Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

Lystruphave Efterskole er en af de ordblindeefterskoler, der også arbejder målrettet med talblinde elever. Her arbejder en gruppe elever i det fri for at sætte bevægelse til deres regneopgaver.
Foto: PETER KLINT (arkiv)

Lystruphave Efterskole er en af de ordblindeefterskoler, der også arbejder målrettet med talblinde elever. Her arbejder en gruppe elever i det fri for at sætte bevægelse til deres regneopgaver.

Uddannelse

Elever får krav på ordblindetest

Nu får alle elever med læsevanskeligheder krav på at blive testet for, om de er ordblinde. Der sker for at undgå, at elever i årevis må vente på hjælp, fordi deres handicap ikke anerkendes.

Uddannelse

Der er hjælp på vej til ordblinde børn, der år efter år ikke kan følge med i skolen, fordi de ikke får den rette hjælp. De får nu retskrav på at blive testet for, om de er ordblinde.

Som en del af fordelingen af satspuljerne for undervisningsområdet er der afsat en million kroner fra næste år og flere i de følgende år for at sikre, at alle kommuner skal tilbyde elever med faglige vanskeligheder en test i løbet af skolegangen.

I dag får mange ordblinde børn først den fornødne støtte, når de starter på efterskole eller på en ungdomsuddannelse. Her oplever teenagere pludselig, at de alligevel ikke er dumme, fordi de nu får en præcis beskrivelse af deres handikap.

Politiken har tidligere beskrevet eksempler på forældre til ordblinde børn, der har haft sådanne oplevelser, og på lærere og læsevejledere, der fortæller, hvordan disse ordblinde elever ikke får anerkendt deres handikap og derfor hægtes totalt af undervisningen allerede i 2. eller 3. klasse.

»Med den nye aftale er vi færdige med at diskutere, om ordblinde skal testes eller ej. Det skal de. Og er de først testet, er kommunerne forpligtet til at give ordblinde den hjælp, de skal have«, siger Mathias Tesfeye, der medlem af Børne- og Undervisningsudvalget for Socialdemokraterne.

300 henvendelser på Facebook

For ham har ordblinde været en mærkesag, siden han i august sidste år blev opmærksom på problemet. En forespørgsel om problemet på hans Facebookside gav lynhurtigt 300 henvendelser og et indtryk af problemets omfang.

»Hjælpen gør hele forskellen for ordblinde. Får de den rette hjælp, kan de følge undervisningen, men gør de ikke, svarer det til, at svagtseende ikke får briller. De fleste kommuner har brugt test i årevis og har hjulpet eleverne. Men omkring 20 kommuner har ikke og har svigtet de ordblinde. Det bliver der rettet op på nu«, siger Mathias Tesfeye.

I Ordblindeforeningen er der glæde over, at mange års kamp er lykkedes.

»Vi har kæmpet for det længe, og vi ser frem til, at det bliver en realitet. Viden giver mulighed for at handle og hjælpe eleverne på den rigtige måde. Det er det afgørende for os«, siger Ordblindeforeningens næstformand, Lars Sander.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby hilser også aftalen velkommen i en pressemeddelse:

»Med aftalen er der udsendt et klart signal om, at elever med ordblindhed skal identificeres tidligt, fordi vi ved, at det er alfa omega i forhold til at give elever med ordblindhed den bedst mulige undervisning og en bedre skolegang«, siger hun.

Turboforløb

Som en del af aftalen er der også afsat midler til turboforløb, der er kortere intensive læringsforløb til fagligt udfordrede elever. De skal give eleverne et skub til at komme på niveau med klassekammeraterne.

Et forsøgsprogram skal understøtte skolerne i at anvende turboforløb samtidig med, at der udvikles sikker viden om, hvad der virker, og hvordan det forankres i kommunerne bedst muligt. Derudover er der med aftalen afsat midler til et korps af pædagogiske praksiskonsulenter. De skal i dialog med det pædagogiske personale i dagtilbud fremme virksomme metoder om læring og trivsel.

Læs også

Satspuljepartierne omfatter regeringen (Venstre) samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet aftale som led i de centrale finanslovforhandlinger.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce