Krav til studerende bliver lempet

Regeringen er klar med en politisk aftale om en revideret fremdriftsreform.

Uddannelse

Studerende kan se frem til færre krav om fag og prøver og bedre muligheder for praktik og ophold i udlandet.

I en aftale om en revision af den omdiskuterede fremdriftsreform, der skal få studerende hurtigere gennem deres uddannelser, bliver de årlige krav til fag og prøver overladt til universiteterne.

Kravene bliver opgjort i ECTS-point, og hvor det før var kravet, at studerende skulle opnå 60 point på et år, indebærer den nye aftale, at universiteterne højest må kræve 45 ECTS-point om året.

Samtidig bliver der mulighed for dispensation fra kravet om at bestå fag og prøver, hvis de studerende vælger at tage praktik, et studieophold i udlandet eller arbejder som iværksættere ved siden af studiet.

Krav fra oppositionen

Ifølge Politikens oplysninger var det krav fra oppositionen, som betød, at regeringen accepterede 45 ECTS-point som højeste grænse for, hvad universiteterne må kræve at studerende skal bestå om året. Regeringen havde oprindeligt lagt op til at kun iværksættere kunne få dispensation fra kravene. Men i forhandlingerne blev det udvidet til også at gælde praktik og studieophold i udlandet.

Universiteterne har kritiseret regeringens udspil for, at aftalen ikke ændrer på det centrale mål om, at universiteterne i gennemsnit skal få de studerende 4,3 måneder hurtigere gennem studierne i 2020. Lykkedes det ikke skal universiteterne betale knap 1 milliard, som er den forventede gevinst ved, at de studerende kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

»Kattepinen er rykket over til universiteterne, for selv om har fået udvidet værktøjskassen, skal vi stadig nedbringe studietiden for at undgå bøden. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget af det samme, som vi hidtil har gjort«, har prorektor Lykke Friis fra Københavns Universitet udtalt til Politiken før aftalen faldt på plads.

Aftalen bliver præsenteret fredag klokkken ni i Uddannelses- og forskningsministeret.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce