Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

BONUS. Uddannelsesminister Sofie Carsten-Nielsen (R) vil af med den regel, der giver en karaktersnit-bonus, hvis man kommer hurtigere i gang med en uddannelse efter gymnasiet.

BONUS. Uddannelsesminister Sofie Carsten-Nielsen (R) vil af med den regel, der giver en karaktersnit-bonus, hvis man kommer hurtigere i gang med en uddannelse efter gymnasiet.

Uddannelse

Regering vil af med kunstig karakter-bonus

Unge, der starter hurtigt på et studie, skal ikke længere kunne få deres karaktersnit boostet, mener regeringen.

Uddannelse

Da det sidste sommer blev gjort op, hvor høje karakterer det krævede at blive optaget på videregående uddannelser, blev der sat en rekord.

Højeste adgangskvotient var at finde på CBS, hvor de optagne på kvote 1 på uddannelsen i international business lå på gennemsnitskarakterer fra gymnasiet på mindst 12,1 – altså højere end karakterskalaens højeste karakter.

For fremtiden skal der være længere mellem karaktersnit, som ligger over 12, foreslår regeringen.

Pumper snittene kunstigt op

Den bonus, der ganger karaktersnit fra ungdomsuddannelsen med 1,08, hvis ansøgere søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter, at de har fået studenterhuen på hovedet, skal afskaffes, siger uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen (R).

»Jeg vil gerne af med den karakterbonus, for den pumper snittene kunstigt op. Vi bør optage dem på studierne, som er bedst egnede ud fra kriterier, der handler om, hvem der passer bedst til studiet, og hvem der er dygtigst. I dag kan man få forhøjet sit snit uden at være blevet dygtigere, men bare ved at være hurtig, og sådan skal det ikke være«, siger ministeren.

I den seneste tid har Sofie Carsten Nielsen talt med unge, som har fortalt hende om, hvordan de vælger fag og linjer i gymnasiet ud fra, hvor de kan få de højeste karakterer.

Det er ikke min opfattelse, at studerende, som har brugt et par år på for eksempel rejser eller erhvervsarbejde, er mindre dygtige eller mindre motiverede end dem, der kommer direkte fra en ungdomsuddannelse

For nylig var det en RUC-studerende, der fortalte ministeren, at hun havde valgt en samfundsvidenskabelig linje i gymnasiet, fordi hun regnede med at kunne få højest karakterer der.

Men i virkeligheden var hendes interesse inden for naturvidenskaben, og bagefter måtte hun supplere sin gymnasieuddannelse med flere fag for at søge ind på sin videregående uddannelse.

»Når jeg hører den slags, tænker jeg: Hold nu op. Det, jeg i højere og højere grad hører, er, at alt for mange unge i helt uhyggelig grad vælger deres ungdomsuddannelse ud fra strategiske og taktiske valg, og dem skal man ikke træffe, når man er 15-16 år. Der skal man hellere vælge ud fra motivation og talent«, siger ministeren.

Klassekammerater konkurrerer

På Rysensteen Gymnasium i København går Johan Klint Sandbjerg i 2. g, og han er nok en af de unge strateger, Sofie Carsten Nielsen taler om. Han har masser af 10- og 12-taller på sit karakterblad, og han er yderst bevidst om, hvad hans karaktersnit ender med at være.

»En af mine klassekammerater sagde en dag til mig med et smil, at vi faktisk ikke var klassekammerater; vi var konkurrenter. Man skal kæmpe sig frem. Det handler om at få lærerens opmærksomhed. For karaktersnittet er styrende for, hvad du kan blive«, siger han.

»Jeg vil gerne bygge så stærkt et fundament som muligt, så jeg kan bygge hvad som helst ovenpå. Man vil gerne have gode karakterer og skabe et godt image. Hvis jeg får 12 i et fag, kan jeg godt lide at gå rundt og fortælle det til folk«, fortæller Johan Klint Sandbjerg, som allerede har gjort sig tanker om, at han nok vil søge ind på kinastudier på Københavns Universitet umiddelbart efter gymnasiet.

For at booste sit karaktergennemsnit yderligere op, har han valgt at tage fem fag på højt niveau i stedet for de obligatoriske fire. Det giver mulighed for at gange snittet op med ekstra 1,03.

»Vi lever i et konkurrencesamfund, og jeg er enormt interesseret i at få nogle ekstra fordele. Jeg vil gerne gå efter alle de fordele, der er mulige«, siger han.

Og sin bonus for at tage et ekstra højniveaufag kan Johan Klint Sandbjerg godt regne med at beholde, for den vil uddannelsesministeren ikke fjerne.

En af mine klassekammerater sagde en dag til mig med et smil, at vi faktisk ikke var klassekammerater; vi var konkurrenter. Man skal kæmpe sig frem

»Den bonus handler om, at man har taget ekstra fag og derfor virkelig gjort en ekstra indsats, og det synes jeg er fint at belønne«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Uddannelser og studerende glade

I uddannelsesverdenen er der udbredt glæde over udsigten til at få afskaffet bonussen for at skynde sig videre.

Universiteterne har længe bedt politikerne om at afskaffe begge bonusordninger, fortæller formanden for universitetsrektorerne, Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»1,08-bonussen siger jo ikke noget om kvalitet og fagligt niveau. Den er uhensigtsmæssig, fordi den skruer kunstigt op for adgangskvotienterne på de mest søgte uddannelser, og fordi den ikke hænger sammen med, hvad den enkelte har ydet fagligt«, siger han. At ordningen måske motiverer de unge til at søge hurtigt mod en videregående uddannelse, er universiteterne ikke synderlig interesserede i.

»Det er ikke min opfattelse, at studerende, som har brugt et par år på for eksempel rejser eller erhvervsarbejde, er mindre dygtige eller mindre motiverede end dem, der kommer direkte fra en ungdomsuddannelse«, siger han.

Allerhelst så universiteterne dog, at begge bonusordninger blev afskaffet. Det samme gælder gymnasieeleverne.

»Vi synes, det er rigtig godt, hvis regeringen vil afskaffe 1,08-reglen. Men vi vil også rigtig gerne af med bonussen for at vælge ekstra højniveaufag. Vi kan se, at de bonusser giver et fokus på at præstere i stedet for at lære, og vi synes, det er på tide, at politikerne indser, at det ikke er nødvendigt at presse de unge så meget. Faktisk kan det være kontraproduktivt. Man kommer måske til at vælge en forkert uddannelse, fordi man har skyndt sig unødigt, og man tror måske, at snittet er vigtigere at se på, end hvad man interesserer sig for«, siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Mathilde Lynggaard Vinther.

De unge skynder sig alligevel

Vil de unge så være meget længere om at søge ind på et studie, hvis de ikke længere får guleroden om ekstra bonus for at være hurtig?

Nej, mener Danske Studerendes Fællesråd (DSF). For både SU-reformen og fremdriftsreformen, som for nylig er trådt i kraft, straffer de studerende, der er for længe om at komme i gang og for langsomme om at gennemføre studiet.

»Jeg synes, det er en rigtig god idé at afskaffe bonussen. Men jeg håber, det her er første skridt på vejen til, at politikerne erkender, de har lavet nogle uheldige regler, hvor man har glemt at se på, hvordan man får de bedste studerende, men fokuserer på, hvordan man får folk hurtigere igennem«, siger formand for DSF Yasmin Davali.

Vi er modstandere af alt, hvad der svækker incitamenter for de studerende til at stræbe mere

Venstre er imod

I løbet af foråret vil Sofie Carsten Nielsen forsøge at forhandle ændringen på plads i Folketinget, og det ser ud til at blive op ad bakke, for Venstre, der er forligspartner på området, er ikke umiddelbart positiv. Det siger partiets ordfører Esben Lunde Larsen.

»Som udgangspunkt er vi ikke interesserede i at afskaffe karakterbonussen. Vi er modstandere af alt, hvad der svækker incitamenter for de studerende til at stræbe mere«, siger han .

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Gør det ikke indtryk på dig, at både uddannelsesinstitutioner og studerende siger, at bonussen fungerer dårligt og ikke siger noget om ansøgernes faglige evner?

»Jo, men det var heller ikke intentionen, da man lavede reglen. Intentionen var at få de studerende til at læse hurtigt videre«.

»Jeg er ikke modstander af, at man bruger et år på højskole eller rejser eller den slags, men jeg synes, bonusreglen giver et godt incitament til, at der ikke går for lang tid, før man kommer i gang igen«, siger Esben Lunde Larsen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce