Rapporten kommer efter kvalitetsudvalget gennem halvandet år har kigget nærmere på, hvordan man kan styrker de videregående uddannelser.

Det har ført til to delrapporter, der blev offentliggjort sidste år, og som nu er sammenfattet i en endelig rapport.

Optagelseskravene skal ændres

I de to forudgående rapporter anbefalede man også, at de videregående uddannelser droppede karakterkravet, når de studerende skal have adgang til drømmestudiet. Ifølge kvalitetsudvalget kunne man med fordel fokusere på motiverede ansøgninger, interviews og optagelsesprøver.

Og den anbefaling står man ved, hvis antallet af ansøgere overgår antallet af studiepladser.

I rapporten skriver kvalitetsudvalget blandt andet at »optagelsessystemet til de videregående uddannelser skal reformeres«.

Med det håber kvalitetsudvalget, at man kan sikre et bedre match mellem de studerende og uddannelse og på den måde sætte ind over for de høje frafaldsrater samt »imødegå en uhensigtsmæssig forvridning i fordeling af studiepladser«.

Man anbefaler samtidig, at uddannelser maksimalt skal have karakteren syv som adgangskrav.

De studerende skal læse mere

I de to delrapporter langede kvalitetsudvalget også ud efter de studerende, fordi man mente, at de brugte langt færre timer på deres studie, end hvad der var hensigten. Ifølge rapporten brugte de studerende generelt 1.350 timer om året på deres studie, hvilket er 275 timer færre end en fuldtidsansat i den private sektor.

Kvalitetsudvalget anbefalede, at de danske studerende skal læse omkring 20 procent mere, hvilket svarer til at have et fuldtidsjob.

Og det står man ligeledes ved i den samlede rapport.

Kvalitetsudvalget anbefaler, at de videregående uddannelser løbende holder sig orienteret om, hvorvidt de studerende passer deres studie.

»Uddannelsesledelsen bør løbende følge op på, hvorvidt den forudsatte studieintensitet opnås. Og der bør iværksættes initiativer, hvis det ikke er tilfældet«, skriver de i rapporten, hvor de desuden lægger vægt på, at institutionerne skal sikre, at den enkelte uddannelse kræver et studietidsforbrug på 1.650 timer om året.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden